عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 327

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

بروسلوز یا تب مالت از بیماری های مشترک بین انسان و حیوان است. بروسلوزیس در ایران یک بیماری بومی است که اساساً به علت بروسلا ملی تنسیس ایجاد می شود. در مناطق مختلف کشورمان ایران، شیوع این بیماری در استان های مختلف متغیر است و وفور آن در مناطق مختلف، يكسان نمي‌باشد، بطوري كه در برخي از مناطق جنوب كشور، از كمترين ميزان و در اصفهان و استان مركزي، بر اساس برخي از مطالعات، از بيشترين ميزان برخوردار بوده است. انتقال بروسلوز به انسان به صورت اولیه بوسیله ی تماس مستقیم با حیوانات آلود ...

بررسی علل و زمینه‌های مساعد برای ارتکاب به جرم زنان در اراک است دارای 3 فرضیه به روش تکنیکی،مصاحبه‌ای و پرونده‌ای می‌باشد. این پژوهش هنوز در مرحله مقدماتی Poilot study می باشد شاید برهه زمان مورد نظر بین یک دوره 1 ساله و 5 ساله باشد. این طرح با همکاری استاد راهنمادر نگرشهایی (جامعه شناسی) و آقای دکتر فراز (متخصص پزشکی اجتماعی ) بادید پزشکی جامعه نگر در جمعیت زنان است و هدف ریشه یابی مشکلات جسمانی - روانی است که منجر به ارتکاب جرم در زنان می‌شود. ...
نمایه ها:
زندان | 
اراک | 
جرم | 
زن | 

پژوهش فوق مطالعه‌ای توصیفی است که بصورت مقطعی و به منظور بررسی اپیدمیولوژیک دیابت (تشخیص داده شده) در میان شهروندان شهر اراک در سال 1374 انجام شد. ابزار گردآوری اطلاعات شامل دو پرسشنامه شماره یک شامل سوالاتی در خصوص وضعیت اقتصادی - اجتماعی، بعد خانوار و ابتلاء افراد خانواده به دیابت و پرسشنامه شماره 2 حاوی پرسشهائی در خصوص نوع دیابت ، نوع درمان، سابقه حملات هیپووهیپرگلیسمی، سابقه بروز عوارض ناشی از دیابت و ... بود. براساس محاسبات آماری حجم نمونه مورد مطالعه 4000 نفر تخمین زده ...

برای سوگواری ماه محرم در شهرهای دزفول، یزد، اراک و روستاهای آنزها و مشهد از توابع فیروزکوه شهرستان دماوند است . برنامه‌ها و مراسم مختلفی وجود دارد این مراسم به طور عمده شامل موارد زیر است : پوشیدن لباس مشکی، سینه‌زنی، زنجیرزنی برگزاری هیئتها در اماکن مختلف ، مراسم شبیه‌خوانی، تعزیه‌خوانی، و نمایشهای مختلف . درباره حرکت امام حسین به کربلا، وقایع جنگ روز عاشورا، برگزاری مراسم شام غریبان، مجلس یزید، حرکت اسرا و ... در اراک ، به یکی از برنامه‌های سوگواری حرکت دستگاههای تعز ...
نمایه ها:
اراک | 
دزفول | 
یزد | 
ع | 

رساله تحت عنوان ((تحلیل جغرافیائی تحولات جمعیتی شهر اراک)) تهیه شده‌است که به بررسی سیر تحولات شهراراک بین سالهای 1335 تا 1365 پرداخته و اهمیت نقش عوامل سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی در رویدادهای جمعیتی را مورد توجه قرار داده است . باشد که راهنمائی در شناسائی و چگونگی مسائل جمعیتی شهر اراک در بیست سال آینده باشد. این رساله از نه فصل تشکیل شده‌است که گویا کردن اطلاعات از طریق تهیه جداول، رسم گراف و نقشه انجام شده‌است و شامل 120 جدول و 114 گراف و 34 نقشه می‌باشد. -فصل اول به ...

این تحقیق به وسیله پرسشنامه و مصاحبه از دختران دانش‌آموزان مقطع متوسطه ناحیه یک اراک انجام گرفته است . تعداد نمونه آماری 500 نفر و روشن نمونه‌گیری خوشه‌ای تصادفی بوده است روش آماری آزمون مجذور کار و همبستگی بوده است . مهمترین نتایج بدست آمده عبارت است از -1 الگوپذیری در نوجوانان و گرایش آنها به مد بیشترین تاثیر (70 درصد) را داشته است . -2 کمبود برنامه‌های مناسب فرهنگی ، پرورشی ، تفریحی یکی دیگر از علل گرایش آنها به مد بوده است . اختلاف ارزشهای حاکم بر خانواده و مدرسه معضلی اس ...

هدف تحقیق مطالعه و بررسی علل عدم استفاده از امکانات آزمایشگاهی در دبیرستانهای استان مرکزی است . روش تحقیق پیمایشی با استفاده از پرسشنامه است . جامعه آماری تحقیق شامل گروهی از دانش‌آموزان سال سوم علوم تجربی دبیرستانها، دبیران دروس علوم تجربی و مربیان آزمایشگاهها در دروس مذکور می‌باشند که از نواحی 1 و 2 آموزش و پرورش شهرستان اراک به ترتیب 292 نفر دانش‌آموزش ، 64 دبیر و 11 نفر مربی آزمایشگاه انتخاب و مورد بررسی قرار گرفته است . یافته‌های تحقیق نشان می‌دهد که برخی از عل ...

این طرح، به بررسی نحوه و میزان علاقه گذراندن اوقات فراغت به شکل‌های گوناگون در بین دانش‌آموزان پایه‌های سوم راهنمایی و اول تا چهارم متوسطه شهرستان "اراک " پرداخته است . اطلاعات براساس گروه نمونه‌ای 1890 نفری جامعه مورد مطالعه، جمع‌آوری شده و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است . ضمنا" اطلاعاتی در مورد برنامه‌های مختلف گذراندن اوقات فراغت تابستان 1372 جمع‌آوری شد و تاثیر اجرایی برنامه‌های ارائه شده از طرف ارگان‌های مختلف را روشن نموده است . در پایان پیشنهادهایی برای بهبود برنامه ...

این طرح، به بررسی نحوه و میزان علاقه گذراندن اوقات فراغت به شکل‌های گوناگون در بین دانش‌آموزان پایه‌های سوم راهنمایی و اول تا چهارم متوسطه شهرستان "اراک " پرداخته است . اطلاعات بر اساس گروه نمونه‌ای 1890 نفری جامعه مورد مطالعه، جمع‌آوری شده و مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است . ضمنا اطلاعاتی در مورد برنامه‌های مختلف گذراندن اوقات تابستان 1372 جمع‌آوری شد و تاثیر اجرایی برنامه‌های ارائه شده از طرف ارگان‌های مختلف را روشن نموده است . در پایان پیشنهادهایی برای بهبود برنامه‌ها و ...