عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 5

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

در دنیای رقابتی امروز مشتریان سازمانها مهمترین سرمایه های آنها تلقی می شوند و نه تنها سودآوری سازمان بلکه امنیت شغلی کارکنان را تضمین می نمایند. از اینرو تحقیقات مختلفی در حوزه های گوناگون و از زوایای مختلف بر روی مشتریان صورت می گیرد تا به کنه نیازها، خواستها و تقاضاهای مشتریان جهت مدیریت مؤثرتر آنها، پی برده شود. لذا این تحقیق در راستای درک و فهم بیشتر مفاهیم علمی مؤثر بر رفتار مشتریان، با هدف پاسخگویی به این سؤال اساسی صورت گرفته است که ارتباط بین محرک های ارزش ویژه مشتری ...

چکیده: در سالهای اخیر محققان، مفهوم ارزش ویژه مشتری را به عنوان معیار کلی موفقیت در بازاریابی، پیشنهاد نموده اند. صنعت بیمه نیز از این رابطه مستثنا نمی باشد. مدلهای مختلفی در زمینه ارزش ویژه مشتری وجود دارد، که ارزش ویژه برند، ارزش ویژه ادراک از مطلوبیت و ارزش ویژه ارتباطی ، سه محرک اصلی آن می باشند. هدف این پژوهش بررسی رابطه ارزش ویژه مشتری با وفاداری مشتریان در شرکت بیمه ایران می باشد. جامعه آماری مورد بررسی این پژوهش مشتریان شرکت بیمه ایران در حوزه بیمه شخص ثالث اتومبیل د ...

امروزه با رقابتی شدن بازارها و تغییرات پیوسته محیط، سازمان‌ها به این واقعیت پی برده‌اند که دیگر مانند گذشته با یک نظام اقتصادی رو به گسترش و بازارهای در حال رشد روبرو نیستند؛ لذا هر مشتری ارزش ویژه خود را داشته و برای به دست آوردن سهم بیشتری از بازار باید مبارزه کرد. در عصر اطلاعات، طبیعی است که صنایع مخابراتی یکی از بالاترین شاخص‌های رشد را در بین سایر صنایع دارا باشد. در میان صنایع مختلف مخابراتی و ارتباطی نیز یکی از بالاترین نرخ‌های رشد متعلق به صنعت خدمات تلفن همراه است ...

پژوهش حاضر به دنبال تحلیل تأثیر ارزش ویژه مشتری بر قصد خرید مجدد مشتریان واحد فست فود شرکت کاله در شهر اصفهان است.این پژوهش از نظر هدف کاربردی و ماهیت آن توصیفی- پیمایشی بوده است. جامعه آماری از 350 مشتریواحد فست فود تشکیل شده و تعداد نمونه 200 عدد انتخاب گردید. به منظور جمع آوری داده ها و تجزیه و تحلیل آنها از پرسشنامه ی تستی محقق ساخته استفاده شده است. جهت سنجش ارزش ویژه مشتری از مدل رست و همکاران با سه بعد ارزش ویژه ارزش، ارزش ویژه برند و ارزش ویژه رابطه و همچنین از تئوری ...

این پایان‌‌نامه با مطالعه و محوریت قرار دادن مفهوم ارزش ویژه مشتری به بررسی تأثیر موضوعات ارزش ویژه برند، ارزش کسب شده و ارزش ویژه روابط بر بیشینه‌سازی ارزش ویژه مشتری در صنعت رستوران‌های زنجیره‌ای بر پایه مدل هیون (2009) می‌پردازد. رویکرد ارزش ویژه مشتری با فرض قرار دادن مشتری به عنوان یک دارایی مالی که همچون هر دارایی دیگر می‌بایست اندازه‌گیری، مدیریت و بیشینه شود، موضوعات مدیریت برند (با محوریت ارزش ویژه برند)، مدیریت ارتقاء ارزش محصول (با محوریت ارزش کسب شده) و مدیریت روا ...