عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 7

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

موضوع این رساله مطالعه مبانی مالیات بر ارزش افزوده و تجارب کشورهایی که مالیات مورد نظر را در نظام مالیاتی خود برقرار کرده‌اند، جهت تطبیق اطلاعات حاصله با شرایط و اوضاع و احوال کشور جهت امکان‌سنجی استقرار این مالیات در ایران می‌باشد. حال اگر در نظر باشد که مالیات بر ارزش افزوده در دستور کار دولت قرار گیرد، این رساله بعنوان خلاصه تجارب کشورها و مجموعه‌ای از نکات مهم جهت برنامه‌ریزی میتواند مورد استفاده قرار گیرد. ...
نمایه ها:
ایران | 
سوید | 

هدف از انجام این تحقیق اولویت‌بندی روشهای پاداش‌دهی در ارتباط با افزایش انگیزه مدیران به منظور افزایش ثروت سهام‌داران است تا بدینوسیله صاحبان صنایع بتوانند بهترین روش پاداش‌دهی را انتخاب نمایند و از این طریق مهمترین هدف سازمان که ایجاد ارزش افزوده برای مالکان است را محقق نمایند.همچنین هدف دیگر تحقیق حاضر ارائه روش پاداش‌دهی مناسب در جهت کاهش تعارض میان مدیران و مالکان میباشد.بطوریکه پاداش پرداختی بیشترین همبستگی را با عملکرد مدیران نیز داشته باشد. ...
نمایه ها:
سهام | 
پاداش | 
مدیر | 

نرخ ارز یکی از مهمترین متغیرهای کلیدی اقتصاد کلان است که از جنبه‌های گوناگون بخشهای مختلف اقتصاد را تحت تاثیر قرار میدهد. در این میان بخش صنعت بیش از سایر بخشهای اقتصادی تحت تاثیر نوسانات نرخ ارز قرار میگیرد.در این تحقیق اثرات بی ثباتی نرخ ارز بر ارزش افزوده بخش صنعت در استان فارس بررسی شده است . بطور کلی میتوان گفت که این تحقیق شامل دو مرحله است : در مرحله اول بی‌ثباتی نرخ ارز تعریف و اندازه‌گیری شده است .بدین منظور دو شاخص جهت اندازه‌گیری بی‌ثباتی ارز ارائه ...

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.