عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 1401

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

تحولات شگرف دانش مدیریت وجود نظام ارزیابی عملکرد سازمانی اثربخش را اجتناب ناپذیر نموده است، به گونه ای که فقدان ارزیابی در ابعاد مختلف سازمان اعم از ارزیابی استفاده از منابع و امکانات، کارکنان، اهداف و استراتژی ها، به عنوان یکی از علائم و بیماری های سازمان قلمداد می شود . ارزیابی عملکرد نشان دهنده میزان بهره وری فعالیت ها و برنامه های سازمان است. ارزیابی عملکرد را می توان فرایند نظام مند سنجش و اندازه گیری و مقایسه میزان و نحوه ی دستیابی به وضعیت مطلوب دانست. امروزه با افزای ...

ارزیابی عملکرد، به مجموعه اقدامات و اطلاعاتی اطلاق می‌شود که به منظور افزایش سطح استفاده بهینه از امکانات و منابع، در جهت دست‌یابی به هدف‌ها، به شیوه‌ای اقتصادی، توام با کارایی و اثربخشی صورت می‌گیرد. مدل‌های مختلفی جهت ارزیابی عملکرد سازمان‌ها وجود دارد. از جمله این مدل‌ها، می‌توان به مدل EFQM اشاره نمود. هدف اصلی این تحقیق، ارزیابی عملکرد شهرداری رفسنجان و سیرجان بر اساس مدل EFQM است. مدل EFQM، ابزاری است که تصوری از عملکرد سازمان در 9 حوزه را ایجاد می‌کند که 5 معیار آن حوز ...

مقدمه: بیمارستان‌ها به عنوان سازمان‌هایی اجتماعی به منظور حفظ منابع نیاز به استقرار سیستم ارزیابی عملکرد در ارائه خدمات بهداشتی و درمانی دارند که تامین آن علاوه بر تضمین و تامین سلامت، بهره وری کامل از موسسات درمانی با هزینه مناسب را در پی خواهد داشت. کارت امتیازی متوازن (BSC) یکی از ابزارهایی است که علاوه بر بعد مالی، ابعاد غیرمالی را نیز در مدل ارزیابی لحاظ نموده، با استفاده همزمان از معیارهای کمی و کیفی اقدام به بهترین ارزیابی می نماید. اماکارت امتیازی متوازن میزان اهمیت ...

سرمایه گذاران و ذینفعان برای سرمایه گذاری نیاز دارند تا از ابعاد مختلف عملکردی شرکت‌ها به ویژه ابعاد مالی عملکرد آن‌ها آگاهی داشته باشند. از آنجا که برای نمایش ابعاد مالی عملکرد از شاخص‌های مختلف استفاده می‌شود، معمولاً سرمایه‌گذاران نمی‌توانند هم‌زمان تمام این شاخص‌ها را در تصمیم خود برای سرمایه گذاری منظور کنند. در این راستا، در دو دهه گذشته «مدل‌های تصمیم گیری چند معیاره» به عنوان یکی از ابزارهای کارآمد جهت اخذ تصمیم مناسب مطرح شده‌اند. هدف تحقیق حاضر، ارائه الگویی جهت ار ...

امروزه عرصه تولید و خدمات با تغییر الگوی رقابت از میان شرکت‌های مستقل با رقابت میان زنجیره‌های تأمین مواجه است. از جمله زنجیره‌های تأمین پیچیده با خصوصیات ویژه که به سختی می‌توان آن‌ها را با سیستم‌های ارزیابی عمومی تطابق داد، زنجیره ‌تأمین موادغذایی است. به همین دلیل، برای تعیین شاخص‌های ارزیابی عملکرد متناسب با چنین زنجیره‌هایی باید خصوصیات و شرایط مهم آن‌ها را به خوبی شناخت و سپس به طراحی سیستم مناسب پرداخت. از طرفی، پایداری در زنجیره‌تأمین به عنوان بحثی جدید و بسیار تأثیر ...

اغلب سازمان‌ها به دنبال ارزیابی وضعیت فعلی خود و در پیش گرفتن تمهیداتی برای بهبود آن شرایط در آینده می‌باشند. از این رو ارزیابی عملکرد یکی از مهمترین موضوعات مورد توجه در مدیریت نوین تلقی می‌شود. عموما ارزیابی عملکرد زنجیره تامین یک عنصر ضروری و اساسی در برنامه‌ریزی، کنترل و تصمیم‌گیری اثربخش به شمار می‌رود. ارزیابی عملکرد زنجیره‌ی تأمین، بازخورد و اطلاعاتی را برای مدیران در رابطه با فعالیت‌های زنجیره‌ی تأمین از حیث برآورده کردن انتظارات مشتریان و میزان تحقق اهداف استراتژیک ف ...

ارزیابی عملکرد، به مجموعه اقدامات و اطلاعاتی اطلاق می شود که به منظور افزایش سطح استفاده بهینه از امکانات و منابع، در جهت دستیابی به هدفها، به شیوه‌ای اقتصادی، توام با کارایی و اثربخشی صورت می گیرد. مدلهای مختلفی جهت ارزیابی عملکرد سازمانها وجود دارد. از جمله این مدلها، می توان به مدل EFQM اشاره نمود. هدف اصلی این تحقیق، ارزیابی عملکرد صندوق رفاه دانشجویان وزارت علوم، تحقیقات و فناوری بر اساس مدل EFQM است. مدل EFQM ، ابزاری است که تصوری از عملکرد سازمان در 9 حوزه را ایجاد می‌ ...

رقابت در بازارهای پیچیده و متلاطم امروزی کار چندان ساده‌‌ای نیست و برای حفظ سودآوری و بقا در بازار باید همواره عملکرد سازمان را بهبود بخشید. نخستین گام برای آغاز فرایند بهبود عملکرد، اطلاع از وضعیت فعلی سازمان است. تکنیک‌ها و روش‌های ارزیابی عملکرد در طول سالیان گذشته نیز با همین هدف به وجود آمده‌اند. با استفاده از این تکنیک‌ها و از طریق مرور عملکرد گذشته سازمان و مقایسه آن با اهداف از پیش تعیین شده، به راحتی می‌توان نواقص احتمالی را شناسایی نمود. در این تحقیق برای ارزیابی عم ...

همزمان با گسترش مفهوم مدیریت زنجیره تامین در صنایع گوناگون، موضوع ارزیابی عملکردزنجیره تامین نیز مورد توجه قرار گرفت. مدلهای ارزیابی عملکرددر زنجیره تامین مدلی است که به مدل مرجع عملیاتی زنجیره تامینمعروفمیباشد. در این تحقیق که به ارزیابی عملکرد زنجیره تامین سامانه مدیریت شهری شهرداری منطقه 5 تهران میپردازد به منظور آزمون فرضیه های مرتبط با مدل مفهومی پیشنهادی، از روش آمار استنباطی استفاده می شود که برای آزمون فرضیه اول که در راستای بررسی وضعیت کلی زنجیره تامین از شاخص های ...