عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 6

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

اولین گام در مدیریت حفاظت از منابع آب ، پایش مستمر و آگاهی همه جانبه از تغییرات کیفی آنها می‌باشد. در این راستا شیوه‌های مختلف نمونه‌برداری و آزمایشات فیزیکوشیمیایی هیچ‌گاه نشان‌دهندهء وضعیت کلی و سیر تغییرات نبوده، و باید ارزیابی بیولوژیکی و بررسی حضور یا عدم حضور موجودات آبزی شاخص در هر محل، که نشان‌دهندهء اثرات آلاینده‌های مختلف بر جامعهء آبزیان بومی (اکوسیستم طبیعی) است ، به عنوان مکمل آنالیزهای فیزیکوشیمیایی در نظر گرفته شود. هدف از این بررسی، مقایسهء پارامترهای فیزیکوشی ...

ماهی کیلکا (از خانوادهء CLUPEIDAE) در استانهای مازندران و کیلان از سواحل جنوبی دریای خزر صید می‌گردد. قسمت عمده آن در کارخانجات مختلف با شیوه‌های متفاوت به منظور استفاده در تغذیه طیور، مورد فرآیند قرار گرفته و به پودر ماهی تبدیل می‌شود. نظر به غاینکه ارزش بیولوژیکی محصول تولیدی تعیین نشده، در این پژوهش کیفیت پروتئین 5 نمونه پودر ماهی کیلکا (شماره 2 و 4 با فرآیند حرارت مستقیم و 1،5 و 6 با فرآیند حرارت غیر مستقیم) همراه با یک نمونه پودر ماهی وارداتی (شماره 3) مورد ارزیابی شیمیا ...

ماهی کیلکا ( از خانواده‏‎Clupeidae ‎‏) در استان های مازندران و گیلان از سواحل جنوبی دریای خزر صید می گردد. قسمت عمده آن در کارخانجات مختلف با شیوه های متفاوت به منظور استفاده در تغذیه طیور، مورد فرآیند قرار گرفته و به پودر ماهی تبدیل می شود. نظر به اینکه ارزش بیولوژیکی محصول تولید شده تعیین نشده، در این پژوهش کیفیت پروتئین 5 نمونه پودر ماهی کیلکا ( شماره 2 و 4 با فرآیند حرارت مستقیم و 1، 5 و 6 با فرآیند حرارت غیرمستقیم) همراه با یک نمونه پودر ماهی وارداتی ( شماره 3) مورد ارزی ...

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.