عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 21

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

چکیده تحقیق قیمت گذاری یکی از ابعاد کلیدی آمیخته بازاریابی است که به مسائل حوزه تعیین، تغییر و تعدیل قیمت می پردازد. با مروریبر تحقیقات داخلی و خارجی پیشین، نحوه قیمت گذاری و عوامل موثر بر آن براساس موازینکاربردی اسلام مورد بررسی قرار گرفته اند و طبق مطالعات صورت گرفته متوجه شده ایم ارزشهایی همچون تعیین قیمت کالا براساس ارزش اقتصادی و تعریف سود عادلانه یا محاسبه سود براساس بهای تمام شده بر نحوه قیمت گذاری تاثیر گذار است. با توجه به خلاء موجود در مطالعات پیشین و همچنین اهمی ...

پژوهش حاضر برای پاسخگویی به سه سوال زیر تدوین شده است: 1-عوامل موثر در تقویت ارزش های دینی دانش آموزان دوره ابتدایی آموزش و پرورش شهر تهران کدامند ؟ 2-هریک از این عوامل، مرکب از چه شاخص هایی است ؟ 3-ترتیب اولویتِ مولفه ها و شاخص های مذکور چگونه است ؟ این پژوهش از نوع پیمایش مقطعی است و براساس روش نمونه گیری تصادفی طبقه ای و فرمول تعیین حجـم نمونه، تعداد 210 نفر حجم نمونه پژوهش تعیین گـردید، سپس پرسشنامه 72 سوالـی محقق ساخته بر روی آنان اجـرا و براساس آزمـون تحـلیل عام ...

موضوع پژوهش در این تحقیق تجلی قرآن در ارزشهای حاکم بر قیام عاشوراست . هدف در این پژوهش ، اثبات رابطه تنگاتنگ بین قرآن و اهل بیت (علیه السلام) و لزوماً پرتو افکنی قرآن در ارزشهای انسانی و اخلاقی حاکم بر قیام عاشوراست که به همراه تفسیر و تحلیل آنها عرضه شده است .قلمرو تحقیق در این پژوهش از نظر زمانی دوران حیات امام حسین (ع) می باشد و از نظر مکانی از بدو حرکت سیدالشهداء و یاران با وفایش از مدینه تا رسیدن به کربلا را شامل می شود . منابع مورد استفاده در این پژوهش شامل قرآن ، منابع ...

پیروی از اندیشه دینی و آیین شریعت در اواخر قرن اول و دوم هجری، به ویژه آنگاه که با زهدورزی و ذکر دایم همراه می گردید، موجب شد که بعضی از مومنان بر اثر کنار رفتن حجاب های ظلمانی و تاریک نفس و تابیدن نور کشف و شهود، مفاهیم آیات قرآن را در ابعاد ژرف تر و عمیق تری دریابند. شرح و بیان مفصل این دریافت های روحانی، زمینه اوج گیری عرفان و تصوف اسلامی را فراهم آورد. بنابراین، قرآن کریم منبع فیّاض و چشمه جوشانی است که عرفان و تصوف اسلامی از آن نشأت گرفته و قرن به قرن با بوجود آمدن عرفا ...

این پژوهش در پی آن است که جهت‌گیری ارزشی و چگونگی طرح و ارائه ارزش‌های اسلامی (مثبت و منفی) را به صورت مشخص در تحلیل محتوای ارزش‌های اسلامی در سریال‌های شبکه سوم سیما )رستگاران، جراحت و بزنگاه (در سال‌های 87،88 و 89 مورد بررسی قرار داده و جزئیات بیشتری نظیر سهم و مقدار ارزش‌ها و ضد ارزش‌های اسلامی ارائه شده در این سریال‌ها را مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد و به برخی آسیب‌های آشکار موجود در سریال‌ها که در رابطه با دین یا دینداری دارند بپردازد.محقق در فرایند تحقیق، پس از جمع‌آوری ...

هدف از پژوهش حاضر نهادینه شدن ارزش‌های اسلامی در بین دانش آموزان پسر ورزشکار مقطع متوسطه اول شهرستان فومن می‌باشد.جامعه آماری مورد نظر را مربیان ورزش و نیز دانش آموزان پسر ورزشکار مقطع متوسطه اول پسرانه مدارس شهرستان فومن تشکیل می‌دهند. طبق آمار اداره آموزش پرورش شهرستان فومن و نیز انتخاب خوشه ای- محلی مدارس تعداد ۲۲مربی ورزش و نیز ۳۱۳دانش آموز به عنوان نمونه در نظر گرفته شد که در نهایت با کنار نهادن پرسنامه‌های مخدوش ۳۳۰ پرسشنامه قابل تجزیه وتحلیل بود. روش انجام تحقیق حاضر ت ...

در عصر حاضر سازمان‌ها با تغییرات فزاینده‌ای در محیط کسب و کار مواجه‌اند. این موضوع موجب شده تا سازمان‌های پیشرو به دنبال راه‌هایی برای شناخت وضعیت و ارزیابی عملکرد خود و مقایسه با رقبا باشند تا از این طریق بتوانند برای حرکت در مسیر تعالی و پیشرفت برنامه ریزی کنند. در غیر این‌صورت به زودی از عرصه رقابت کنار خواهند رفت و با شکست روبه‌رو خواهند شد. یکی از ابزارهای خود ارزیابی و سنجش عملکرد، مدل تعالی سازمانی است که توسط بنیاد اروپایی کیفیت ارائه شده است. اما سوال اینجاست که چه ...

ادبیات با اسلام پیوندی محکم و دیرینه دارد؛ بلکه اسلام خود یک نهضت ادبی علیه نظام‌های جاهلی بوده و هست. بنابراین ادبیات که با گوهر وجودی قرآن و سنت گره خورده است، قابلیت آن را دارد که رنگ و بوی دینی به خود گیرد و برای تبیین ارزش‌های اسلامی مورد استفاده واقع شود. این پژوهش سعی دارد تا نقش ادبیات زنان در پدیده‌ی بیداری اسلامی را مورد بررسی قرار دهد. در این راستا، شهید آمنه صدر؛ معروف به بنت‌الهدی، به عنوان نمونه‌ای از پیشگامان حاضر در حوزه‌ی ادبیات اسلامی زنانه، برگزیده شده و کی ...

افزایش تعهد سازمانی در جامعه در گرو راهبردهایی است که مدیران برای ارزیابی عملکرد کارکنان از آنها استفاده می‌کنند و بدیهی است که اگر این راهبردها با ارزش‌های اسلامی عجین شوند بیشترین بازده را خواهند داشت، که در این صورت کارکنان نسبت به سازمان از تعهد بیشتری برخوردار می شوند. هدف اصلی این پژوهش، بررسی رابطه بین راهبردهای ارزیابی عملکرد و تعهد سازمانی (با تأکید بر نقش باور ارزیابان به ارزش های اسلامی) است. به عبارت دیگر این پژوهش می خواهد تأثیر باور ارزیابان به ارزشهای اسلامی را ...