عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 25

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

ماده 954 قانون مدنی می گوید: «کلیه عقودجایز به موت احد طرفین منفسخ می شود. هم چنین به سفه (و جنون) در مواردی که معتبر است» این ماده در مقام بیان یکی از علل انفساخ عقود جایز یعنی موت یا حجر یکی از متعاملین است. اما به نظر می رسد عقود جایز از این حیث دارای خصوصیت نباشند؛ چه، برخی از این عقود یا مشمول این ماده نمی شوند مانند عقد رهن که با فوت مرتهن منحل و منفسخ نمی شود و برخی دیگر اصولا برخلاف جهت این ماده حرکت می کنند و با فوت احد از طرفین، تبدیل به عقدی غیر قابل رجوع و لازم می ...

در حقوق اسلامی هرکس در مال غیر بدون اذن مالک یا شارع تصرف نماید ضامن است واین امر با عنوان قاعده علی الید پذیرفته شده است وبا قواعدی همچون قاعده احسان و استئمان تخصیص خورده است که محل بحث در قاعده استئمان می‌باشد که به موجب آن امین ضامن تلف و نقصان مال مورد تصرف نیست مگر اینکه مرتکب تعدی یا تفریط گردد که در این صورت قاعده علی الید حاکم بوده و ضامن هرگونه نقص و تلف خواهد بود که این امر در مواد مختلفی از قانون مدنی مصر در باب عقود ودیعه، عاریه، وکالت، اجاره و... پذیرفته شده است ...

ایقاعات اعمال حقوقی است که با یک اراده واقع می شود و در حقوق ایران مقرر شده است. امکان رجوع از ایقاعات در روابط اجتماعی و تجارت و تاثیر آن در حقوق خصوصی پنهان مانده و اهمیت نقش آن چندان مورد توجه و کاوش قرار نگرفته است لذا در این پژوهش با استقراء در قوانین ایران و مصر درصدد جمع آوری و بیان امکان رجوع از ایقاعات در حقوق ایران و مصر هستیم. این تحقیق در چهار فصل تنظیم شده است که در فصل اول با مشخص ساختن معنای لغوی و حقوقی ایقاع مباحثی در خصوص کلیات ایقاعات مطرح گردیده است. فصل د ...

مراقبت از نفس و جسم در برابر عوامل مزاحم و مانع این امر اعم از مادی و غیر مادی از قدیم الایام مورد توجه تمام افراد بوده و نزد تمام فرهنگها و مذاهب جزء عوامل مهم بقا محسوب شده است. به این ترتیب با هر عامل مخلی که مانع تحقق این امر شود برخورد و عقوبتی برای در نظر می‌گرفتند.. قتل عمد یکی از عوامل مخل آرامش و امنیت جامعه و افراد است و برای مقابله با آن نیز راهکارهایی در نظر گرفته شده که یکی از راهکارها و مجازات‌ها قصاص است. اسلام هم که به عنوان کامل‌ترین دین که برای هدایت مردم و ...

تعهداتی که برای شخص به وجود می آید؛ در یک تقسیم‌ بندی به دو دسته کلی تقسیم می-شود؛ نخست تعهداتی است که شخص با اراده خود متعهد به انجام آن می‌گردد و دسته‌ دوم تعهداتی که به حکم قانون برای وی ایجاد می‌گردد. تمام تعهدات شخص باید زمانی به پایان رسد و متعهد مکلف است ذمه خود را بری سازد چرا که نمی‌توان تصور نمود که متعهد برای همیشه به طلبکار مدیون باشد. دررابطه با اینکه چه کسی می‌تواند دیون مدیون را بپردازد، می‌توان گفت در درجه اول خود مدیون مکلف به این امر است؛ اما پرداخت دین از ج ...

قراردادهای پزشکی و مسئولیت‌های ناشی از آن یکی از مباحث محوری مورد مطالعه در حقوق پزشکی است. وضعیت خاص قراردادهای پزشکی و شرایط و ویژگی‌های آن به گونه‌ای است که نمی‌توان آنها را در چارچوب عقود معین مورد مطالعه قرارد داد؛ از این رو به نظر می‌رسد که از نظر حقوقی، قرارداد پزشکی نوعی عقد نامعین است که با تکیه بر مفاد ماده 10 قانون مدنی، علاوه بر حاکمیت قواعد عمومی قراردادها، شرایط ویژه و تعهدات خاص قراردادهای درمان را داراست که بر طبق توافق طرفین و رضایت آنان نافذ و لازم‌الاجرا اس ...

مباحثی که در طی سه فصل این پایان نامه بررسی شده بدین صورت جمع آوری و تنظیم گردیده که ابتدا مقدمه ذکر و در فصل اول کلیاتی راجع به طبابت، منزلت طبابت، بررسی طبابت از دیدگاه تاریخی و در شریعت مقدس اسلام، تعریف ضمان و مسئولیت، انواع مسئولیت از قبیل قراردادی، خارج از قرارداد، مسئولیت حقوقی و اخلاقی، مسئولیت کیفری و مدنی و وجه تمایز مسئولیت ها تشریح گردیده فصل دوم در خصوص بررسی فقهی ضما ن پزشک بوده و نظریات مشهور و غیر مشهور فقهاء شیعه پیرامون ضمان پزشک جاهل، ضمان پزشک خطاکار و ضما ...

تسلیم در حقوق ایران به دو معنای عام و خاص به کار می‌رود. معنای مضیق تسلیم، تحویل و به تصرف دادن عین به دیگری است ولی تسلیم در معنای گسترده‌ی خود شامل تسلیم عین، تسلیم منفعت و تسلیم عمل می‌گردد. این معنای گسترده از تسلیم تقریباً مرادف با معنای اجرای عقد یا اجرای تعهدات ناشی از عقد است. قانون مدنی ایران احکام تسلیم یا اجرای عقد را به صورت پراکنده مطرح نموده است. بخش مهمی از این احکام تحت عنوان "وفای به عهد" مطرح گردیده و بخش دیگری از آن به مناسبت بحث از تسلیم و به تبع فقه امامی ...

یکی از منابع و اسباب ایجاد تعهدات در روابط مردم عقود و ایقاعات می باشد. در این پژوهش در پی شناخت ماهیت و نقش اراده قبول کننده در ایجاد و شکل گیری عقود و ایقاعات می باشیم. درواقع می خواهیم بررسی کنیم که اراده قبول کننده در اعمال حقوقی از خاصیت و ویژگی خلاق بودن و سازنده بودن برخوردار است؟ یا اراده قبول کننده تنها محدود به اعلام و اظهار رضایت نسبت به انشاء موجب می شود؟ بعبارت دیگر ماهیت قبول در اعمال حقوقی انشاء است یا اخبار؟ همچنین آیا در اعمال حقوقی سبب مجموع اراده موجب و قاب ...