عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 91

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

ارزیابی اقتصادی و اجتماعی طرح‌های اجرایی آبخیزداری به عنوان معیار مهمی برای ارزش‌گذاری آنها محسوب می‌گردد. از سویی روشهای سنتی حفاظت آب و خاک با عناوین و اسامی متفاوت و در عین حال کارآمد وجود دارد که از دیرباز در مناطق مختلفی از کشور توسط ساکنین حوضه‌های آبخیز طی مرور زمان ابداع و احداث شده است . بعنوان مثال ی‌توان به بندهای انحرافی، احداث باغات دیم، ایجاد مخازن آب (شبیه تورکینست ). سنگ‌چینی‌های سنتی باغات در مناطق سیب‌دار و امثالهم اشاره نمود. هدف از این مقایسه این روشها از ...

در ساخت و ساز انبوه مسکن، انتخاب سیستم های ساختمانی مناسب از بین چند گزینه مختلف به گونه ای که جنبه های مختلف فنی - اجرایی و اقتصادی د رآنها مقایسه شده باشد بسیار مهم است . در این پروژه با یاری گرفتن از تجربه های داخل کشور و سایر کشورها در این زمینه، رهنمودهای عملی به همراه سایر ملزومات ارزیابی و مقایسه نظیر جداول و چک لیستها برای ارزیابی مقایسه ای سیستم های ساختمانی مختلف ارائه خواهد گردید . ...

نقش منابع طبیعی در اقتصاد کشور دست اندازه‌گیری نمی‌شود . منافع جنبی و غیر مستقیم این منابع(ایجاد پوشش گیاهی ، حفظ رطوبت ، جلوگیری از فرسایش و...) درنظر گرفته نمی‌شود بنابراین اعتبار کمتر از سهم آن به این بخش داده می‌شود. از طرف دیگر عدم مشارکت بخش خصوصی نیز باعث کاهش انبار سرمایه دراین بخش شده است ، که عدم اطمینان از بازگشت سرمایه‌گذاری و همچنین بلند مدت بودن آن علت این امر می‌باشد. به هر حال اجرای طرحهایی در این بخش احتیاج به یک حداقل سرمایه‌گذاری دارد که که معمولا این هزینه ...

یکی از راههای کاهش هزینه فراورده تولید شده در صنعت چرم استفاده مجدد از کروم مورد استفاده در فرایند تولید می‌باشد. بازیافت این ماده هم از جنبه‌های اقتصادی و هم جنبه‌های زیست محیطی و حذف واحدهای مرتبط با جداسازی کروم در تصفیه‌خانه‌های فاضلاب قابل توجه می‌باشد. در صنایع چرمسازی کروم مهمترین ماده‌ای است که به منظور بهبود استحکام چرم مورد استفاده قرار می‌گیرد. وجود این ماده در پساب تولیدی علاوه بر زیانهای اقتصادی با توجه به ماهیت سمی آن، باعث ایجاد اختلال در فرایندهای بیولوژیکی تص ...

نتایج سال دوم این طرح نشان می‌دهد که مقدار آب بر روی برخی از صفات اثر معنی‌داری داشته است بطوریکه با کم شدن مقدار آب ازت و سدیم ریشه افزایش و عملکرد ریشه کاهش یافته است . دور آبیاری بر روی مقدار سدیم ریشه اثر معنی داشته است بطوریکه در دور 12 روز بیشتر از 8 روز بوده است . در سال دوم نیز همانند سال اول آبیاری تا 80 درصد نیاز آبی گیاه از نظر اقتصادی مقرون به صرفه می‌باشد. ...

شناخت اثرات اجتماعی و اقتصادی حاصل از فعالیتهای آبخیزداری انجام شده ارائه راه کارهای موثر در اثربخشی مثبت اقتصادی و اجتماعی اجرای طرحهای آبخیزداری فعالیتهای انجام شده : تعیین منطقه مورد پژوهش، این منطقه شامل روستاهای بزمه، قلعه ملک، چیگان، دهق، دهوربالا، دهورپایین، سورشگان، بارجان، صادقی، خلیل آباد، میداگرد . کلیه اطلاعات از روستاهای فوق در زمینه های مختلف اجتماعی، اقتصادی طبیعی ، کشاورزی و ... جمع آوری شده است . نقشه های 50000 : 1 از منطقه در زمینه های پراکندگی روستاها، کار ...

هدف از انجام پروژه ارزیابی و توجیه فنی و اقتصادی تولید سولفات آمونیم می‌باشد. ...

با توجه به مشکلات اقتصادی و هزینه‌های نسبتا بالا در اجرای این قبیل سازه‌ها، برآورد اقتصادی و فنی اینگونه طرحها می‌تواند برای هدایت مهندسین رودخانه در انتخاب اپی‌های مناسب بکار گرفته شود. بر این اساس و با توجه به ضرورت اشاره شده در رعایت اصول فنی این سازه‌ها، اجرای این قبیل پروژه‌ها را اجتناب‌ناپذیر می‌نماید. ...

در این طرح سعی بر آن است تا با جمع‌آوری کلیه اطلاعات مربوط به طرحهای اجرا شده جهت ساماندهی کناره رودخانه‌های استان لرستان به مقایسه و ارزیابی فنی و اقتصادی آنها پرداخته تا معایب و محاسن هر نوع فعالیت اعم از عملیات مکانیکی و بیولوژیکی و یا هر نوع عملیاتی که در جهت تثبیت حاشیه رودخانه‌ها انجام گردیده است شناسایی و مناسبترین طرح اجرایی از نظر فنی و اقتصادی انتخاب شود و بعنوان راهکاری جهت ساماندهی رودخانه‌های استان و سایر رودخانه‌هائیکه دارای شرایط مشابه جریان و مرفولوژی یکسان هس ...