عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 10

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

انجام کار از راه دور فعالیتی است که متخصصین فناوری اطلاعات و ارتباطات امکان آن را فراهم کرده اند. امروزه انجام کار در خانه با استفاده از فناوری ارتباط راه دور بطور روزافزون مورد توجه قرارمیگیرد و برای این منظور کارکنان موسسات مختلف نیازمند ارتباط با شبکه منابع اطلاعاتی خود و تحکیم بیش از پیش آن اند. اما کار از راه دور چه تفاوتهایی را ایجاد میکند؟ در واقع ، کارکنان راه دور، نه تنها محل فیزیکی کارشان دستخوش تغییر میشود، بلکه تجهیزات و وسایل کارشان نیز تغییر میکند. ...

با توجه به اینکه کتابخانه ها به منظور اشاعه و بازیابی اطلاعات به تدریج به وسایل الکترونیکی مجهز می شوند، کارکنان کتابخانه باید روابط میان ارتباطات از راه دور و سازمان های فناوری اطلاعات را توسعه دهند. در این مقاله روش های مختلف این گونه روابط و تغییر نقش های کارکنان کتابخانه بررسی شده است. ...

مطالعه مدل‌های ساده توصیف کننده‌ی تشعشع الکترومغناطیسی با اتم‌ها (اندرکنش اتم - کاواک)، اساس اپتیک کوانتومی را تشکیل می‌دهد. در این میان هامیلتونین جینز - کامینگ از اهمیت و نقش اساسی برخوردار است که در آن دو کاواک، هر یک شامل یک اتم، از طریق تعویض یک فوتون با هم اندرکنش می‌کنند. در مطالعه‌ی اتم‌های سه‌ترازه، هامیلتونین مشابه مدل جینز - کامینگ در نظر گرفته می‌شود. با این تفاوت که کاواک‌ها از طریق تعویض دو فوتون بجای یک فوتون با‌هم اندرکنش می‌کنند. در اطلاعات و محاسبات کوانتومی ...

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.
  
چکیده ندارد.