عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 769

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

بورس اوراق بهادار یکی از اجزای اصلی بازار سرمایه به شمار می‌رود، که با کارایی روزافزون خود می‌تواند ابزار مفیدی برای دولت‌ها و اقتصاد کشورها باشد. از این‌رو ارزیابی عملکرد شرکت‌های پذیرفته شده در بورس یکی از مهم‌ترین مباحث مدیریتی مربوط به صنایع مختلف است. روش‌های پارامتری و ناپارامتری گوناگونی برای اندازه‌گیری و ارزیابی عملکرد وجود دارد. یکی از پرکاربردترین روش‌های ناپارامتری، تکنیک تحلیل پوششی داده‌ها می‌باشد. در این پژوهش با استفاده از ارائه مدل تحلیل پوششی داده‌ها با وزن‌ ...

ارزیابی عملکرد پروژه‌ها یک مسئله تصمیم‌گیری چند معیاره است. معمولاً در ارزیابی پروژه‌ها فقط به نتایج خروجی پروژه‌ها (شاخص‌های کلیدی عملکرد) توجه می‌شود و نقش عوامل بیرونی در موفقیت پروژه نادیده گرفته می‌شود در حالیکه هر یک از ذینفعان برون سازمانی در قبال پروژه تعهداتی دارند که میزان پایبندی آنها به تعهداتشان موفقیت پروژه را تحت تأثیر قرار می‌دهد. از طرفی در اکثر مطالعات، فاکتورهای موفقیت (و همچنین معیارهای موفقیت) مستقل از هم فرض شده‌اند که در اکثر موارد چنین فرضی درست نیست. ...

امروزه فناوری اطلاعات و ارتباطات رشد قابل توجهی در همه ی ابعاد زندگی انسان داشته است و عبارت است از رسیدن به اطلاعات از طریق ابزار الکترونیکی و سخت افزار و نرم افزار. با توجه به موقعیت استراتژیک بنادر،یکی از روش های پیروزی در عرصه ی رقابتی،بهبود عملکرد بنادر در حوزه ی فاوا (فناوری اطلاعات و ارتباطات ) می باشد.در جهت بهبود عملکرد سازمان ها،باید ارزیابی عملکرد صورت بگیرد.یکی از روش های متداول برای ارزیابی عملکرد،روش کارت امتیازی متوازن است که مشخص می کند عملکرد سازمان در چهار ...

یکی از نگرانی‌های اساسی سازمان‌های امروز دستیابی به یک شیوه ارزیابی عملکرد جامع، قابل‌اعتماد و انعطاف‌پذیر است تا با توسل بر آن، در محیط‌های بسیار متغیر و پیچیده داخلی و بین‌المللی بتوانند بر چالش‌های فراوان فائق آیند. برای نیل به این هدف در این پژوهش در کنار کارت امتیازی متوازن (BSC) از مدل‌سازی ساختاری تفسیریISM)) و فرایند ‌تحلیل شبکه‌ای‌ (ANP) استفاده‌‌شده است. در گام نخست ابتدا با بررسی ادبیات موضوع، مناظر و شاخص‌های عملکرد در قالب کارت امتیازی متوازن‌(BSC) شناسائی شدند و ...

ارزیابی عملکرد از دیر زمان مسئله اصلی مدیران بوده است و برای رسیدن به این منظور سیستم‌های ارزیابی عملکرد متعددی در صنایع مختلف ابداع شده اند که یکی از محبوب‌ترین آنها کارت‌های امتیازی متوازن (BSC) است. در این شیوه چشم انداز و استراتژی سازمان به معیارهای عملکرد در 4 جنبه مالی، مشتریان، فرآیندهای کسب و کار داخلی و یادگیری و رشد کارکنان تبدیل می شود. به این ترتیب نه تنها معیارها عینیت بیشتری پیدا می‌کنند و تمامی جنبه‌های سازمان را شامل می شوند بلکه ارتباط بین این بخش‌ها در عملکر ...

صندوق‌های سرمایه‌گذاری مشترک از مهم‌ترین ارکان بازار سرمایه و اقتصاد می‌باشند که وظیفه انتقال سرمایه از سوی سرمایه‌گذاران به سمت سرمایه‌پذیران را برعهده دارند و باید از یک سو پاسخگوی نیاز سرمایه‌گذاران باشند که به دنبال بازدهی بیشتر همراه با ریسک کمتر هستند و از سوی دیگر در جهت نیل جامعه به سمت توسعه قدم بردارند. بنابراین ارزیابی عملکرد این نهادهای مالی حائز اهمیت است. نکته قابل توجه در ارزیابی عملکرد، استفاده از معیار مناسب است. معیار تسلط تصادفی یکی از معیارهای ارزیابی عملک ...

هدف کلی این پژوهش توصیفی- پیمایشی، ارزیابی عملکرد شرکت های خدمات بیمه ای کشاورزی در استان کرمانشاه بود. جامعه آماری تحقیق، مدیران وکارشناسان گروه بیمه‌ای شعب بانک کشاورزی وکارشناسان ستادی (58=N)، ناظرین مقیم و کارشناسان صندوق بیمه (N=14)، نماینده‌های شرکت‌های خدمات بیمه‌ای (N=23) و بیمه‌گذاران حوزه عمل 7 شرکت‌ خدمات بیمه‌ای (N=18391) در سال زراعی 94-93بودند. برای تعیین حجم نمونه بیمه‌گذاران، از جدول کرجسی و مورگان (377 نفر) و به روش خوشه ای چند مرحله ای استفاه شد. با توجه به ...

کارآمدی سازمانهای عمومی ارائه دهنده خدمات مانندشهرداریها، نقش مهمی درایجاد ظرفیت های توسعه درهرجامعه دارد.اما داوری صحیح درمورداین توان زمانی میسراست که عملکردآنها با استفاده ازروشهای دقیق موردارزیابی قرارگیرد. ارزیابی عملکرد مالی شهرداری ها در جهت‌گیری تصمیمات استراتژیک آتی آن‌ها نقش اساسی دارد و به دلیل اهمیت این موضوع، تحقیق حاضر به آن می‌پردازد. بررسیهای انجام شده نشان میدهد که ارزیابی عملکرد مالی مناطق شهرداری تهران با روش کوپراس خاکستری میتواند چارچوب مناسبی را برای ارز ...

در این پژوهش تاثیر معیارهای ارزیابی متوازن بر معیار ارزیابی عملکرد بررسی گردید. جهت بررسی چهار جنبه ارزیابی متوازن (جنبه‏های مالی، مشتری، فرآیند داخلی و نوآوری و آموزش) بر معیار ارزیابی عملکرد از اطلاعات 75 شرکت از بین 350 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی سال‏های 1380 تا 1387 استفاده شد. جهت کمی کردن جنبه‏های ارزیابی متوازن از بازده سرمایه در گردش و نسبت سود به فروش در جنبه مالی، سهم از بازار برای جنبه مشتری، نسبت فروش به هزینه بازاریابی و نسبت فروش به تعداد کار ...