عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 44

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

چکیده ندارد.
نمایه ها:

چکیده ندارد.

چکیده : مقدمه: شیوع مصرف سیگار در نوجوانان رو به افزایش و سن شروع آن رو به کاهش می‌باشد. هدف: مطالعه حاضر برای بررسی تاثیر عوامل محیطی بر مصرف سیگار و عوارض این عادت نامطلوب بر عوامل خطرساز اصلی بیماری‌های قلبی عروقی در نوجوانان اجرا شده است.مواد و روش‌ها: در یک مطالعه مقطعی رو به جلو در نواحی شهری و روستایی شهرستان‌های اصفهان، نجف‌آباد و اراک، به طور محرمانه و بدون ذکر نام، 1950 پرسشنامه دانش‌آموزی و به همین تعداد پرسشنامه والدین و 468 پرسشنامه از مسوولان مدارس گردآوری و برر ...

چکیده ندارد.
 
چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.