عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 9

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

این پژوهش از نوع مطالعه زمینه‌ای است که به منظور بررسی مشکلات مربیان پرستاری هنگام ارزشیابی بالینی دانشجویان پرستاری در دانشکده پرستاری و مامائی دانشگاه علوم پزشکی ایران انجام گرفته است . اهداف پژوهش شامل تعیین ویژگیهای واحدهای مورد پژوهش ، تعیین مشکلات واحدهای مورد پژوهش هنگام ارزشیابی بالینی در رابطه با برخی ویژگیهای دانشجویان پرستاری، تعیین مشکلات مربیان پرستاری هنگام ارزشیابی بالینی در رابطه با ابزار ارزشیابی، تعیین مشکلات مربیان پرستاری هنگام ارزشیابی بالینی در ...
نمایه ها:
مربی | 
مشکل | 

این پژوهش یک مطالعه زمینه‌ای بوده است که به منظور بررسی مقایسه‌ای نظرات دانشجویان پرستاری و مربیان آنان در مورد نحوه ارزشیابی بالینی موجود در دانشکده‌های پرستاری مامایی، مورد مطالعه و پژوهش قرار گرفته است . در این پژوهش 60 دانشجوی پرتساری که تمامی آنها سنین بین 28-20 سال داشته‌اند به نسبت مساوی از زن و مرد انتخاب شدند. همچنین 60 مربی پرستاری که دارای سنین بین 48-26 سال بوده با مشخصات کلی از قبیل میزان تحصیلات (لیسانس و فوق لیسانس) رشته تخصصی، سابقه کار آموزشی، سابق ...

این پژوهش یک مطالعه توصیفی تحلیلی بوده است که بمنظور بررسی و مقایسه نظرات مربیان پرستاری و سرپرستاران در مورد معیارهای ارزشیابی بالینی واحد داخلی و جراحی دانشجویان پرستاری در دانشگاههای علوم پزشکی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی شهر تهران انجام شده است . در این پژوهش نظرات 60 نفرمربی پرستاری و 60 نفر سرپرستار با هم مقایسه شده است . ابزار گردآوری داده‌ها در این پژوهش پرسشنامه بوده است که در دو بخش مشخصات دموگرافیک و عبارات به معیارهای ارزشیابی بالینی دانش جویان پرستاری در را ...

با توجه به پیشرفت تکنولوژی و کاربرد کامپیوترها در تمام زمینه های علمی و استفاده از نرم‌‌افزارهای مختلف جهت ارزشیابى های گوناگون، نرم افزارى جهت امتحان عملى بخش ارتودنسى دانشکده دندانپزشکى یزد در سال 1383 تهیه و امتحان با این نرم افزار کامپیوترى (‏‎Computer Based Testing‎‏) یا ‏‎CBT‎‏ با امتحان مرسوم در بخش که به روش ‏‎Paper Based Testing یا PBT‎‏ برگزار میشودمقایسه شد. هدف از این تحقیق تهیه نرم افزار حالت ارزشیابی دانشجویان و میزان رضایت دانشجویان، از روش ‏‎CBT‎‏ و مفید بود ...

چکیده ندارد.
 
چکیده ندارد.

تنگی نفس یکی از مشکلات شایع در مراکز درمان سرپایی است. تشخیص ممکن است دشوار باشد، زیرا تنگی نفس در مقوله های تشخیصی متعددی پیدا می شود. اختلالات زمینه ای از موارد نسبتا ساده تا مشکلات جدی تر که باید در بخش اورژانس درمان شود متغیر است. ارزیابی به موقع، تشخیص و شروع درمان مناسب، نقش مهمی در کنترل اضطراب همراه با تنگی نفس دارد. پزشکان خانواده باید برای تعیین اولویت، سامان دهی و پایدار کردن بیماران مبتلا به تنگی نفس حاد، آماده و مجهز باشند. ...

بررسی تاثیر داروهای آرامبخش و بیهوشی از طریق تجویز داخل بینی در قناری و طوطی سبز. ...