عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 8

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

این پایان‌‌نامه با مطالعه و محوریت قرار دادن مفهوم ارزش ویژه مشتری به بررسی تأثیر موضوعات ارزش ویژه برند، ارزش کسب شده و ارزش ویژه روابط بر بیشینه‌سازی ارزش ویژه مشتری در صنعت رستوران‌های زنجیره‌ای بر پایه مدل هیون (2009) می‌پردازد. رویکرد ارزش ویژه مشتری با فرض قرار دادن مشتری به عنوان یک دارایی مالی که همچون هر دارایی دیگر می‌بایست اندازه‌گیری، مدیریت و بیشینه شود، موضوعات مدیریت برند (با محوریت ارزش ویژه برند)، مدیریت ارتقاء ارزش محصول (با محوریت ارزش کسب شده) و مدیریت روا ...

در دنیای رقابتی امروز، اهمیت و نقش ارزش ویژه نام و نشان تجاری(برند) به عنوان یکی از مهمترین دارائیهای نامشهود سازمانها- خصوصا موسسات خدماتی، بر هیچکس پوشیده نیست. آنچه در این میان مهمتر است واکنشهای متفاوت مشتریان نسبت به نام و نشان های مختلف می باشد که از ذهنیات و ادراکات آنها نسبت به نام ونشان ناشی می شود. علی رغم اهمیت موضوع، تا کنون اکثر قریب به اتفاق تحقیقات انجام شده در این حوزه، در زمینه کالاهای تولیدی انجام شده و در بخش خدمات صرفا به استفاده از مدلهای موجود در مورد کا ...

در سال های اخیر، تغییر نام برند توسط بسیاری از شرکت ها مورد توجه قرار گرفته است.مهم ترین دغدغه ی مدیران شرکت ها در چنین وضعیتی این است که ارزش ویژه آن برند نزد مشتریان چه تغییری خواهد کرد؟ بدلیل آنکه شایع ترین نتیجه منفی تغییر نام برند، کاهش ارزش ویژه برند است. مصرف کنندگان در مواجهه با تغییر نام برند ممکن است ادراکات تصویر برند، کیفیت ادراک شده، آگاهی و وفاداری به برند را از دست بدهند. بنابراین در این مطالعه به دنبال بررسی عوامل موثر بر انتقال ارزش ویژه برند در وضعیت تغییر ن ...

امروزه شهرها به عنوان مقاصد گردشگری در رقابتی جهانی جهت جذب هرچه بیشتر درآمدهای گردشگری هستند. بدیهی است که موفقیت در این عرصه مستلزم بکارگیری دقیق ابزارهای بازاریابی از جمله شناسایی دقیق بازارهای هدف و تلاش در جهت افزایش ارزش ویژه برند شهر است. در این راستا پژوهش حاضر به بررسی عوامل موثر بر ارزش ویژه برند مقصد و بخش‌بندی بازار گردشگری پرداخته است. بدین منظور، بر اساس ادبیات تحقیق مربوطه هشت متغیر آگاهی، تصویر، کیفیت ادراک شده، شخصیت، تجربه، هویت، مفهوم و وفاداری به برند مقصد ...

دراین تحقیق می خواهیم بدانیم که آیا ارزش ویژه ادراک شده برند وکیفیت ادراک شده بر وفاداری به برند ورضایت ازبرند وقصد خریدمجدد بیمه های شخص ثالث تاثیر گذار است یاخیر. که در راستای این پژوهش این اهداف را دنبال می کنیم: 1- بررسی تاثیر ارزش ویژه ادراک شده برند بررضایت ازبرند ووفاداری به برند.2- بررسی تاثیر ارزش ویژه ادراک شده برند بر قصدخرید مجدد . 3- بررسی تاثیر کیفیت ادراک شده بررضایت ازبرند و وفاداری به برند. 4- بررسی تاثیر کیفیت ادراک شده بر قصد خرید مجدد روشی تحقیقی که د ...

پژوهش حاضر به بررسی ارتباط بین ارزش ویژه برند و تعهد مشتریان در موسسه اعتباری ثامن تهران پرداخته است . نوع تحقیق توصیفی همبستگی می باشد .در این پژوهش ارزش ویژه برند از 4 مولفه تشکیل شده است که عبارتنداز آگاهی از برند -تصویر دهنی از برند. جامعه آماری پژوهش - کلیه مشتریان موسسه اعتباری ثامن تهران می باشد .روش نمونه گیری در تحقیق حاضر تصادفی می باشد . بررسی نتایج ار نرم افزارهای spss, lisral نشان داده شده که در موسسه اعتباری ثامن تهران بین ارزش ویژه برند و مولفه های آن با تعهد ...

برندهای صنعتی نسبت به برندهای مصرفی در به دست آوردن جایگاه خود در بازارهای صنعتی روند کندی داشته اند . ولی امروزه فراهم کنندگان محصولات و خدمات در بازارهای صنعتی برای باقی ماندن در صحنه رقابت ، به دنبال به دست آوردن مزیت رقابتی از طریق استفاده استراتژیک و توسعه ارزش برند هستند . این پژوهش به دنبال اندازه گیری اثر ارزش های برند بر عملکرد رابطه میان خریداران صنعتی و تامین کننده است . جامعه آماری پژوهش خریداران شرکتی محصولات و خدمات پهنای باند شرکت شاتل هستند . روش تحقیق به لحاظ ...

هدف اصلی تحقیق حاضر بررسی رابطه بین ریسک عملیاتی وبازده سهام در دو صنعت مالی و غیر مالی در بورس اوراق بهادار تهران طی سال های 1392-1385، بوده است. ریسک عملیاتی به طور سنتی، ریسک نسبتاً کوچک برای کسب وکارها در نظر گرفته شده است.اگرچه، تعداد وبزرگی زیان های عملیاتی در طول دهه گذشته، توجه نظارتی ورسانه ای را به ریسک عملیاتی افزایش داده است.با توجه به طیف گسترده ای از حوادث مربوط به ریسک عملیاتی ومیزان بالای زیان های عملیاتی که شرکت ها با آن روبه رو می شوند، این برای سرمایه گذار ...