عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 84

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

بازاریابی تجاری همواره با انتقادهایی روبه رو بوده است دلیل بیشتر این انتقادها، ورود مسائل غیر اخلاقی به حوزه ی فعالیت های بازاریابی است با توجه به نقش تبلیغات به عنوان یک زیر مجموعه از بازاریابی تجاری مبتنی بر صداقت و پرهیز از فریب کاری در تبلیغ کالاها و خدمات برای جلوگیری از نقض حقوق مصرف کنندگان در انتخاب آگاهانه ی محصولات مورد نیاز از سوی آن ها دلیل اصلی انجام این پژوهش گردید. این پژوهش با عنوان رعایت ارزش های اخلاقی در تبلیغات و تأثیر آن بر رفتار مصرف کننده سعی نموده که ت ...

رساله‌ی پیش رو بر اساس دو فضای «رساله فلسفی- منطقی» (به عنوان نماینده آرای اولیه ویتگنشتاین) و «پژوهش های فلسفی» (به عنوان نماینده آثار متأخر ویتگنشتاین) صورت بندی شده است. از اینرو کوشش شده است تا در دو فضای مذکور مبانی فلسفی مرتبط با ارزشهای اخلاقی و دینی در دو فصلِ مجزا بررسی گردد، همچنین در این رساله با توجه به این که مباحث دینی در ملاحظات ویتگنشتاین ذیلِ ارزشهای اخلاقی مطرح گردیده یک فصل را به دیدگاه دینی ویتگنشتاین اختصاص داده ایم. بنابر نظر ویتگنشتاین، کاربر زبانی مجاز ...

زندگی اجتماعی بشر از آغاز تا کنون برپایه اصول و مبانی معینی شکل گرفته است که می توان این اصول و مبانی را ارزش ها و ضد ارزش های انسان نامید. انسان ها از همان آغاز با توجه به فطرت سلیم خود و نیز تجربه حیات بشری بایدها و نبایدهایی را وضع کردند که پایه گذار ارزش ها و ضد ارزش های اخلاقی در طول تاریخ شده است. توجه به امور ارزشی مهم هم چون احسان و نیکی، آزادی خواهی، عشق به هم نوع، وفاداری، کرم وجوانمردی و دیگر ارزش های اخلاقی و نیز توجه به ضد ارزش هایی هم چون جنگ و ویران گری ...

به گواهی تاریخ، بشریّت در هر برهه از زمان و در هر عرصه‌ای نیازمند ارزش‌های انسانی است. به ویژه در قرون معاصرکه با پیدایش انقلاب‌های صنعتی و پیشرفت‌های سریع رایانه-ای،گرایش انسان به مادّیات و جنبه‌های ظاهری به طور روز افزونی گسترش یافته ودر نتیجه‌ی این تغییر و تحوّل، رویکرد بشر روز به روز به ارزش‌های والای انسانی کمرنگ‌تر گشته است که البته در این میان، نمی‌توان تلاش‌های غرض‌ورزانه‌ی عده‌ای سودجو را برای دامن زدن به این آشفتگی اخلاقی نادیده گرفت و این در حالی است که "انسان" و"ا ...

به گواهی تاریخ، بشریّت در هر برهه از زمان و در هر عرصه‌ای نیازمند ارزش‌های انسانی است. به ویژه در قرون معاصرکه با پیدایش انقلاب‌های صنعتی و پیشرفت‌های سریع رایانه-ای،گرایش انسان به مادّیات و جنبه‌های ظاهری به طور روز افزونی گسترش یافته ودر نتیجه‌ی این تغییر و تحوّل، رویکرد بشر روز به روز به ارزش‌های والای انسانی کمرنگ‌تر گشته است؛ که البته در این میان، نمی‌توان تلاش‌های غرض‌ورزانه‌ی عده‌ای سودجو را برای دامن زدن به این آشفتگی اخلاقی نادیده گرفت. این در حالی است که "انسان" و"ا ...

پژوهش حاضر با هدف مطالعه شناسایی ارزش‌ها و ضد ارزش‌های اخلاق دانشجویی در دانشجویان دانشگاه کردستان انجام گرفت. پژوهشگر کوشیده است تجربه زیسته‌ی دانشجویان را در محیط‌های علمی بررسی کند. برای رسیدن به این هدف کلی، پژوهشگر در پی دستیابی به این هدف‌های ویژه‌تر است: 1-دستیابی به برداشت دانشجویان از اخلاق دانشجویی (بررسی چیستی اخلاق دانشجویی از نگاه دانشجویان)، 2- شناسایی ارزش‌ها و ضد ارزش‌ها در حوزه حرفه‌ای اخلاق دانشجویی (ترسیم هنجارهای لازم درباره نوع تعامل دانشجو با استاد، ...

مسئله ارزشهای اخلاقی یکی از مهمترین سوالات عصر ماست و همه به دنبال یافتن ارزشهای واقعی و ارائه ی آن به دیگران هستند و همین امر ضرورت بحث نظری در این باره را روشن می سازد از آنجایی که پراگماتیسم نظریه ای مطرح شده در قرن 19 در آمریکا می باشد و همچنان نظریه پردازان و مبلغان متعددی هر چند در قالب ها و نامهای جدید در صدد ارائه و تبلیغ آن در جوامع مختلف بالاخص جامعه اسلامی با قدمت بیش از 1400 سال می باشند، لزوم پاسخگویی و در دسترس بودن اینگونه مطالعات تطبیقی می تواند تا اندازه ای ...

این پژوهش درصدد بوده است که موضوع رعایت ارزش های اخلاقی از سوی تولیدکنندگان و تأثیر آن بر رفتار مصرف کنندگان را با نقش تعدیل گری ارزش ویژه برند و آمیخته بازاریابی مورد بررسی قرار دهد. از این رو چگونگی تأثیر رعایت ارزش های اخلاقی از سوی شرکت سامسونگ بر رفتار مصرف کنندگان را مسأله خود قرار داده است. با توجه به ماهیت پژوهش، روش تحقیق در آن، توصیفی و از بعد نحوه ی گردآوری داده‌ها، از نوع پیمایشی است. برای جمع آوری داده ها از پرسشنامه استفاده شد و نمونه گیری به روش تصادفی طبقه ای ...

عمل به دستورات اخلاقي، از ضروريات زندگي انساني است که مي خواهد «انسان» بودن و « متعالي » شدن را درک کند . به جهت اهميت فراواني که اسلام براي اخلاق قائل شده است؛ علاوه بر کتب اخلاقي , آثار ادبي بسياري هم در زبان فارسي و هم در زبان عربي به بيان ارزش ها و مصاديق اخلاقي پرداخته اند به طوري که مي توان گفت: ادبيات تعليمي، سهم چشمگيري نسبت به ساير انواع وسبک هاي ادبي به خود اختصاص داده است. در همين راستا, در اين پژوهش سعي شده است تا در بخش اوّل ضمن ارائه تعاريفي از اخلاق و عل ...