عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 6498

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

مقدمه: ارزشیابی آخرین حلقه از فعالیت‌های آموزشی و تکمیل کننده فعالیت‌های معلمان است، و ارزیابی مهارت‌های بالینـی از مهمترین موارد ارزشیابی دانشجویان پرستاری به شمار رفته و اصلاح آن رابطه مستقیم با ارتقا کیفیت اموزشی این نظام دارد. هدف: مقایسه دو روش ارزشیابی بالینی ساختاری عینی(Objective Structured Clinical Evaluation) و سنتی بر میزان رضایت دانشجویان پرستاری بود. مواد و روش ها: در یک مطالعه مداخله ای کلیه دانشجویان پرستاری دانشکده پرستاری و مامایی رشت، در مرکز آموزشی درمانی ک ...

ارزشیابی کتاب چه نازی همبازی شامل مطالب زیر است : - هدف ارزشیابی - سئوالات ارزشیابی - روش گردآوری اطلاعات - گروه نمونه - بررسی داده‌ها و نتایج. الف - بررسی داده‌ها و نتایج کودکان 8 تا 12 ساله (به طور کلی میزان برداشت کودکان از این داستان، بیش از 50 درصد بوده است ) ب - بررسی داده‌ها و نتایج کودکان 8-4 ساله (در پاسخهای کودکان گوره سنی مورد نظر، چنین استفاده می‌شد که متن و اشعار داستان مورد علاقه و توجه کودکان 4 تا 7 ساله بوده است ) در انتها نتایج نشان می‌دهد که گرایش ...

ارزشیابی از فعالیت های آموزشی و پرورشی انجمنهای اولیا ومربیان به یقین یکی از راهبردهای ارتقا کیفی و کمی برنامه های سازمانی، تجزیه و تحلیل، بررسی و ارزشیابی از فعالیتها و عملکرد مجریان برنامه هاست. علمای تعلیم و تربیت از ارزشیابی تعاریف گوناگونی ارائه داده اند که یکی از مهمترین آنها عبارت است از: جمع آوری اطلاعات و استفاده از آنها برای تصمیم گیری تا به وسیله آن اطلاعات بتوان درباره ارزش یک چیز یا پدیده قضاوت کرد. این تحقیق درصدد آن است که با استفاده از نظرات مدیران-نماینده معل ...

ارزشیابی شرکتهای ایرانی پذیرفته شده در بورس تهران بر مبنای مدل ارزش افزوده اقتصادی و جریانهای ازاد نقدی و تعیین شکاف ارزش و قیمت سهام ...

امروزه بدون تردید باید اذعان داشت که ارزشیابی بعلت ماهیت و عملکرد خاص خود در هر نظام آموزشی ، یکی از گستره ترین مباحث برآیند آموزش است ولی ارزشیابی با وجود اهمیت فراوانی که دارد و نیز اختصاص دادن حجم عظیمی از مباحثات تربیتی به خود ،‌به مقدار کمی مورد استفاده قرار گرفته است و در واقع می توان گفت ، تا کنون بیشتر از ضرورت اجرای ارزشیابی تا به کارگیری آن صحبت به میان آمده است . در واقع ارزشیابی امری نیست که بتوان آنرا به مدرسین تحمیل کرد ، بلکه در اثر بهبود و پیشرفت کلی کار ، ضرو ...

الف) موضوع و طرح مسئله ( اهمیّت موضوع و هدف): یکی از اجزای جدایی ناپذیر هر برنامه درسی، ارزشیابی است. بدون ارزشیابی از برنامه درسی، امکان اصلاح، بهبود و تغییر وجود ندارد و ممکن است موجب مشکلانی از جمله زیان مالی برای سرمایه‌گذاران و عدم یادگیری برای زبان‌آموزان گردد. هدف از ارزشیابی، رسیدن به فهم درست از برنامه درسی موجود و برطرف کردن مشکلات احتمالی است که می‌تواند پیشنهادات کاربردی خوبی برای آینده دوره و برنامه درسی داشته باشد. در نظام آموزشی، ارزشیابی جزء مشترک کلیه بخش‌های ...

ارزشیابی عملکرد کارکنان امری است که هر ساله با صرف وقت و هزینه در سازمان های دولتی جهت اهدافی چون: بهبود عملکرد، دادن بازخورد عملکرد به کارکنان، رشد و هدایت و ارتقاء آنان و یا دادن اضافه حقوق به هر فرد خاص و مهم تر از همه تشخیص نیازهای آموزشی و نقاط ضعف کارکنان انجام می شود. بدیهی است که اگر اهداف مذکور برآورده شود در جهت بهسازی، بسیاری از مشکلات سازمان ها مرتفع خواهد شد. امروزه نقش نظام های ارزشیابی و نظارت کارآمد ، در بهبود و تعالی سازمان ها کاملا شناخته شده است. مطالعات ان ...

این پژوهش یک مطالعه زمینه‌ای بوده است که به منظور بررسی مقایسه‌ای نظرات دانشجویان پرستاری و مربیان آنان در مورد نحوه ارزشیابی بالینی موجود در دانشکده‌های پرستاری مامایی، مورد مطالعه و پژوهش قرار گرفته است . در این پژوهش 60 دانشجوی پرتساری که تمامی آنها سنین بین 28-20 سال داشته‌اند به نسبت مساوی از زن و مرد انتخاب شدند. همچنین 60 مربی پرستاری که دارای سنین بین 48-26 سال بوده با مشخصات کلی از قبیل میزان تحصیلات (لیسانس و فوق لیسانس) رشته تخصصی، سابقه کار آموزشی، سابق ...

مسئله مورد بررسی طبقه‌بندی و ارزشیابی مشاغل کارگرری در سازمان میراث فرهنگی کشور است اما طرح موضوع جدیدی نیست . اغلب سازمانها راه حل مشکلات نیروی انسانی را د سیستم‌های حقوقی و دستمزد و طبقه‌بندی و ارزشیابی مشاغل جستجو می‌کنند. کاربرد سیستم مطرح شده قبلی از طرف وزارت کار و امور اجتماعی محدودیتهائی را ایجاد نموده بود و این سیستم کارایی لازم را نداشت با توجه به تجارت ناموفق گذشته در سالهای اخیر تغییرات زیادی در طرحهای طبقه‌بندی مشاغل مشاهده می‌شود طرحهای طبقه‌بندی مشاغل کارگری قب ...