عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 17

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

در کشورهایی که برای مدتی طولانی نرخ های تورم بالا را تجربه می کنند و سطح عمومی قیمت ها به نحو چشم گیری افزایش می یابد، قدرت خرید پول به شدت کاهش یافته و شرایطی به وجود می آید که پول ملی به سختی می تواند وظایف خود را به عنوان وسیله مبادله، واحد شمارش و ذخیره ارزش ایفا کند. در چنین شرایطی است که برای جلو گیری از هزینه های ناشی از در گردش بودن پول کم ارزش در اقتصاد، دولت ها به تغییر واحد پول ملی اقدام می کنند. با توجه به حاکم بودن شرایط تورمی بر اقتصاد ایران در سه دهه اخیر و تنز ...

هدف اصلی این پژوهش، بررسی تطبیقی بورس اوراق بهادار ایران با سایر بورس های جهان است و جایگاه بورس ایران را از نظر بازدهی،ریسک،نرخ رشد ارزش بازار، شاخص نقدشوندگی و نقش بورس در اقتصاد ملی کشور نسبت به سایر بورس های منتخب تعیین و شناسایی می کند و نقاط قوت وضعف بورس ایران را بیان می کند. بازارهای مالی ایران چندان در بازارهای بین المللی تنیده نیستند، به این دلیل به طور مستقیم بحران مالی سال 2008 به ایران منتقل نشده است. با توجه به ساخت خاص اقتصاد ایران به درآمد نفتی، کانال اصلی ان ...

يکي از پديده هاي غير عادي بازار سرمايه که با استفاده از مدل قيمت گذاري دارايي هاي سرمايه اي قابل توجيه نيست، پديده صرف ارزش يا مازاد بازده سهام ارزشي نسبت به سهام رشدي است. اگر چه در بسياري از بازارهاي سرمايه دنيا وجود اين پديده به اثبات رسيده است، اما بر سر دلايل آن اختلاف نظرهايي وجود دارد. عده اي از صاحب نظران، اين تفاوت بازده را ناشي از خطاهاي رفتاري سرمايه گذاران و عده اي ديگر ناشي از تفاوت سطح ريسک اين دو دسته از سهام مي دانند. اين پژوهش به بررسي اين موضوع مي پردازد که ...

در سالهای اخیر تاثیر بالای ارزش درک شده بر رفتار مشتری و نقش آن در بدست آوردن مزیت رقابتی توسط محققان مورد تاکید قرار گرفته است. در حوزه گردشگری نیز مانند سایر حوزه ها ، بررسی ارزش درک شده توسط گردشگر می‌تواند اطلاعات کاربردی در اختیار بازاریابان و فعالان در این عرصه قرار دهد. در این تحقیق ارزش درک شده به عنوان یک سازه چند بعدی در نظر گرفته شده است. 363 پرسشنامه توسط گردشگران شهر اصفهان تکمیل گردیده است. سپس با استفاده از تحلیل عاملی اکتشافی بر روی داده های حاصل از پرسشنامه ...

در این تحقیق به رابطه درصد مالکیت سهامداران نهادی، تمرکز سهامداران نهادی، پاداش هیات مدیره، مدیران غیرموظف، و تفکیک وظایف مدیرعامل و رئیس یا نایب رئیس هیات مدیره به عنوان مکانیزم‌های حاکمیت شرکتی با ارزش ایجاد شده برای سهامداران به عنوان معیار اندازه‌گیری عملکرد پرداخته می‌شود. برای این منظور اطلاعات 63 شرکت از شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی دوره1387-1381 مورد استفاده قرار گرفت. جهت آزمون فرضیه‌ها، شرکتهای نمونه به دو دسته تقسیم شدند: گروه اول،شرکتهایی که ...

در این پژوهش تلاش شده است تا تصویری کلی نسبت به فرایند خلق ارزش شرکت های بیمه از دیدگاه مشتریان در اختیار خوانندگان محترم قرار گرفته و در نهایت با بررسی عملکرد شرکتهای مورد ارزیابی پژوهش،نحوه اثر گذاری استراتژی های رقابتی اتخاذ شده (تمایز و رهبری بهای تمام شده)بر ارزش ارائه شده از سوی شرکتها و همینطور بر عملکرد آنها مورد بررسی قرار بگیرد. برای رسیدن به این هدف با استفاده از اطلاعات بدست آمده از صورت های مالی وگزارشات آماری تهیه شده(سالنامه آماری بیمه مرکزی ج.ا.ا)و منطق فازی، ...

یکی از وظایف اصلی بازار سهام، تجمیع و تخصیص بهینه سرمایه است. در بازارهای کارا، قیمت ها به شکل مناسبی ارزش های بنیادی را در خود منعکس می کنند و معیار مناسبی برای تخصیص سرمایه به حساب می آیند. امّا با تشکیل حباب در بازار و ایجاد شکاف میان قیمت ها و ارزش های بنیادی، بازار سهام در ایفای وظیفه تخصیص بهینه سرمایه با مشکل روبرو می گردد. از این رو، در این پژوهش با استفاده از آزمون ناپارامتری وابستگی دیرش و تابع مخاطره لوجستیک به بررسی وجود حباب عقلایی در بورس اوراق بهادار تهران پردا ...

هدف از انجام تحقيق حاضر بررسي روابط ميان كيفيت خدمات، ارزش ادراك شده، رضايت مشتري و وفاداري از منظر مشترکین ايرانسل مي باشد. بدين منظور پس از جمع‌آوري داده‌هاي لازم از طريق پرسشنامه از مشتركين ايرانسل در استان آذربايجان غربي، ابتدا از تحلیل عاملی اکتشافی برای استخراج عوامل متغیرهای مستقل و وابسته و سپس برای تعیین روایی هر کدام از سازه‌ها و همچنین تعیین ابعاد كيفيت خدمات، از تحلیل عاملی تاییدی استفاده شد. سپس براي تجزيه و تحليل داده‌ها‌ي گردآوري شده از مدل يابي معادله ساختاري( ...

هدف: هدف از انجام این پژوهش، بررسی تأثیر عوامل سه‌گانه استراتژی بازاریابی، ارزش ادراک شده توسط مشتری و کیفیت ارتباط با مشتری بر وفاداری مشتری در رستوران‌های زنجیره‌ای است. همچنین نقش میانجی ارزش ادراک شده توسط مشتری و کیفیت ارتباط با مشتری در رابط? بین استراتژی بازاریابی و وفاداری نیز مورد بررسی قرار گرفته است. روش پژوهش: این مطالعه در بین مشتریان شعب رستوران زنجیره‌ای پدرخوب در سطح شهر تهران صورت گرفته است. به منظور جمع‌آوری داده‌ها، از ابزار پرسشنامه استفاده شده است. با تو ...