عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 92

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

عدم اطمینان محیطی سازمانهای امروزی را با چالش جدی مواجه کرده است. بهترین راه پاسخگویی به این عدم اطمینان محیطی انعطاف پذیری است. یکی از جنبه های انعطاف پذیری سازمانی، انعطاف پذیری منابع انسانی است، که شامل رویه های متفاوتی می شود. در این تحقیق به انعطاف پذیری وظیفه‌ای، مهارتی و رفتاری مبتنی بر تقسیم بندی رایت و اسنل (1998)، به عنوان سه بعد انعطاف پذیری منابع انسانی پرداخته شده است. انعطاف پذیری منابع انسانی به طرق مختلف برای سازمان ارزش می آفریند؛ که این ارزش هم بعد کیفی و هم ...

پژوهش حاضر به دنبال بررسی ارزش های عرضه شده در مطبوعات کودکان مطالعه موردی نشریه کیهان بچه ها می‌باشد. در این تحقیق سعی شده تا با استفاده از نظریه‌های و دیدگاههای نظری هژمونی ،ایدئولوژی و مقاومت از منظر اندیشمندانی چون مارکس، آلتوسر،گرامشی، جلال آل احمد، شریعتی و مطهری و بررسی مفهوم جامعه پذیری و جامعه پذیری سیاسی، تصویری از ایدئولوژی و گفتمان جمهوری اسلامی به دست آید تا بتوانیم ارزش های مورد نظر اشاعه یافته را در مطبوعات کودکان بررسی نماییم. دراین تحقیق؛ با استفاده از مبانی ...

ارزش و ارزش‌گذاری رویه‌ای عمیق در مناسبات انسان با جهان خویش است. کل تاریخ بشری چنان به حنای ارزشی رنگین شده که هر کنش و واکنش احساسی از جانب آدمی بدون تأثر از آن محال شده است. ارزش‌ها نه تنها یکی از عوامل شکل‌دهی به عادات و اخلاق بشری اند، بلکه در جوامع پیچیده‌ی امروزین تفهیم و تفاهم منظم در بین اعضا بدون این ویژگی غیرممکن شده است. حوزه‌ی بحث از ارزش‌ها در تمام علوم انسانی خصوصاً در فلسفه از اهمیت بسزایی برخوردار است. ارزش و ارزشداوری هسته‌ی چالشی و میدان زورآزمایی و نظریه‌ ...

مقوله ي تربيت و اخلاق مداري، از جايگاه ويژه اي در سعادت دنيوي و اخروي بشر برخوردار است. از این رو هر انسان طالب حقّی، با آگاهی از مجموعه ي بايدها و نبايدهایی که در تعالیم وحیانی در این زمینه بیان شده و سپس عمل به باید ها و ترک نبایدها؛ به كمال مطلوب وصول یافته و از انحراف از مسير حق مصون خواهد بود. در این راستا، بازخوانی نصوص دینی، ضمن توجّه به لایه های معنایی این متون مقدّس و نیز در نظر داشتن تأثیر عواملي چون: زمان، مكان، ميزان تعليم و تربيت مخاطب و ديگر قواعد و ساز وكارهاي ...

زندگی اجتماعی بشر از آغاز تا کنون برپایه اصول و مبانی معینی شکل گرفته است که می توان این اصول و مبانی را ارزش ها و ضد ارزش های انسان نامید. انسان ها از همان آغاز با توجه به فطرت سلیم خود و نیز تجربه حیات بشری بایدها و نبایدهایی را وضع کردند که پایه گذار ارزش ها و ضد ارزش های اخلاقی در طول تاریخ شده است. توجه به امور ارزشی مهم هم چون احسان و نیکی، آزادی خواهی، عشق به هم نوع، وفاداری، کرم وجوانمردی و دیگر ارزش های اخلاقی و نیز توجه به ضد ارزش هایی هم چون جنگ و ویران گری ...

با توجه به حضور انسان‌ها در هزاره سوم و عصر علم و فناوری و اطلاعات، آگاهی از ارزش‌های انسانی، یکی از ضروری ترین نیازهای انسان عصر حاضر می باشد که توجه بسیاری از متفکران اسلام و غرب را به خود جلب کرده است. موضوع مورد بحث در این پژوهش واکاوی و پردازشی دوباره این امر، از منظر کلام امیر المومنین علی (ع) در نهج البلاغه و اندیشه علوی می باشد . اگر بعثت رسول گرامی اسلام را دعوت به ارزش های انسانی و احیاگر حیات معقول بدانیم ، و باور داشته باشیم که امیر مومنان (ع) پس از پیامبر ...

هدف: این مطالعه با هدف بررسی رابطه ارزش تکلیف، باورهای توانایی- انتظار، درک دشواری تکلیف، منبع کنترل و پیشرفت قبلی با پیشرفت بعدی شیمی و آزمون مدل اکلز و ویگفیلید انجام شد. روش: به همین منظور 200 دانش آموز دختر پایه سوم (119 نفر رشته تجربی و 81 نفر رشته ریاضی) به صورت نمونه گیری تصادفی چند مرحله ای از میان دبیرستان های دولتی شهر تهران انتخاب شدند. همه آنها پرسشنامه انتظار –ارزش سمنان (SVEQ) و منبع کنترل راتر(I-E) را تکمیل کردند. داده ها با رگرسیون سلسله مراتبی تحلیل شدند. ی ...

مساله واقعیت و ارزش پس از هیوم در تاریخ تفکر فلسفه به دوگانگی قاطع میان است ها و بایدها امور واقع و امور ارزشی بدل شد . دوگانگی نفوذ ناپذیری که بر پایه دوگانگی گزاره های تحلیلی و ترکیبی بنا شد . تمایز تحلیلی و ترکیبی توسط هیوم مطرح و با پوزتیویستهای منطقی به شکل دوگانگی درآمد این دوگانگی گزاره های معنادار معرفتی را در دو ساحت قابل تجربه و امور تحلیلی دنبال کرد و گزاره های ارزشی و زیباییی شناختی را جز امور بی معنا و غیر قابل تایید یا ابطال قلمداد کرد و آنها را از قلمرو بحث عقل ...

هدف کلی از این پژوهش بررسی رابطه بین ارزش‌های تحصیلی دانشجویان و جهت‌گیری آنان به هدف موفقیت در دانشگاه شیراز بوده است. روش تحقیق از نوع توصیفی ـ همبستگی بوده است. جامعه آماری شامل کلیه دانشجویان حوزه‌های آموزشی، پژوهشی، دانشجویی دانشگاه‌ شیراز در سال تحصیلی 91-1390 و‌ روش نمونه‌گیری از نوع نمونه‌گیری خوشه‌ای بوده است. ابزار جمع‌آوری اطلاعات، شامل دو مقیاس پرسشنامه راهبردهای انگیزشی برای یادگیری و مقیاس جهت‌گیری هدف موفقیت بود. که پس از محاسبه روایی و پایایی، بین افراد نمونه ...