عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 2

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

امواج ناشی از باد به دلیل انرژی و اثر بالایشان بر فعالیت‌های دریایی از اهمیت بالایی برخوردارند. همچنین این پدیده برای ساخت‌وساز بناهای ساحلی، کشتیرانی و فعالیت‌های تفریحی به‌صورت مستقیم و غیرمستقیم اثرگذار می‌باشد. از طرفی، منطقه چابهار به علت نزدیکی به دریای آزاد و دارا بودن پتانسیل‌های بازرگانی، توریستی و تجاری جزو مناطق پراهمیت ایران محسوب می‌شود. با توجه به مسائل بیان‌ شده، بررسی و مطالعه پارامترهای دریایی این منطقه از اهمیت بسزایی برخوردار است. از همین رو، در این پژوهش ت ...

برای تخمین و مدل‌سازی میزان بالاروی و روگذری موج بر روی سطوح شیب‌دار طبیعی سواحل و همچنین موج‌شکن‌ها و دیگر سازه‌های حفاظت ساحلی تاکنون از روش‌های مختلفی استفاده شده است. اکثر روابط جهت برآورد نرخ سرریزی روابط تجربی هستند که از آزمایشات مدل فیزیکی که در محدوده‌ی خاصی از شرایط امواج انجام شده‌اند تخمین زده می‌شوند. در این تحقیق برای رفع نقایص و افزایش دقت مدل‌سازی روگذری موج، این پدیده با استفاده از روش بدون شبکه‌ی لاگرانژی هیدرودینامیک ذرات هموار (SPH) مورد بررسی و مطالعه قرا ...