عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 1228

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

ارزیابی یکی از روشهای مقبول برای دستیابی به اهداف توسعه پایدار است و می تواند به عنوان یک ابزار برنامه ریزی در دسترس برنامه ریزان، مدیران و تصمیم گیرندگان قرار گیرد تا بر اساس آن بتوانند اثرات بالقوه زیست محیطی که در نتیجه اجرای پروژه های عمرانی و توسعه پدیدار می شوند را شناسایی نموده و گزینه های منطقی جهت رفع کاهش آنها انتخاب کنند. راه و جاده بعنوان یکی از شاخصه های اصلی یا به تعبیری زیربنای توسعه پایدار شناخته میشود ولی اجرای آن بدون توجه به ملاحظات محیط زیستی بخصوص در منا ...
نمایه ها:
تونل | 

ارزیابی توان اکولوژیک به عنوان پایه‌ای برای تصمیم گیری و برنامه ریزی استفاده از زمین در تمام نقاط جهان به کار گرفته می‌شود. دامنه‌های غربی سهند و دو شهرستان اسکو و آذرشهر با توجه به پتانسیل فراوان جذب گردشگر، قابلیت این را دارد که با برنامه ریزی صحیح در مسیر توسعه گام بردارد. این پژوهش در صدد تعیین توان اکولوژیک این مناطق برای گردشگری می‌باشد. مطالعه‌ی حاضر از نوع توصیفی-تحلیلی بوده و در آن از داده‌های اسنادی و بازدیدهای میدانی استفاده شده است. در این مطالعه با استفاده از پرس ...

اولین گام در مدیریت حفاظت از منابع آب ، پایش مستمر و آگاهی همه جانبه از تغییرات کیفی آنها می‌باشد. در این راستا شیوه‌های مختلف نمونه‌برداری و آزمایشات فیزیکوشیمیایی هیچ‌گاه نشان‌دهندهء وضعیت کلی و سیر تغییرات نبوده، و باید ارزیابی بیولوژیکی و بررسی حضور یا عدم حضور موجودات آبزی شاخص در هر محل، که نشان‌دهندهء اثرات آلاینده‌های مختلف بر جامعهء آبزیان بومی (اکوسیستم طبیعی) است ، به عنوان مکمل آنالیزهای فیزیکوشیمیایی در نظر گرفته شود. هدف از این بررسی، مقایسهء پارامترهای فیزیکوشی ...

چکیده کمی‌لومینسانس (CL) به دلیل حساسیت بالا، محدوده‌ی خطی وسیع، دستگاهوری ساده و عدم وجود مزاحمت پراکندگی نور زمینه کاربرد وسیعی در شیمی تجزیه پیدا کرده است. در دو دهه گذشته مطالعه CL فاز مایع بیشتر مبتنی بر سیستم‌هایی بوده است که بهره‌ی کوانتومی پایینی دارند و این امر کاربرد آنها را در آنالیزها محدود کرده است. برای افزایش سیگنال CL از روش‌ها و ترکیبات مختلفی استفاده شده است. یکی از این روش‌ها CL حساس شده با لانتانیدها است. همچنین نانومواد نیز به دلیل ویژگی‌های منحصر به ف ...

در این کار، ابتدا در سطح الکترودهای خمیر کربن ساده و خمیر کربن واجد مایع یونی، پلی (ارتوآنیزیدین) بوسیله ولتامتری چرخه ای تهیه گردید. مطالعات انجام شده نشان می دهد که استفاده از مایع یونی باعث رشد چشمگیر تشکیل این پلیمر می گردد. تصاویرSEM نیز تأییدکننده رشد بیشتر پلیمر در سطح الکترود خمیر کربن واجد مایع یونی می باشد. به منظور بهره برداری تجزیه ای از الکترود خمیر کربن واجد مایع یونی اصلاح شده پلیمری، فرایند الکتروکاتالیز اکسایش فنیل هیدرازین و کاهش نیتریت در سطح این الکترود م ...

ماهی کیلکا (از خانوادهء CLUPEIDAE) در استانهای مازندران و کیلان از سواحل جنوبی دریای خزر صید می‌گردد. قسمت عمده آن در کارخانجات مختلف با شیوه‌های متفاوت به منظور استفاده در تغذیه طیور، مورد فرآیند قرار گرفته و به پودر ماهی تبدیل می‌شود. نظر به غاینکه ارزش بیولوژیکی محصول تولیدی تعیین نشده، در این پژوهش کیفیت پروتئین 5 نمونه پودر ماهی کیلکا (شماره 2 و 4 با فرآیند حرارت مستقیم و 1،5 و 6 با فرآیند حرارت غیر مستقیم) همراه با یک نمونه پودر ماهی وارداتی (شماره 3) مورد ارزیابی شیمیا ...

ماهی کیلکا ( از خانواده‏‎Clupeidae ‎‏) در استان های مازندران و گیلان از سواحل جنوبی دریای خزر صید می گردد. قسمت عمده آن در کارخانجات مختلف با شیوه های متفاوت به منظور استفاده در تغذیه طیور، مورد فرآیند قرار گرفته و به پودر ماهی تبدیل می شود. نظر به اینکه ارزش بیولوژیکی محصول تولید شده تعیین نشده، در این پژوهش کیفیت پروتئین 5 نمونه پودر ماهی کیلکا ( شماره 2 و 4 با فرآیند حرارت مستقیم و 1، 5 و 6 با فرآیند حرارت غیرمستقیم) همراه با یک نمونه پودر ماهی وارداتی ( شماره 3) مورد ارزی ...

مواد و روشهای مورد استفاده در مطالعات صحرائی، گلخانه‌ای و آزمایشگاهی به تفصیل قبلا شرح داده شده است . در آزمایش صحرائی لازم است ذکر شود که در موقع برداشت ، کلیه بوته‌های وسط هر پلات به ابعاد 1/5 x 1/5 متر بطور کامل از سطح خاک بریده شده و پس از خشک کردن بوته‌ها درآون در دمای 80 درجه سانتیگراد بمدت 48 ساعت ، وزن بیولوژیکی، عملکرد دانه و اجزاء عملکرد تعیین گردید. نتایج حاصل از این آزمایش نشان داد که کاربرد روی در تمام سطوح باعث افزایش معنی‌دار عملکرد دانه در کلیه ارقام گردید. ای ...

در این پروژه ضمن بررسی کیفیت فیزیکی و شیمیایی آب و مواد نفتی محلول در هر یک از صنایع نفت و نیروگاه و مقایسه آن با نطقه به دور از آلودگی، اثرات آلودگی حرارتی روی هر یک از شاخص های بیولوژیکی ارزیابی و دوز موثر جهت از بین بردن هر یک از این شاخص ها مشخص خواهد شد. همچنین راه حل های مناسب جهت تخلیه پسابهای گرم به آبهای ساحلی ارائه خواهد گردید. ...