عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 1773

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

ارزیابی طرح های توسعه حمل و نقل با توجه به تاثیری که در زندگی روزمره شهروندان و حجم انبوه سرمایه گذاری های لازم دارد، نیاز به توجه و دقت بالایی در مرحله تصمیم گیری دارد. احداث زیرساخت های مرتبط با حمل و نقل و ترافیک شهری شامل شبکه معابر شهر، تقاطع های همسطح و غیرهمسطح، تجهیزات مختلف مدیریت و کنترل ترافیک، در صورتی که با رعایت تمام جوانب باشند، از جمله راهکارهای بهبود وضعیت حمل و نقلی محسوب می شوند. یکی از مهمترین زیرساخت های مرتبط با حمل ونقل شهری، تقاطع غیر همسطح می باشد که ...

استفاده گسترده از تصویربرداری های شکمی باعث افزایش کشف تومورهای آدرنال شده است. به دلیل اهمیت این توده ها و نیز دستیابی به رویکردی بهینه برای درمان‏‎‎‏، اختلاف نظرهایی در ارتباط با ارزیابی بیشتر و درمان پدید آمده است. صاحب نظران، مقالاتی را که مربوط به ارزیابی و سامان بخشی این توده ها خصوصا در تومورهایی که به طور اتفاقی کشف می شوند ‏‎(incidentalomas)‎‏، مورد بازبینی قرار دادند. آنها براساس تجارب علمی شان، الگوریتمی را برای تشخیص، ارزیابی و سامان بخشی تودهای آدرنال پیشنهاد کرد ...

ارزیابی مجلات رشد از دیدگاه مخاطبان و متخصصان ...
نمایه ها:

ارزیابی اثرات فعالیت های توسعه ای، یکی از راه های مقبول برای دستیابی به اهداف توسعه پایدار است.از اقدامات توسعه ای سال های اخیر، طرح مسکن مهر می باشد که گرچه با هدف تأمین یکی از سه نیاز اصلی (مسکن) است، بدون ارزیابی جوانب توسعه پایدار، اهداف اصلی را به حاشیه راند و ثمره ی آن پیامدهای اجتماعی اقتصادی وز یست محیطی منفی پیش بینی نشده است. در ا ین پژوهش سعی بر بررسی تأثیراتی است که پروژه های مسکن مهر بر شاخص های توسعه ی پایدار گذاشته است باعث پایداری یا ناپایداری آنها می شود و پر ...

ارزشیابی مشاغل بعنوان ضابطه یافتن جایگاه مشاغل، دارای مزایای بیشماری برای شاغلین است که از عمده ترین آنها ایجاد انگیزش، انتخاب کارکنان مناسب، تعیین مسیر ارتقاء کارکنان، تعیین نیازهای آموزشی، تخصیص وظایف مورد نظر به مشاغل، پرداخت متناسب، جلوگیری از حوادث ناشی از کار، بهبود شرایط و ساده سازی کار را می توان نام برد. برای تحقق هدفهای فوق الذکر باید مشاغل با استفاده از سیستم ارزیابی مشاغل اندازه گیری و مورد سنجش قرار گیرند. هرزبرگ (1976) دو دسته عوامل موثر در خشنودی و رضایت شغلی ک ...

در نظام سرمایه داری امروزی، شهر به عنوان مکان مناسب و شهرنشینی به عنوان شیوه ی مطلوب زیست در آن به شمار می آید. لذا شهر پدیده ای پیچیده است و همه پدیده های پیچیده نیاز به شناخت دقیق و اخذ تصمیمات صحیح دارند. مفهوم پایداری، تأمین نیازهای امروز را بدون به مخاطره انداختن نیاز آیندگان، مورد ت وجه قرار می دهد. توسعه پایدار شهری موضوعی جالب برای سیاستگزاران و برنامه ریزان منطقه ای محسوب می شود. مطرح شدن توسعه پایدار، به عنوان شعار اصلی هزاره ی سوم نیز ناشی از اثرات شهرها بر گستره ی ...

روش مورد استفاده در این تحقیق ماتریس Wooten&Rau می باشد. در این روش، ریز فعالیتهای پروژه سد زاینده رود به دو مرحله ساخت و بهره برداری تقسیم شده و اثر هر کدام از این ریز فعالیتها در هر دو مرحله به صورت جداگانه بر روی پارامترهای زیست محیطی زمین، آب، هوا، صدا، زیستگاههای گیاهی و جانوری، مسائل اقتصادی- اجتماعی، بهداشت و زیبایی منطقه) ارزیابی شده است. پارامترهای زیست محیطی نیز هر کدام به زیر بخشهای مختلفی تقیسم شده است. اثر هر ریز فعالیت پروژه سد زاینده رود بر هر پارامتر زیست محیط ...

وجود یک ارزیابی روی یک جبر تقسیمی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار-است . توسط ارزیابی‌ها می‌توان ساختمان حبرها را مورد مطاللعه قرارداد نظریه ارزیابی در جبر جابجائی از قدمت دیرینه‌ای برخوردار است و همواره سعی بر آن است آن را بر جبرهای تقسیمی با بعد متناهی توسعه دهیم. بعنوان اولین محقق در این کار، می‌توان [14] schilling را نام برد. بیشترین کار در نظریه غیر جابجائی ، روی جبرهای تقسیمی کاملا"منشعب شده D با بعد ماتناهی روی مرکزش F صورت گرفته است . زمانی که v F نهنزلی باشد، یک رده‌بندی کا ...

ارزشیابی از کیفیّت تدریس اساتید یکی موثرترین روش‌ها برای تضمین کیفیّت و شرط اساسی ارتقاء کیفی مستمر است. گرچه ارزشیابی اساتید توسط دانشجویان به‌طور معمول انجام می‌شود و در مورد آن مطالعات متعددی صورت گرفته، اما "خود-ارزیابی استاد" و "انتظار استاد از نمره ارزشیابی دانشجو" تاکنون مورد توجه جدی قرار نگرفته و مطالعات جامعی در مورد آن انجام نشده است .این پژوهش با هدف مقایسه‌ی نمرات ارزشیابی کیفیّت تدریس توسط دانشجو، خود-ارزیابی استاد و انتظار استاد از نمره‌ی ارزشیابی دانشجو در اسا ...