عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 5

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

در این پروژه، روش ساده و عملی جهت محاسبه‌ی برهمکنش بین ارتعاشات کششی و خمشی در پیوند هیدروژنی مولکول اتیلن دی آمین و تعیین فرکانس تونل زنی آن معین شده است. بدین منظور، سطح انرژی پتانسیل دو بعدی که شیوه ی کششی و خمشی درون صفحه ای NH را جفت می کند برای ساختار هندسی ثابت در سطوح پایه‌ی B3LYP/6-31G**،B3LYP/6-311++G** ، B3LYP/CC-PVTZ، MP2/6-31G*، MP2/6-31G** و‌MP2/6-311++G** محاسبه شده است. جهت محاسبه‌ی شکاف تونل زنی و نیز فرکانسهای کششی و خمشی درون صفحه ای NH، توابع پتانسیل حا ...

تحریک کننده (عملگر) ابزاری برای تبدیل انرژی ورودی به نوعی مطلوب در خروجی می باشد. انواع مختلفی از عملگرها بسته به نوع تبدیل انرژی وجود دارد که از آن جمله عملگرهای الکترومکانیکی می باشند که انرژی الکتریکی (جریان یا ولتاژ) را به انرژی مکانیکی (نیرو یا تغییر مکان) تبدیل می کنند. از این نظر عملگرها برعکس سنسور می باشند. یکی از موادی که در زمینه عملگرها مورد استفاده قرار می گیرد پیزوالکتریک ها هستند که به دلیل ویژگی منحصربفردشان زمانیکه تحت جریان الکتریکی قرار گیرد دچار تغییر شکل ...

در این پروژه، روش ساده و عملی جهت تعیین فرکانس تونل زنی نفتازارین معین شده است. بدین منظور، سطح انرژی پتانسیل دو بعدی که شیوه ی کششی و خمشی درون صفحه ای OH را جفت می کند برای ساختار هندسی ثابت در سطوح پایه ی * B3LYP/6-31G**،B3LYP/6-311G** ، G96LYP/6-31G و* MP2/6-31G محاسبه شده است.جهت محاسبه ی شکاف تونل زنی و نیز فرکانس های کششی و خمشی درون صفحه ای OH، توابع پتانسیل حاصل در یک پتانسیل دو مینیممی دو بعدی گنجانیده و سپس ماتریکس و هامیلتونی حاصل، قطبی شده است.شکاف تونل زنی، ...

توزیع اندازهء ذرات یک ماده بیانگر درصدی از جرم کل ماده است که بر اساس آن متوسط اندازهء ذرات و محدودهء اندازهء آن ها تعیین می شود و یکی از اصلی ترین خصوصیات فیزیکی ماده را تعیین می سازد. توزیع اندازهء ذرات بر روی چگالی، تراکم، و فرآیند هیدراسیون پودرها اثر گذاشته و از این رو باعث تغییر در ویژگی هایی از قبیل آب دوستی، سیالیت، مقاومت، ساختارهای میکروسکوپی و دیگر خواص مهندسی می شود. از گذشته تا به امروز تلاش های فراوانی برای ارتباط بین توزیع اندازهء ذرات در موادی که دارای خاصیت س ...

میکروسکوپ نیرو اتمی یکی از ابزارآلات مهم و اساسی برای بدست آوردن تصاویر سطوح و خصوصیات سطحی نانو/میکرو مواد بوده و به صورت گسترده مورد استفاده قرار می گیرد. هنگامی که نوک تیر، سطح نمونه را روبش می نماید، نیروهای برهم کنش دینامیکی بین نوک و سطح نمونه بوجود می آیند. این نیروهای دینامیکی بسیار پیچیده بوده اما تحلیل دقیق آنها می تواند تاثیر بسزایی در دقت و عملکرد میکروسکوپ نیرو اتمی داشته باشد. میکروسکوپ نیرو اتمی بطور عمده در دو مد تماسی و متناوب سطح نمونه را روبش می نماید. در م ...