عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 4

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

چکیده شکل گیری حکومت ساسانیان در واقع با سیاست های که نخستین پادشاه آن یعنی اردشیر بابکان در پیش گرفت، شیوه ای متفاوت با حکومت های قبل از آن به خصوص اشکانیان بود. اردشیر بابکان به محض قدرت گیری، علاوه بر اینکه توانست یک حکومت متمرکز و قدرتمند ایجاد کند، دست به ابتکاری جدید زد که تا آن روز، جامعه ایران به خود ندیده بود و آن در پیش گرفتن سیاست اتحاد دین و دولت بود که توانست دین زرتشتی را در حکومت ساسانی به عنوان دین رسمی معرفی کند. این اقدام اردشیر یک پیام مهم و تأثیر گذاری داش ...

در اوستا جامعۀ ایرانی به سه طبقۀ روحانی، جنگاور و کشاورز تقسیم شده است. ساسانیان نیز تشکیلات جامعۀ خویش را مبتنی بر اوستا طبقه بندی کردند، با این تفاوت که طبقۀ جدیدی به نام دبیران به این تشکیلات اضافه شد که در مرتبۀ سوم و قبل از کشاورزان قرار گرفت. در پادشاهی ساسانی که توسط اردشیر بابکان پی ریزی شد و به مدت چهار قرن و نیم دوام یافت، شرایط زندگانی عمومی و اداری کشور دستخوش تغیرات مختلف شد، اما کلیت و اصول اجتماعی به همان گونه که مؤسس سلسله پی افکنده بود، پا به کمال رسانید و تا ...

چکیده ندارد.

رساله حاضر كه با عنوان «ريشه‌ها و مباني فكري اندرزنامه‌نويسي سياسي در دو قرن اول هجري» تدوين و نگارش شده است، به بررسي جريان فكري اندرزنامه‌نويسي سياسي در ايران عصر خلفاي دو قرن اول هجري و نتايج حاصل از آن مي‌پردازد. پرسش‌هايي كه پيش روي پژوهشگر قرار گرفته به اين شرح است كه: «منحني ريشه‌ها و مباني فكري اندرزنامه‌نويسي سياسي در نمودار جريان اندرزنامه‌نويسي سياسي دو قرن اول هجري شامل چه عناصر فكري مي‌شده، و علت استمرار و نتايج حاصل از جريان ياد شده چه بود؟». فرضيه اصلي تحقيق ...