عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 6

مرتب سازی بر اساس: به صورت:
 
اگر در دوران قبل از انقلاب ، فیلمها در جهت تخریب ارزشهای فرهنگی مردم و وابسته ساختن آنها به فرهنگ منحط غرب انتخاب و به نمایش گذاشته می‌شد، امروز بایستی به فیلم به عنوان ابزاری سیاسی - فرهنگی نگریست که سهمی بسزا در ترویج و نشر ارزشهای اسلامی و انسانی دارد. بنظر می‌رسد که مقبول‌ترین راه برای این امر، بی‌نیاز شدن از محصولات خارجی و خودکفائی در امر تولید باشد. ولی، حتی اگر تولیدات داخلی به سطح کفایت هم برسد، باز این نیاز وجود دارد که جنبه مترقی و انسانی فرهنگهای دیگر به ...

جوامع مختلف برای ارزشگذاری، ملاکهای مختلفی دارند. پس اساس ارزش را باید در اندیشه‌های انسانی جستجو کرد که نفع (ارزش ) یک شیئی خارجی را ارزیابی می‌کند. همچنین می‌توان گفت که ارزش کیفیت یا خاصیت یک مجهز است که آن را مفید خواستنی و یا ارجمند می‌سازد. شایان ذکر است که با توجه به گسترگی پهنه ارزشها، ارزشها محدود شده و بخشی از آن برای کار تحقیق در نظر گرفته شده است این ارزشها عبارتند از: ارزشهای مصرفی -2 ارزشهای مذهبی: ظاهرا نظریه جامع و مدونی در زمینه ارزشها از طریق تل ...

در جامعه بین المللی، تحقیق به عنوان جزیی جدا نشدنی از زندگی انسانها به شمار می آید و این تفکر که هر مشکلی در جامعه یک راه حل بهینه ای دارد که تنها از طریق تحقیق علمی مسیر است، اهمیت پژوهش و تحقیق و محقق را بیش از پیش مشخص می کند. تربیت نیروی انسانی پژوهشگر و توانا به مهارتهای تحقیق، نیاز به سرمایه گذاری مادی و معنوی زیادی دارد در صورتی که اگر کودکان و نوجوانان به این مهارتها در مدارس مجهز شوند از نظر اقتصادی صرفه جویی عظیمی به عمل خواهد آمد. از آنجا که کتابهای درسی نقشی بسیار ...

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.