عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 39

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

دشت سهل آباد بین 45، 59 تا10 ، 60 طول جغرافیائی شرقی و نیز 45 ، 31تا30 ، 32عرض جغرافیائی و در فاصله 120 کیلومتری جنوب شرقی شهرستان بیرجند واقع شده است . وسعت دشت معادل 1116 کیلومتر مربع می باشد . در این منطقه بخشی از ایالت ساختاری سیستان محسوب می گردد ، بخش شمالی آن کوهستانی می باشد و بخش مرکزی آن کویر و نمکزار پوشانده است . قسمت جنوبی دشت را کوه ها ی کم ارتفاع تشکیل می دهد . آب و هوای منطقه سهل آباد گرم و خشک بوده و حداکثردرجه حرارت دما درناحیه سهل آباددر تابستان به 50 ...

اگر از حقوق بگیر بودن خسته شده اید و می خواهید رئیس و ارباب خودتان باشید، تملک یک شرکت می تواند تجربه شیرین و رضایتبخشی باشد البته، اگر فاقد تجربه کافی بوده و یا مقدمات و تمهیدات خرید را به دقت فراهم نکرده باشید، مالکیت شرکت می تواند پر مخاطره باشد. مقاله برای افرادی که آشنائی چندانی با مسائل و مباحث پیچیده مالی در زمینه ارزشیابی ندارند مناسب می باشد و به همین علت از طرح روشهای ارزشیابی پیشرفته حتی الامکان خودداری شده است. هدف این مقاله هدایت خریدار و ارائه دورنمائی به او است ...

روش های مبتنی بر حسابداری برای تعیین هزینه اعمال شده به سرمایه با استفاده از شیوه شبیه سازی را مورد بررسی قرارمی دهد. یک مدل اقتصاد که در آن هزینه ولقعی سرمایه مشخص بوده را شبیه سازی کرد،. سپس هزینه واقعی سرمایه را با هزینه پیش بینی شده اعمالی با استفاده از روش های متفاوتی که در نوشته ها و بر اساس گرایش، دقت، و رابطه آن با هزینه واقعی سرمایه شرکت، مطرح شده اند مقایسه می شود. روش های مبتنی بر مدل مانده درآمده نسبت به روش های مبتنی بر مدل رشد درآمدهای غیر عادی ، بهتر عمل می کنن ...

طرح تعیین جگونگی افزایش و کاهش فسفر در خاک با طرح بلوکهای کامل تصادفی شامل پنج تیمار فسفر 0 ، 45 ، 90 ، 135 ، 180 ، کیلوگرم در هکتار در چهار تکرار با تناوب زراعی گندم ، چغندر قند ، ذرت و آیش در اراضی ایستگاه تحقیقات زرقان اجرا می‌گردد ...

این طرح در قالب بلوکهای کامل تصادفی و در سه تکرار در محل دو راهی کبودرآهنگ انجام گردیده است . تیمارهای اعمال شده شامل: -1 کودگاوی -2 کاه و کلش گندم می‌باشند که در چهار سطح 0، 2/5، 5 و 10 تن در هکتار به منظور بررسی تاثیر آن بر خواص فیزیکوشیمیایی خاک افزوده گردیده‌اند. خواص فیزیکی خاک چون نفوذپذیری و وزن مخصوص ظاهری و خواص شیمیایی چون میزان مواد آلی، N، P، K هر 3 ماه یکبار تعیین گردید که هم اکنون نیز اندازه‌گیری‌ها در حال انجام می‌باشند. ...

پرورش مرکبات در ایران سالیان سال بصورت کشت مستقیم بذری بوده و بعلت وجود خاصیت دگرکشنی (آلوگاس ) تغییرات وسیعی از نظر صفات ژنوتیپی و فنوتیپی بخود گرفته و بصورت تیپهای مختلف در باغات شمال و جنوب کشور بچشم می‌خورد با توجه به اینکه بعضی از این تیپها از نظر رقم و پایه دارای خصوصیات بارزی می‌باشند به همین دلیل رویشگاههای مرکبات کشت و محافظت می‌شود بر اساس همین انگیزه دورگهای طبیعی زیادی در شمال و جنوب کشور وجود دارد که مورد بازدید قرار نگرفته و امکان دسترسی به آنها نبوده است که در ...

این طرح مطالعه و بررسی در مورد سه نوع "ژیروسکوپ " با تحریک دستی، بادی الکتریمی می‌باشد، بنابراین نمونه‌هایی از ژیروسکوپ‌ها با امکانات داخل کشور ساخته شده و رفتار دینامیکی آنها مورد بررسی و ارزیابی قرار خواهد گرفت . لازم به تذکر است که ژیروسکوپ‌ها از مهم‌ترین ابزار سنجش حرکت زاویه‌ای هستند که کاربرد وسیع در وسایل نقلیه نظامی و غیرنظامی دارند. خلاصه‌ای از فعالیت‌های انجام شده و نتایج حاصل: - بررسی ژیروسکوپ‌های موجود در تحلیل نظری رفتار آنها - طراحی ژیروسکوپ‌های مورزد نظر - ساخت ...

به منظور ایجاد باغهای یکنواخت در نظر است ارقام مختلف انبه پراکنده در سطح منطقه در یک دوره 5 ساله بررسی و جمع آوری و در یک محل کشت گردند تا بدین وسیله دسترسی به ذخائر ژنتیکی انبه در یک کلکسیون برای محققین فراهم گردد. شناسایی ارقام انبه چند جنینی و انتقال و کشت آنها در کلکسیون مورد نظر و نیز تعیین محل ارقام برتر انبه در مناطق کشت انبه در دنیا و دستیابی به پایه های چند جنینی و مقاوم به شوری و جمع آوری و اضافه نمودن آنها به کلکسیون از دیگر برنامه های این طرح میباشد. ...
نمایه ها:
رقم | 
گیاه | 
انبه | 

وجودمنابع عظیم ژنتیکی پسته در ایران دارای اهمیت به سزایی در امر تولید نهال و محصول پسته می باشد. تنوع ارقام و ژنوتیپ های پسته ایران در دنیا بی نظیر می باشد. هر یک از ارقام و فنوتیپ های پسته دارای صفات منحصر به فردی هستند که بکارگیری وانتقال آنها در برنامه های اصلاحی می تواند باعث ایجاد ارقام مقاوم به آفات، بیماریها، خشکی و شوری گردو سپاری از مشکالت حاضر را مرتفع نماید. ارقام پسته کشور در مناطق مختلف پراکنده بوده و چه بسا امروزه به دلیل بی توجهی در معرض نابودی می باشند. به منظ ...
نمایه ها:
پسته | 
رقم | 
گیاه | 
حفاظت | 
احیا |