عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 3

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

چکیده رویکرد کنونی آموزش در دانشگاه‌های معتبر سراسر جهان به سمت آموزش مجازی می‌باشد از این رو دانشگاه‌ها همگام با تکنولوژی روز، در صدد آموزش از راه دور به صورت نیمه حضوری و غیر حضوری بوده و از طریق راه اندازی وب سایت به آموزش الکترونیکی نیز اشتغال دارند. هدف اصلی این تحقیق ارائه روشی برای ارزیابی و رتبه بندی موسسات آموزش الکترونیکی و دانشگاه‌های مجازی می باشد. این تحقیق به لحاظ هدف کاربردی و به لحاظ روش انجام تحقیق از نوع تحقیقات پس‌رویدادی (علی- مقایسه ای) می باشد. جامعه آم ...

هدف این پژوهش ارزیابی پایه سوم مقطع متوسطه نظری دخترانه شهر اهواز و میزان تطابق آن با اهداف و شاخص های تعیین شده می باشد. روش تحقیق در این پژوهش کمی و کیفی و از نوع ارزشیابی می باشد. در این تحقیق چون هدف بررسی نقاط قوت و ضعف و ارائه اطلاعات به تصمیم گیران جهت تصمیم گیری می باشد، از الگوی نظری سیپ استفاده شده است. جامعه آماری شامل دانش آموزان دختر پایه سوم شاخه نظری دبیرستان های شهر اهواز، کلیه مدیران این مدارس و کلیه معلمان مشغول به خدمت در پایه سوم شاخه نظری در سال تحصیلی 88 ...

دانشگاه‌ها و بالاخص دانشگاه‌های دریایی نقش بسیار مهمی در خدمات‌رسانی به تمامی سازمان‌ها دارند به گونه‌ای که تمام بخش‌های یک جامعه از خدمات آنها بهره‌مند می‌شوند. کیفیت خدمات آموزش دریایی نیز خود از مباحث مهم صنعت دریانوردی است. ...