عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 77

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

تاریخ نماد نشان می دهد که هر موضوعی می تواند ارزش نمادین پیدا کند به شرط اینکه فضا و بستر مناسب برای گسترش و بی کرانگی معانی آن مهیا شود. در ادبیات نماد یکی از صورخیال است که پویاترین نوع تصویرهاست و موجب گستردگی معنا و سیال بودن مفاهیم در عالم شعر می شود. نماد بنا به خصوصیت چندمعنایی، این قابلیت را دارد که با توجه به سابقه ی ذهنی و روحیه ی خواننده، در زمان های مختلف - و حتی در یک زمان- معانی متفاوتی بپذیرد. تعیین قطعی معنای نماد ممکن نیست؛ زیرا از یکسو مستلزم شناخت واقعی و د ...

رمان به عنوان اصلی ترین ژانر ادبی حاکم بر عصر معاصر اهمیتی فوق العاده در بازنمایی و بازشناسی جریانهای فکری جامعه دارد. تناسب این نوع ادبی پویا با تحولات بنیادین عصر و انعطاف پذیری آن در مقابل تغییرات گسترده و سریع عصر حاضر آن را بهترین ظرف بازتاب گفتمانهای اجتماعی قرار داده است. نظر به اهمیت بازشناسی جریانهای فکری-ادبی در آشنایی با گفتمانهای غالب و یا حاشیه ای در جامعه ایرانی، این پایان نامه به شیوه توصیفی-تحلیلی و با رویکرد مقایسه‌ای می کوشد با کمک رهیافتهای دانش و شگرد نشان ...

از قرن سیزدهم هجری ایرانیان در معرض جریان نوظهوری به نام فرهنگ غربی قرار گرفتند که به دلیل عدم آگاهی از پیامدهای پذیرش آن تحت تاثیر و نفوذ آن ،ریشه های بومی و سنتی خود را از دست دادند. پس از مشروطه و در پی انقلاب ادبی که در ایران صورت گرفت، عده ای از روشنفکران متوجه بحران هویتی که ملت ایران در آن گرفتار بود، شدند. بنابراین تلاش خود را جهت آگاه سازی مردم و نجات آنها معطوف نمودند. جمالزاده از نخستین کسانیست که در آثار داستانی خود به بیان این مساله در قالب نوین داستان کو ...

شعر در کوتاهترین وخوش آهنگ ترین ومناسب ترین همنشینی واژه هایی آشنا،مارابا معنایی درگیر می کند که گاهی برای عقل،نامفهوم وبیگانه است امّا برای دل وجان آشنا وحس شدنی است.اشعارشهریار از نظرگیرایی،نفوذ ورواج مقامی والا و بلا منازع در صحنه ادبیات معاصر کشورمان دارد.بررسی دیوان شهریار،تعریف و بازشناسایی مضامین به کار رفته دردیوان وذکر نمونه هایی از این مضامین وتعمّق درچگونگی کاربرد مضامین در دیوان درعین حال که قلمرو نسبتاًجدیددر حوزه فرهنگ و ادب پدید می آورد،زمینه درک عمیق و همه جان ...

طنز به عنوان یک نوع ادبی مستقل در ادبیات کلاسیک ما شناخته شده نیست و در گذشته طنز در آثار نویسندگان و شعرا بیشتر به شکل هجو و هزل نمود داشته است، به طوری که اغلب طنز و هجو و هزل به یک معنی به کار برده می‌شدهجو که شکل مبتذل طنز است ظاهراً به تقلید از شاعران عرب، در شعر فارسی راه یافت اما تولد حقیقی طنز در قرن‌های ششم و هفتم هجری در ادبیات صوفیه رخ داد؛ به طوری که حکایات طنزآمیز صوفیه هم چاشنی اجتماعی دارد و هم ذوق فلسفی. بیشتر شاعران این دوره، به نوعی در موضوع هجو و هزل و طنز، ...

ادبیات تطبیقی شاخه ای از ادبیات است که به بحث و بررسی تأثیرگذاری آثار ادبی ملت های مختلف می پردازد و از انعکاس و بازتاب یک ملت در ادبیات سایر ملت ها سخن می گوید. از رهگذر بررسی ادبیات به گونه ی تطبیقی، ارزش آثار ادبی هر چه بهتر و دقیق تر نمایان می شود و بی تردید ادبیات زبان های مختلف بر یکدیگر تأثیر متقابلی داشته اند که در این میان میزان تأثیر ادبیات غرب بر ادبیات معاصر فارسی و عربی را به جهت شرایط مشابه فرهنگی و اجنماعی نمی توان نادیده انگاشت. بسیاری از ادیبان بزرگ غرب بر شا ...

شعر کوتاه از دیرباز تا امروز، همواره، همراه شعر و ادبیات فارسی بوده، و"طرح" به عنوان کامل‌ترین نوع شعر کوتاه مدرن، به‌سان آینه‌ای است تمام‌نما، که عواطف و احساسات، ایدئولوژی‌ها، اندیشه‌های اجتماعی- سیاسی- فلسفی و پدیده-های حاصل از فردیت‌گرایی انسان معاصر را در خود منعکس می-سازد. برای شاعر معاصری که خواهان نمایاندن ابعاد مختلف زندگی انسان امروز، برای مخاطبان جدی شعر است، "طرح" راهی روشن‌ و ساختاری دلخواه می‌باشد؛ چرا که این نوع شعر، در کمترین زمان، بیشترین معانی را به مخا ...

امروزه نگارش شرح‌حال با پیشرفت‌هایی همراه گردیده، و در پی نگارش شرح‌حال ادیب به قلم خود او، فنی جدید در ادبیات پدید آمده که خودنوشت نام دارد. تفاوت خودنوشت با زندگی‌نامه آن است که خودنوشت، بر محور «من» می‌گردد و نویسنده درون خویش را به بیرون ارائه می‌کند، اما نگارش زندگی‌نامه‌ها، بدون وارد کردن «خود»، برپایه‌ی مستندات و یا مشاهدات و ملاحظات صورت می‌پذیرد، و در آن‌ها پدیدآورنده و شخصیت اصلی مطابقتی ندارند. طبیعی است که زمان نوشتن یک رویداد مطابق زمان وقوع آن نیست، و گذر زمان ب ...

بررسی و تحلیل صُوَر خیالِ شعرِ شاعران برجسته و صاحب سبکِ نوپردازِ معاصر و به ویژه تهیه و تدوین فرهنگِ تصویری شعرِ آنان کارِ جدید و دقیقی است که ضرورتِ انجامِ این پژوهش و تحقیق است. مهم‌ترین هدف‌های این رساله عبارتند از: 1. تهیه و تدوینِ فرهنگ تصویرهای شعری سه شاعر نوپرداز، نیمایوشیج، اخوان ثالث، احمد شاملو 2. ارایه منبع و مأخذی که امکانِ هر نوع تحقیق و پژوهش در زمینه نقد ادبی و سبک شناسیِ شعرِ نو فراهم آید 3. فراهم آوردنِ زمینه‌ای برای بحث‌های انتقادی در حوزه صُوَر خیال و سبک ...