عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 3861

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

ارتباطات بازار یابی ( فعالیت های تشویقی و ترغیبی آمیخته بازار یابی ) شامل تبلیغات ، روبط عمومی ، ارتقای فروش و فروش حضوری است . این ابزارها با ترکیب تبلیغات ، ابزارهای مهم بازار یابی جهانی هستند . ارتباطات شرکت بایستی به نحوی طراحی شود تا ایجاد وجهه کرده و اطلاعات صحیح و به موقع را به خصوص در مواقع بحرانی ، در اختیار مشتری قرار دهد . ارتقای فروش بایستی با مقررات بازار هر یک از کشورها هماهنگ شود . در صورتی که ارتقا فروش به خوبی طراحی نشده باشد ، می تواند منجر به سوء شهرت شرکت ...

هدف کلی از انجام این پژوهش، بررسی میزان اعتماد به رسانه‌های خبری تصویری فارسی زبان خارج از کشور از دیدگاه دانشجویان علوم ارتباطات دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز است. با توجه به ماهیت موضوع تحقیق و به ویژه حجم و سطح طرح تحقیق، مناسب‌ترین روش انجام این پژوهش، روش پیمایشی (زمینه‌یابی) است.جامعة آماری این تحقیق شامل دانشجویان مقطع کارشناسی و کارشناسی ارشد رشته علوم ارتباطات دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکزی شهر تهران است. در اين تحقيق از روش نمونه‌گيري تصادفی استفاده شده ...

افزایش سهم مخاطب محصولات تولید شده در یک رسانه خبری همواره دغدغه صاحبان، مدیران و کارشناسان رسانه‌ها بوده است. هر چه شمار مخاطبان یک برنامه خبری بیشتر باشد می‌توان ادعا کرد اهداف سازمان رسانه‌ای از بستر مناسبتری برای تحقق بهره‌مند است و تعداد فراوان مخاطبان بدین معنی است که یک رسانه خبری و مدیران آن در جهت صحیحی مشغول حرکت هستند. در حقیقت کشف این موضوع که چرا مخاطبان از یک رسانه خبری خاص راضی/ناراضی هستند و واکنش مناسب به آن، می‌تواند ضامن بقای آن رسانه خبری باشد. در این میان ...

این طرح به منظور فراهم کردن متون بنیادی در شش حوزه فرهنگ‌شناسی، ارتباطات ، ارتباطات و دین، سیاستگذاری و برنامه‌ریزی، جامعه‌شناسی و متولوژی برای هماهنگ و همسوساختن چهارچوبهای اصل آموزش در دوره دکتری و کارشناسی ارشد کارشناسی رشته فرهنگ و ارتباطات ، طراحی شده است و در هر حوزه شامل مباحث زیر خواهد بود: مرور ادبیات ، معرفی نظریه‌پردازان برجسته، گرایشهای معاصر، معرفی مهمترین منابع، ارتباط علمی و حوزه با یکدیگر حوزه‌های موجود در رشته فرهنگ و ارتباطات این طرح در دو مرحله انجام خواهد ...
نمایه ها:
فرهنگ | 

در چند دهه گذشته، در زمینه ارتباطات ، جهش و تحولات عمیقی اتفاق افتاده است و این انقلاب ارتباطی اثرات گوناگونی در حوزه‌های مختلف مثل آموزش ، کار، زندگی اجتماعی و حتی مسائل سیاسی و اقتصادی گذاشته است . به طور کلی، قبل از اینکه نظام ارتباطی به این صورت گسترش پیدا کند، انسان محدودیتهای زمانی و مکانی زیادی داشت . به تدریج که نظام ارتباطی شکل گرفت . خود بخود ذهنیت انسان هم تغییر پیدا کرد. مثلا با پیدایش زبان، انسان موجودیت پیدا کرد، ذهنیتش شکل گرفت و این مهمترین تحولی ...

این طرح بمنظور فراهم کردن متون بنیادی در شش حوزه فرهنگ‌شناسی، ارتباطات ، ارتباطات و دین، سیاستگذاری و برنامه‌ریزی، جامعه‌شناسی و متوولوژی برای هماهنگ و همسوساختن چهارچوبهای اصل آموزش در دوره دکتری و کارشناسی ارش کارشناسی رشته فرهنگ و ارتباطات ، طراحی شده است و در هر حوزه شامل مباحث زیر خواهد بود: مرور ادبیات ، معرفی نظریه‌پردازان برجسته، گرایشهای معاصر، معرفی مهمترین منابع، ارتباط علمی و حوزه با دیگر حوزه‌های موجود در رشته فرهنگ و ارتباطات این طرح در دو مرحله انجام ...

این نوشته گزارشی است از سخنرانی دکتر علی اسدی که در تاریخ 14 تیر 76 با عنوان فرهنگ ، توسعه و ارتباطات ایراد شده است . دکتر علی اسدی هر تعریف فرهنگ آورده است . "فرهنگ مجموعه پاسخهایی است که یک حامه برای ماسئلش پیدا می‌کند". وی همچنین در مورد تعاریف دیگر فرهنگ از زبان نویسنده‌های مختلف گفته است که عده‌ای فرهنگ را میراث گذشتگان وعده‌ای الگوها و رفتارها و آداب و سنن تعریف کرده‌اند. آقای اسدی همچنین در باب مسئله فرهنگ و سازگاری با محیط صحبت کرده و سازگاری انسان با محیط را یکی از ک ...

هدف : تهیه فرهنگ جامع در زمینه ارتباطات . ...

سازمان "یونسکو" از ابتدای امر، ارتباطات را در شمار وظایف و ماموریتهای خود قرار داد. و همیشه سعی کرده است تا نقش وسایل ارتباطی را در رشد ملتها، توسعه آموزش و پرورش و اشاعه هرچه بیشتر فرهنگها و ... افزایش دهد. ظهور تکنولوژی جدید و حضور آنها در بازار ارتباطات به فوریت مدنظر یونسکو قرار گرفت و آن را عامل تعیین‌کننده در تغییرات به حساب آورد. پیدایش تکنولوژی جدید، تحقیق در مورد ارتباطات را به انحای مختلف متحول ساخت . "عصر اطلاعات " تجدید نظری را طلب می‌کند که طی آن ...