عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 301

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

مقدمه: بیمارستان‌ها به عنوان سازمان‌هایی اجتماعی به منظور حفظ منابع نیاز به استقرار سیستم ارزیابی عملکرد در ارائه خدمات بهداشتی و درمانی دارند که تامین آن علاوه بر تضمین و تامین سلامت، بهره وری کامل از موسسات درمانی با هزینه مناسب را در پی خواهد داشت. کارت امتیازی متوازن (BSC) یکی از ابزارهایی است که علاوه بر بعد مالی، ابعاد غیرمالی را نیز در مدل ارزیابی لحاظ نموده، با استفاده همزمان از معیارهای کمی و کیفی اقدام به بهترین ارزیابی می نماید. اماکارت امتیازی متوازن میزان اهمیت ...

در سالهای اخیر پروژه های متعددی در قالب پروژه های بهینه سازی و افزایش کارایی در وزارت نیرو به انجام رسیده است. پروژه های مذکور با هدف کاهش هزینه های تولید برق، بهبود عملکرد سیستمهای تولید و استفاده از فناوریهای نوین تعریف و به اجرا گذاشته شده است. بررسی کمی و کیفی عملکرد پروژه های مورد اشاره با هدف بهینه سازی رویه تعریف و اجرای آنها از جمله اقدامات ضروری در این زمینه است. بررسی پروژه های مذکور باعث شفاف سازی مشکلات اجرایی، میزان اثر بخشی و میزان انطباق اهداف پروژه ها با واقعی ...

چکیده گسیختگی پیشرونده حالتی از خرابی می‌باشد که در آن خرابی موضعی عضو ‌‌سازه‌ای اصلی موجب خرابی اعضای مجاور، یکی پس از دیگری شده و در نهایت منجر به خرابی کلی می‌گردد. فروپاشی‌ها و خرابی‌های پیشرونده در سالیان اخیر این موضوع را بسیار برجسته نموده است. درحقیقت در این نوع از گسیختگی که گسیختگی نامتناسب نیز نامیده می‌شود نسبت خرابی نهایی به خرابی اولیه زیاد بوده و ایجاد گسیختگی موضعی در سازه می‌توان د منجر به گسیختگی پیشرونده در کل سازه و یا قسمت بزرگی از آن شود. هدف این مطالعا ...

حمل و نقل هوایی نقش بسزایی در شکوفایی اقتصادی کشورها دارد، بدین لحاظ رقابت در این عرصه همواره رو به افزایش بوده و این تغییرات موجب شده است تا مبحث ارزیابی عملکرد خطوط هوایی و اطلاع از وضعیت رقبا مساله بسیار مهمی قلمداد گردد. از جمله مفاهیمی که سابقه طولانی در علوم مختلف داشته و اندازه گیری و تحلیل آن به منظور دستیابی به بهترین عملکرد در واحدهای مختلف مورد توجه قرار داشته، کارایی است. این تحقیق بر آن است تا با بدست آوردن کارایی شرکت های هواپیمایی مسافربری ایرانی و با استفاده ا ...

امروزه سازمانها به طور وسیعی جهت افزایش توان رقابتی وتمرکز بر مزیت رقابتی خود درصدد برون سپاری فعالیتهای خود هستند ؛و ناچارند با افزایش کارایی، استفاده از فناوریهای جدید و کسب مزیت رقابتی به آن دست یابند. برون سپاری یکی از انواع پیمانهای راهبردی می‌باشد که سازمانها را وادار می‌نماید تا درون یک ساختار شبکه ای آن دسته از فعالیتهای کلیدی سازمان که به کمک آنها می‌تواند برای مشتریان خود مزیت ایجاد نمایدرا برای خود حفظ نموده، و بقیه فعالیتها را به تامین کننده بیرونی واگذار نمایند. ...

بسیاری از صنایع در جستجوی راه‌هایی برای شناسایی، درک، تشخیص، بهبود و ارائه بهتر عملکرد زیست‌محیطی خود هستند و این موضوع زمانی محقق می‌شود که عوامل موثر بر محیط‌زیست تحت مدیریت کارآمد و موثر قرار گیرند و نیز بوسیله مدیریت مطلوب آن دسته از فعالیت‌ها، محصولات و خدماتی که پیامدهای بارزی روی محیط‌زیست دارند. هر سازمانی در راستای ارائه عملکرد زیست‌محیطی خود نیاز به اهرم‌های لازم جهت معرفی بهتر تلاش‌های صورت گرفته برای سازگاری با معیارهای محیط‌زیست دارد. استاندارد ISO 14031 به عنوا ...

همه افراد حق دارند و علاقمند هستند که از نتایج عملکرد روزانه خود آگاه باشند. این مسأله در مورد کارکنان وجه دیگری هم پیدا م یکند و آن اینست که کارکنان علاقه دارند از نظرات سازمان در مورد خود مطلع گردند و از سوی دیگر سازمان نیزمحق است نظرات خود را در مورد منابع انسانی سازمانکه از اصلی ترین سرمایه های سازمان بشمار می روند ابراز داشته و به اطلاع ایشان برساند. از طرف دیگر از کارکنانی که از انتظارات سازمان در مورد خویش بی اطلاع هستند چگونه م یتوان انتظارداشت که در جهت رفع و جبران ک ...

یکی از راه هایی که ارگان ها به صورت سازمان یافته و با دقت قابل قبولی می توانند عملکرد، نقاط ضعف و نقاط قوت خود را مورد ارزیابی قراردهند و وضعیت خود را در هر مورد تعیین نمایند ارزیابی عملکرد در دوره های زمانی منظم می باشد. امروزه به منظور ارزیابی کارایی و بهره وریواحد های مختلف از مدل های ریاضی نیز استفاده می شود. این مدل ها مجموعه ای از فعالیت های آموزشی، پژوهشی و خدماتی را به عنوانشاخص های ورودی و خروجی در نظر می گیرند و با توجه به میزان اهمیت و تاثیرگذاری هریک از شاخص ها در ...

از مهمترین مباحث بیمارستانی که چندی پیش توسط وزیر محترمه بهداشت و درمان مطرح گردید بحث رتبه بندی و درجه بیمارستانها است رتبه بندی بیمارستانها صورت نمی گیرد مگر انکه مورد ارزیابی دقیق قرار بگیرد BSC یک نظام جامع ارزیابی عملکرد است که با طی کردن نسلهای مختلف خود را به عنوان یکی از بهترین مدلها در ارزیابی عملکرد معرفی کرده است و میتوان از مزایای بکارگیری مدل BSC گفت که این مدل معیارها و شاخصها را دقیقا از دل اهداف استراتژیک بدست می اورد و نیز توجه همزمان به شاخصهای ملموس و ناملم ...