عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 256

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

بررسی ارزش افزوده راه‌آهن با هدف انتخاب بهترین روش براساس ویژگیهای تولید آمار در راه‌آهن، با توجه به شناخت کافی از روش سازمانها، انجام گرفت و نتیجه این بررسی، تعیین دقیق ارزش افزوده راه‌آهن برای تعیین شاخص‌های بهره‌وری در شرکت است . ...

حدود 23 درصد تولید ناخالص داخلی به بخش کشاورزی اختصاص دارد. از طرف دیگر چون تامین غذای مورد نیاز مردم و امنیت غذایی از وظایف عمده و مهم دولت است، رشد و توسعه بخش کشاورزی همواره مدنظر مقامات سیاسی و اقتصادی کشور بوده است. در این راستا دولت هرساله اقدام به برنامه ریزی و صرف مخارجی جهت توسعه این بخش می کند. بدین لحاظ در این مقاله سعی می شود با بررسی تاثیر هزینه های دولت بر ارزش افزوده این بخش، نقش هریک از این هزینه ها در بخش کشاورزی تعیین شود. برای بررسی تاثیر هزینه های دولت بر ...

در ارتباط با مزایای صورت ارزش افزوده مواردی مانند آگاهی کارکنان از سهم خود از ثروت ایجادشده، تهیه جدول پاداش بهره‌وری تولید، آگاه نمودن سرمایه‌گذاران بالفعل و بالقوه از میزان توانائی عملکرد شرکت ، تهیه نسبتهای مالی براساس ارزش افزوده به منظور تشخیص نارسائی و پیشگیری از بروز مشکلات و نقش ارزش افزوده در محاسبه درآمد مالی مورد بحث و بررسی قرار گرفت . دیدگاههای موافقین و مخالفین نیز مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار گرفت . پس از بررسی نسبتهای مالی ایجاد شده براساس ارزش افزوده، استف ...

در این نوشتار نگارندگان ضمن مرور اجمالی مفهوم ارزش افزده ی اقتصادی و اهمیت آنرا مقابل سود حسابداری به تشریح سه نوع بازی می پردازند. مدیران با ورود به یکی از این بازی ها با وجود این که ارزش افزوده های اقتصادی مورد انتظار را ایجاد می کنند، هم زمان ارزش شرکت را تخریب می کنند. هم چنین این نوشتار درصدد است که ضمن آگاهی دادن به سرمایه گذاران نشان دهد که ارزش افزوده ی اقتصادی به عنوان معیار تعیین ارزش شرکت و ارزیابی عملکرد مدیران هم چون سود حسابداری می تواند از طریق مدیریت دستکاری ش ...

خصوصی سازی به معنی برقراری نظام جدید بر اساس مکانیزم‌های بازار و در نتیجه دگرگونی و تحول در ابعاد مختلف اقتصاد است .اهداف خصوصی سازی باتوجه به ویژگیهای اقتصادی وموقعیت هر کشور با یکدیگرمتفاوت خواهدبود. ولی به هرحال در همـه کشورهایی که به خصوصی سازی پرداخته اند هدف اصلی بهبود بخشیدن به اوضاع و شرایط اقتصادی است. مدافعان این سیاست اقتصادی معتقدند این سیاست ، بهبود اساسی در کارائی شرکتهای خصوصی شده ایجاد می کند. لذا هدف اصلی خصوصی سازی را افزایش کارائی بنگاههای دولتی ذکر کرده ان ...

نظام مالیاتی و نظام یارانه‌ای دو نظام کلیدی مدنظر در طرح تحولات اقتصادی به شمار می روند که اصلاحات هر یک از آنها در قالب برنامه هایی در حال انجام است. به طوریکه، معرفی پایه های جدید مالیاتی(مالیات بر ارزش افزوده) از جمله راهکارهای اصلاح نظام مالیاتی و تصویب قانون هدفمندی یارانه ها نیز به عنوان راهکار اصلاح نظام یارانه ای کشور محسوب می شود که به موجب آن قیمت‌ حامل‌های انرژی به عنوان یکی از اقلام خاص مشمول مالیات بر ارزش افزوده، به سمت قیمت‌های واقعی حرکت و افزایش یافته است. ا ...

اقتصاد ایران از دیرباز کاملا متکی بر درآمدهای نفتی بوده است به گونه‌ای که تغییر درآمدهای نفتی دولت، تقریبا تمامی متغیرهای اقتصادی را تحت تأثیر قرار می‌دهد. در همین راستا، این مطالعه به بررسی آثار درآمدهای نفتی بر ارزش افزوده بخش‌های مختلف اقتصادی (بخش کشاورزی، بخش صنعت و بخش خدمات) و نیز رشد ارزش افزوده آن‌ها می‌پردازد. فرضیه این تحقیق، وجود رابطه منفی میان درآمدهای نفتی و ارزش افزوده در دو بخش کشاورزی و صنعت، و نیز رابطه مثبت درآمدهای نفتی و ارزش افزوده بخش خدمات، می باشد.نت ...

آنچه در این تحقیق به دنبال آن هستیم تعیین و بررسی جهت تغییرات سود در سایه تغییرات ارزش افزوده است . در واقع سود خالص را می‌توان سهمی دانست که سهامداران(سرمایه‌گذاران) به عنوان صاحبان اصلی شرکت از ارزش افزوده حاصل در شرکت بدست می‌آورند. با توجه به چگونگی و مراحل محاسبه ارزش افزوده بدیهی است انتظار می‌رود هر چه ارزش افزوده بیشتر شود، سهم سهامداران نیز بیشتر شود. اما حقیقت آنست که در عمل به دلایلی از قبیل سوءمدیریت افزایش در ارزش افزوده نه تنها با افزایش سود، که مدنظر سهامداران( ...

وجود ده‌ها هزار طرح عمرانی نیمه تمام که از این میان حدود 10 هزار طرح‌ نیمه‌تمام صنعتی است در کنار رکود و بحران در صنایع موجود که اکثراً زیر ظرفیت خود کار می‌کنند و تولیدات آنها عموماً قابلیت صادرات و رقابت در بازارهای جهانی را ندارد، از وجود مدیریتی ناکارآمد خبر می‌دهد. در پی رشد جمعیت و ناکارآمدی مدیریت اقتصادی کشور، چه در زمینه تولید اندیشه و دانش توسعه اقتصادی بومی و چه در مدیریت اجرایی با وجود از دست دادن امکان‌های عظیم ارزی و ریالی، بیکاری گسترده‌ای به ویژه در میان جوا ...