عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 442

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

منطقه ‌‌‌‌ی آذربایجان در تکوین اندیشه های روشنفکری و انقلابی پیش از مشروطه و هم چنین در پیروزی انقلاب مشروطه نقش تاریخی داشته است . تبریز مهم ترین شهر آذربایجان محسوب می شد که مقر ولیعهد قاجار بود ؛ بعد از تبریز ، اردبیل مهم ترین شهر آذربایجان به حساب می آمد و در انقلاب مشروطه هم سهم به سزایی داشت و مجاورت اردبیل به تبریز و رشت در تحولات آن تاثیر داشته است . مهم ترین اتفاقی که در اردبیل در اوایل مشروطه و قبل از دوران استبداد صغیر روی داد ، تشکیل انجمن ولایتی بود . انجمن ایال ...

از جامعه آماری، 73 درصد به رادیو اردبیل گوش می‌دهند. این بررسی نشان می‌دهد که تفاوت معنی‌داری بین مردان و زنان و همچنین گروههای مختلف سنی و تحصیلی در بین شنوندگان وجود ندارد. در زمینه کمبودها و نواقص رادیو اردبیل، 12 درصد خواستار افزایش بنرامه‌های محلی شده‌اند و 13 درصد خواهان افزایش برنامه‌های خانوادگی بوده‌اند. به طور کلی 66 درصد از جامعه آماری، از برنامه‌های رادیو اردبیل اظهار رضایت کرده‌اند. نتایج بدست آمده نشان می‌دهد که متوسط زمان تماشای تلویزیون برای بینندگان ب ...

گزارش حاضر، حاصل طرح نظرسنجی از برنامه‌های محلی صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران مرکز اردبیل است . هدف از این بررسی: -1 دستیابی به وضعیت برنامه‌های محلی رادیو اردبیل، - تعیین میزان شنونده برنامه‌های محلی - دلایل گوش نکردن به برنامه‌های محلی - تعیین میزان رضایت شنوندگان از برنامه‌های محلی - تعیین میزان شنونده بخشهای خبری - دستیابی نظرات و انتقادهای شنوندگان در مورد برنامه‌ها. -2 دستیابی به وضعیت برنامه‌های محلی تلویزیون اردبیل: - تعیین میزان بیننده برنامه‌های محلی - دلای ...

ملاسما به طرحی از پیگمانتاسیون ناحیه صورت اطلاق می شود که لب فوقانی، گونه ها، پیشانی و چانه را درگیر می کند. بیماری عمدتا در خانمهای 55-30 سال دیده می شود و ممکن است یک تغییر فیزیولوژیک دوره حاملگی باشد. ماهیت دقیق اتیولوژیک ملاسما هنوز ناشناخته مانده است.هدف: بررسی میزان شیوع ملاسما در زنان شهر اردبیل. روش اجرا: پژوهش حاضر یک مطالعه توصیفی - مقطعی می باشد که در سال 1381 انجام شده است. روش نمونه گیری بصورت خوشه ای بود که در آن تعداد 855 نفر از زنان شهر اردبیل در محدوده سنی 85 ...
نمایه ها:
زن | 
استان | 
1381 | 

هدف از انجام پژوهش ، مشخص نمودن مسایل و مشکلات مناطق اردبیل و لرستان در زمینه جذب اعضای هیات علمی است . ...
نمایه ها:
جذب | 
مدیر | 

هدف از اجرای این طرح دستیابی به وضعیت برنامه‌های محلی رادیو و تلویزیون اردبیل است . نتایج بررسی نشان می‌دهد که: - 61 درصد پاسخگویان شنونده برنامه‌های محلی رادیو هستند. - عمده‌ترین دلیل عنوان شده برای گوش نکردن به رادیو، "نداشتن وقت " بوده است . - گروه سنی 50 سال به بالا بیشتر از سایر گروههای سنی شنونده برنامه‌های محلی رادیو بوده‌اند. - افراد بی‌سواد، بیشتر از سایرین شنونده برنامه‌های محلی رادیو بوده‌اند. - برنامه "جمعه گورشو" با 30 درصد شنونده، پرشنونده‌ترین برنامه رادیو ب ...

بدیهی است رقم مناسب و سازگار لوبیا چیتی و نیز تعیین مناسب ترین تاریخ کاشت آن در منطقه اردبیل کی از عوامل موثر بر روی افزایش عملکرد این محصول می باشد چرا که منطقه اردبیل یکی از مراکز تولید لوبیا چیتی محسوب می شود . ر این تحقیق و پژوهش پنج رقم لوبیا چیتی ( همراه یک توده محلی به عنوان شاهد ) در چهار تاریخ کاشت و سه تکرار به صورت آزمایش فاکتوریل در قالب طرح بلوک های کامل تصادفی () در ایستگاه تحقیقات کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اردبیل مورد بررسی قرار خواهد گرفت که در طول مدت ...

رشد فزاینده و تصاعدی جمعیت و وجود ویژگیهایی همچون پهن بودن قائده هرم سنی (جوان بودن آن) در دهه های اخیر از یک طرف و وجود معضل بیکاری ناشی از کشش ناپذیر بودن و فقدان توانمندیهای بالفعل، مستهلک پذیر بودن و زیر ظرفیت بودن اکثریت قریب به اتفاق صنایع موجود در سطوح کشوری و استانی از طرف دیگر، و همچنین ارائه دکترین نوین صنایع در مقیاس کوچک و نقش آن در جهت دستیابی به راهکارهایی علمی برای غلبه بر متغییرهای بحرانی همچون بیکاری و ایجاد گسترش اشتغال و امکان پذیر بودن آن از طریق بسط صنایع ...

زائدات عفونی و پسماندهای بیمارستانی حاوی مقادیر زیادی از عوامل بیماریزای واگیر می باشند و تماس افراد مستعد با آنها می تواند موجب ایجاد بیماریهای عفونی گردد . هدف از این مطالعه، تعیین وضعیت مدیریت مواد زائد جامد در بیمارستانهای شهر اردبیل و ارائه پیشنهاداتی جهت بهبود شرایط موجود و حل مشکلات تشخیص داده شده می باشد. مواد و روشها : مطالعه بصورت توصیفی -مقطعی و در سه ماهه تابستان سال 87 انجام گرفت . جامعه مورد مطالعه را چهار بیمارستان وابسته به دانشگاه علوم پزشکی اردبیل تشکیل می د ...