عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 14

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

مباحث کیفیت در دنیای رقابتی جایگاهی خاص دارد. این واژه شگفت انگیز در چند دهه اخیر به طور اعجازآمیزی همه عرصه های علم، فناوری، خدمات، سازماندهی و غیره را به خود متوجه کرده است. به صورتی که رقابت در سطح جهانی به جز تجدید حیات سازمان با محوریت بهبود کیفیت ناممکن شده است. بدین لحاظ راهکارهای مختلفی برای توجه به این امر اختصاص یافته است که از جمله جوایز کیفیت دمینگ ، مالگوم بالدریچ و کیفیت اروپا است. این قماله با تاکید و الهام پذیری از تجربه های ارزنده وایز مختلف جهانی و مطالعات ت ...

آنچه که تا به امروز در حیطه دانش مدیریت پروژه مطرح گردیده عمدتا متمرکز بر استقرار یکسری فرایند برای بهبود عملکرد پروژه ها بوده است. اما اخیرا ایده بهبود فرایند نیز جایگاه خود را بدست آورده و از موضوعات روز مدیریت پروژه میباشد که امری گریز ناپذیر در ارتقای سازمانی به حساب می آید . لذا امروزه نمیتوان در محیط رقابتی صنعت تنها به استقرار فرایندها بسنده کرد. در این مقاله مسیری جهت استقرار الگوهای برتر مدیریت پروژه های عمرانی و ارتقای کیفیت آنها با استفاده از رویکرد مدل بلوغ قابلیت ...

مقاله با توجه به اهمیت برنامه درسی در فرایند تعلیم و تربیت و لزوم ارتقای کیفی آن، با استفاده از رویکرد ارتقا و بهسازی فرایند به عنوان یکی از موضوعات اصلی در مدیریت کیفیت جامع به چگونگی ارتقا و بهسازی کیفیت در برنامه درسی پرداخته است. استفاده از استراتژی ارتقای فرایند و روش ها و قواعد آن ،گام عملی برای دست یابی به فرایند مطلوب در برنامه درسی را امکان پذیر می سازد و نتیجه آن تغییر و بهسازی فرایند و ارائه خدمات بهتر به گیرندگان خدمات (دانش آموزان) است. ...

پس از سه رخداد سه زمین لرزه اواخر سال 1375 و اوایل سال 1376 در سه منطقه اردبیل ، بجنورد ،و قائن و وارد آمدن خسارتهای مالی و جانی فراوان ، بازسازی گسترده ای انجام شد . پروژه حاضر به منظور ارزیابی کیفی در مورد مصالح و رفتار لرزه ای ساختمانهای احداث شده انجام می شود . در این راستا ابتدا کیفیت منابع قرضه ، نحوه تولید و مصالح بکار رفته و سپس رفتار لرزه ای ساختمانهای احداث شده مورد بررسی و ارزیابی قرار می گیرد . نتایج بدست آمده از آن برای بازنگری در شیوه های تولید مصالح وشی ...

هاپلوئیدی و استفاده از روش های کشت بساک و دانه گرده گیاهان نسل ‏‎F‎‏ از حیث به نژادی و تهیه ارقام جدید برنج از اهمیت به سزایی برخوردار است. تهیه لاین های خالص برنج، با استفاده از روش کشت بساک در زمانی بسیار کوتاه و با اطمینان از خلوص ژنتیکی لاین های حاصله صورت می گیرد. در این تحقیق تلفیق ژرم پلاسم های برنج های خوش کیفیت ( بومی و خارجی ) با ارقام اصلاح شده و پرمحصول به روش تلاقی ارقام صورت گرفته و به دنبال آن با کشت بساک گیاهان به دست آمده از این تلاقی ها، گیاهان هاپلوئید و د ...

چکیده ندارد.
 
رشد شتابان شهرنشینی در کشورهای در حال توسعه به گونه ای است که این شهرها از تأمین مسکن مناسب برای شهروندان خود بازمانده اند و به همین دلیل پدیده فرسودگی بافت های شهری شکل جدیدی در چهره شهرنشینی به وجود آورده است. به گونه ای که به علت درآمد پائین مردم و توان اعتباردهی پائین بازارهای سرمایه، نوسازی این واحدها به سرعت انجام نمی گیرد و معضل بافت های فرسوده و مسکن نامناسب برای بسیاری هنوز وجود دارد. این مطالعه به دنبال بررسی و تحلیل بافت های فرسوده شهری با رویکردی اقتصادی است. به گ ...

چکیده ندارد.