عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 312

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

این تحقیق به منظور بررسی اثر عمل آوری کاه گندم با اوره و آمونیاک بر میزان مصرف و قابلیت هضم کاه گندم انجام شد. در این تحقیق اثر و مقایسه افزودن اوره و آمونیاک بر سیلاژ کاه گندم در قالب 3 آزمایش جداگانه بررسی شد. در ابتدا کاه گندم با 4% اوره و 4% گاز آمونیاک به طور مجزا سیلو و بعد از مدت 21 روز سیلوها باز، و در هوای آزاد قرار داده و سپس ترکیب شیمیایی کاه های سیلو شده و کاه بدون عمل آوری اندازه گیری شد. آزمایش اول: فراسنجه های تجزیه پذیری کاه های عمل آوری شده بصورت کیسه‌های نا ...

در این تحقیق ارزش غذایی (ترکیبات شمیایی، قابلیت هضم و قابلیت تولید گاز) دانه و علوفه سه نوع بقولات کشت شده در استان اردبیل مورد مطالعه قرار گرفتند. بقولات مورد ارزیابی شامل ماشک (Vicia sativa)، خلر (Lathyrus sativus) و گاودانه Vicia ervilia)) از خانواده fabaceae بودند. دانه های مورد آزمایش دارای پروتئین خام 29/34-23/89 درصد،NDF 36/63-31/12 درصد، قابلیت هضم ماده خشک 84/93-71/86 درصد، پتانسیل تولید گاز80/00-72/17 میلی لیتر، نرخ تولید گاز (0/103-0/084 میلی لیتر بر ساعت، اسیدها ...

به‌منظور تعیین ارزش غذایی آرد ضایعات دو کشتارگاه طیور و تاثیر آن بر عملکرد جوجه‌های گوشتی راس 308 دو آزمایش در قالب طرح کاملا تصادفی انجام گرفت. برای این منظور یک جیره شاهد ذرت- سویا و سه جیره آزمایشی حاوی سطوح 3 ، 6 و 9 درصد آرد ضایعات طیور از کشتارگاه 1 و سه جیره آزمایشی دیگر حاوی سطوح 3 ، 6 و 9 درصد آرد ضایعات طیور از کشتارگاه 2 در هر یک از دوره‌های آغازین (صفر تا 21 روزگی) و رشد (22 تا 42 روزگی) براساس توصیه (1994)NRC تهیه شد. در آزمایش اول اثر استفاده از آرد ضایعات دو ک ...

در این پژوهش، اثر فراوری حرارتی بر سالم‏سازی و ارزش غذایی بستر جوجه گوشتی، به منظور امکان استفاده از آن در تغذیه نشخوار کنندگان، در دو کارگاه، مورد بررسی قرار گرفت. اثر فراوری حرارتی بر سالم‏سازی و ارزش غذایی بستر جوجه گوشتی، به منظور امکان استفاده از آن در تغذیه نشخوار‏کنندگان، در دو کارگاه فراوری مورد بررسی قرار گرفت. در کارگاه فراوری اول (سبزوار) فرایند حرارتی با استفاده از بخار آب جهت تأمین 70-80 درجه سلسیوس به مدت 30 دقیقه و در کارگاه دوم (سمنان)، فرایند حرارتی با استفاد ...

کنجاله ها یکی از مهمترین مکملهای پروتئینی در تغذیه دامها محسوب می شوند. در این میان کنجاله گوار یک مکمل پروتئینی با درصد پروتئین بالا می باشد که شناخت زیادی در رابطه با ارزش غذایی آن در دست نیست. عمده تحقیقات انجام شده بر روی آن بیشتر بر جنبه های فرآوری تأکید داشته و گاهی در آزمایشات in vivo از آن در جیره دامها استفاده شده است. این تحقیق به منظور ارزیابی ارزش غذایی کنجاله گوار به روشهای مختلف آزمایشگاهی و استفاده از کیسه های نایلونی انجام شد. آنالیز شیمیایی آن نشان داد ...

کدوآجیلی یکی از اعضای خانواده کدوئیان بوده که جهت تولید تخم کدو کشت شده و پس از برداشت تخم، بقایای آن به صورت ضایعات در زمین باقی می ماند. هدف از این مطالعه تعیین ارزش غذایی بقایای کدو آجیلی و همچنین بررسی امکان سیلو کردن آن بود. در این پژوهش دو آزمایش به صورت جداگانه انجام پذیرفت. آزمایش اول به منظور تعیین ترکیب شیمیایی و ارزش غذایی بقایای کدوآجیلی به روش آزمایشگاهی صورت گرفت. در آزمایش دوم بقایای کدو پس از 5 روز باقی ماندن در مزرعه در داخل سیلوهای لوله‌ای آزمایشی سیلو شدند. ...

به منظور تعیین مناسب‌ترین ترکیب مخلوط سیلاژ تریتیکاله با یونجه از نظر ارزش غذایی و کیفیت تخمیر در مقایسه با سیلاژ یونجه، آزمایشی با طرح پایه‌ی کاملا تصادفی با شش تیمار که شامل سطوح مختلف اختلاط علوفه‌ی یونجه با گیاه کامل تریتیکاله به ترتیب با نسبت های 100: 0، 90: 10، 80 : 20، 70 : 30، 60 : 40 و 50 : 50 بود با 4 تکرار و با استفاده از 24 عدد سیلوی آزمایشگاهی از جنس پی وی سی اجرا گردید. یونجه در اوایل دوره‌ی گلدهی برداشت و به مدت 24 ساعت در معرض نور آفتاب پلاسیده شد و پس از آن ...

این پژوهش به منظور بررسی تغییرات ترکیب شیمیایی و ارزش غذایی سیلوی سورگوم با افزودن مولتی آنزیم و مخمر به روش in vitro و in situ انجام شد. بدین منظور علوفه سورگوم در مرحله شیری بودن دانه‌ها در خرداد ماه برداشت و جهت سیلو نمودن به قطعات 4‌-‌2 سانتی‌متری خرد گردید. سپس با استفاده از مولتی آنزیم در سه سطح(صفر،3 و 6 گرم در کیلوگرم ماده خشک) و مخمر ساکارومایسیس سرویسیه در سه سطح(صفر، 2/5 و 5گرم در کیلوگرم ماده خشک) قبل از سیلو مخلوط و در سطل های 5 کیلویی پلاستیکی سیلو شدند. سیلو‌ها ...

این آزمایش به منظور تعیین ترکیبات ضد تغذیه‌ای و ارزش غذایی علوفه تازه و سیلو شده‌ی سورگوم برداشت شده در مراحل مختلف رشد با استفاده از روش کیسه‌های نایلونی انجام شد. علوفه سورگوم در اواسط اردیبهشت ماه سال 1391 کشت شد و در طی سه مرحله از رشد (رویشی، گلدهی و بذردهی) برداشت شد. بخشی از علوفه‌های برداشت شده در طی مرحله رویشی وگلدهی در سطل‌های پلاستیکی در 4 تکرار سیلو شد. پس از 81 روز درب سیلوهای آزمایشی باز شد. نمونه‌برداری از سیلاژها و علوفه تازه در زمان معین انجام شد. فراسنجه‌ها ...