عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 49

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

هدف اصلی این پژوهش، خوشه بندی مشتریان با تمرکز بر ارزش طول عمر مشتریان است. در این راستا، ابتدا با توجه به تحقیقات صورت‌گرفته در زمینه خوشه بندی مشتریان با تمرکز بر CLV، مدلی جدید برای محاسبه ارزش طول عمر مشتری پیشنهاد می گردد که GroupLRFM یا به اختصار GLRFM نام دارد. این مدل، مدل تحلیل RFM را که یکی از پایه ای ترین مدل ها برای محاسبه ارزش طول عمر مشتری است، به عنوان مبنا در نظر می گیرد و پیشنهاد می کند که توجه به اقلام خریداری شده توسط مشتریان در سنجش پارامترهای موثر در ارزش ...

بخش‌بندی مشتریان در بازار کاملا رقابتی امروز به صورت فزاینده‌ای مورد تأکید و توجه است. امروزه از روش‌های داده‌کاوی در بخش‌بندی استفاده و نتایج مطلوبی نیز از آن حاصل می‌شود. بر خلاف گذشته که در بخش‌بندی مشتریان معیار‌های دموگرافیک و معیارهای رفتاری و شخصیتی مشتریان مورد توجه بود، امروزه مشخصه‌هایی چون الگوی استفاده از محصول، رفتار خرید مشتری و... بسیار مورد استفاده قرار می‌گیرد. از آنجا که برای اکثر کسب و کارها باارزش‌ترین دارایی، ارزش موجود در پایگاه مشتریان و میزان توانایی ...

امروزه یکی از چالشهای بزرگ سازمانهای مشتری محور، شناخت مشتریان، ایجاد تمایز بین گروههای مختلف مشتریان و رتبهبندی آنهاست. در گذشته تفکیک مشتریان به گروههای مختلف، با رویکرد بخشبندی بر اساس نیاز مشتری صورت می‌گرفت، اما امروزه ارزش مشتری به عنوان پارامتری که قابل اندازهگیری است، میتواندبه عنوان عامل بخشبندی مشتریان به کار رود. به این ترتیب با بخشبندی مشتریان بر اساس پارامترهای اثرگذار در ارزشمندی آنها و سپس سنجش ارزش هر یک از بخشها میتوان استراتژی‌های بازاریابی و مدیریت ارتباط ب ...

یکی از موضوعات جدیدی که در حوزه بخش‌بندی مشتری در سال‌های اخیر مطرح شده، مدل‌های پویای آن است که به دلیل شرایط رقابتی و پویای بازار امروز از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. موضوع اصلی در مدل‌های پویای بخش‌بندی مشتریان، مطالعه جابه‌جایی‌های مشتری بین بخش‌های مختلف و بررسی تغییرات بخش‌های مشتریان در طول زمان می‌باشد که به ترتیب تحت عنوان "اساس و پایه تغییر" و "خروجی تغییر" معرفی می‌شوند. با توجه به اهمیت مورد اول، تمرکز این پژوهش بر مورد اول است. تحلیل پویایی مشتری و جابه‌جایی وی ب ...

در این پژوهش مدلی جدید جهت محاسبه ارزش چرخه عمر مشتریان با در نظر گرفتن عامل‌های غیرمالی احتمال رویگردانی، قابلیت همکاری، اشتیاق‌ به ارجاع‌دهی و توصیه و نوآوری مشتری ارائه شده است. وجه تمایز این تحقیق با تحقیق‌های پیشین در نظر گرفتن عامل‌های غیرمالی تأثیرگذار بر ارزش چرخه عمر مشتریان می‌باشد که در مطالعات پیشین در نظر گرفته نشده است. پس از ارائه مدل، به منظور بررسی CLV مشتریان یکی از اپراتورهای تلفن همراه پرسشنامه‌هایی طراحی شده و در اختیار افراد نمونه قرار گرفت. جامعه تحقیق ...

امروزه یکی ازچالشهای بزرگ سازمانهای مشتری محور ،شناخت مشتریان ،ایجاد تمایز بین گروههای مختلف مشتریان ورتبه بندی آنهاست . درگذشته تفکیک مشتریان به گروههای مختلف با رویکرد بخش بندی براساس نیاز مشتری صورت می گرفت اما امروزه ارزش مشتری به عنوان پارامتری که قابل اندازه گیری است می تواند به عنوان عامل بخش بندی مشتریان بکار رود . به این ترتیب با بخش بندی مشتریان بر اساس پارامترهای اثر گذار در ارزشمندی آنها و سپس سنجش ارزش هریک از بخشها می توان استراتژیهای بازاریابی ومدیریت ارتباط با ...

سيستم مدیریت ارتباط با مشتري(CRM) يکي از نرم افزارهاي بازاريابي ارتباطي است‌که از پرفروش ترين محصولات بازارهاي نرم افزاري جهان مي باشد و از رشد زيادي برخوردار بوده است؛ چنانچه گارتنرکل بازار نرم افزارهاي CRM را در سال 2005 بالغ بر 5 ميليارد و 700 ميليون دلار برآورد کرده‌است. از سوي ديگر، گرچه شرکتهاي مختلف سرمايه-گذاري هاي کلاني در اين عرصه داشته‌اند، اما در عمل بيشتر پروژه هاي CRM با موفقيت چنداني روبرو نبوده و مديريت ارشد شرکتهاي سرمايه گذار در چرايي این ناکامی‌ها مانده‌اند ...

به همان میزان که پارادیم بازاریابی تکامل می یابد، توجه به روابط بلندمدت با مشتری نیز اهمیت می‌یابد. امروزه غالب شرکتها و موسسات در سطح جهان، اعم از تولیدی و خدماتی، به طور فزاینده ای درآمدهای خود را از طریق ایجاد و حفظ رابطه بلندمدت با مشتریانشان کسب می نمایند. حرکت به سمت بازاریابی مشتری- محور همراه با افزایش دسترسی به اطلاعات و تراکنش‌های مشتریان موجب علاقه شدید به اندازه‌گیری و تخمین ارزش درازمدت مشتری (CLV) شده است. به علاوه همان‌طور که بازاریابی تلاش می کند تا بیشتر پاسخ ...

يکي از راه‌هاي مديريت نارضايتی مشتري، شناسايي مشتريان ناراضی و تلاش براي نگهداري آن‌ها مي‌باشد. اين پايان-نامه از اطلاعات تاريخي مشتريان، براي پيش‌بيني احتمال نارضایتیشان استفاده می‌کند. در ابتدا ارزش دوره زندگي مشتريان در طول شش ماه محاسبه می‌شود، به طوري‌که اولين ارزش دوره زندگي، براي سه ماه اول و دومين ارزش دوره زندگي، براي سه ماه دوم باشد. سپس با استفاده از الگوريتم ارائه شده در اين پايان‌نامه، مشتريان به چهار گروه تقسيم‌بندي مي‌شوند. گروه اول مشتريان کاملا وفادار، گروه د ...