عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 366

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

ادبیات هنر آفرینش زیبایی به وسیله کلمات در لباس شعر یا نثر است و عوامل مختلف سیاسی، اقتصادی، فکری، مذهبی و ادبی در رواج آن تاثیر دارد. این پژوهش با توجه به اهمیت و سابقه دیرینه ادبیات در ایران و ظهور شعر و نویسندگان گرانقدر در طول تاریخ انجام گرفته و شامل مطالب زیر است : -1 تعریف شعر -2 اغراض شعر -3 اقسام و موضوعات مختلف شعر از آغاز تاکنون (شامل اشعار مدحی، رثاء، وصف ، اشعار اخلاقی، فلسفی، روایی، غزل، شعر خمری، مناظره، حسب حال، حماسه و مفاخره، شکوی، اعتذار، هجا و هزل و مطابیه ...
نمایه ها:
نثر | 
تاریخ | 
ایران | 
شعر | 

ادبیات فارسی به سبب داشتن بزرگانی چون حافظ، سعدی، مولوی، خیام، عطار و نظامی ‌در جهان شهرت بسیار کسب کرده است و آثار ادبی آن در سراسر جهان، مشتاقان و خوانندگان فراوان دارد، و همین سبب شده است شاعران و نویسندگان بزرگی در سایر کشورها، در خلق آثار ادبی خود از آثار ادب فارسی الهام بگیرند و بر غنای آثار خویش بیفزایند و حتی بر این اثرپذیری افتخار کنند. یکی از این کشورها، فرانسه است که خود دارای ادبیاتی پربار و غنی و نویسندگان و شاعرانی بزرگ و مشهور است؛ اما بعضی از همین شاعران و نوی ...

نقیضه گونه‌ای از انواع طنز است که محققان آن را تقلیدی تمسخرآمیز از اثری جدی و یکی از شیوه‌های بیان غیرمستقیم در انتقادهای اجتماعی دانسته‌اند. شاعر یا نویسنده‌ی نقیضه‌گو ضمن تقلید از متن/متون مبدأ، دیدگاه انتقادی خود را نسبت به اشعار شاعران مشهور نشان می‌دهد. این تقلید، معمولاً از آثار پیشینان و گاهی از آثار معاصران صورت می‌گیرد. نویسندگان یا شاعران متأخّر چاره‌ای جز تأثیرپذیری از متون پیش از خود ندارند نقیضه‌گویان نیز به خاطر تقلید با «اضطراب تأثیر» مواجه‌اند. نگارنده در این ...

-1 نوشته مقدمه -2نوشتن متن اثر -3تهیه فهرستهای گوناگون شامل فهرست اعلام اشخاص ، اماکن، کتابها، فرقه‌ها و قبایل و آوردن فهرست کامل از منابع مورد استفاده. قبل از مقدمه، البته فهرست مطالب کتاب خواهد آمد. مسلما کارهای قبلی در این مورد صورت گرفته ولی ناقص است کارهایی مثل تاریخ ادبیات دکتر صفا و تاریخ ادبیات ادوارد براون، تاریخ ادبیات پان رپیکادو و ... در طرح پژوهشی ارائه شده سعی می‌شود ضمن استفاده از کارهای انجام شده نواقص و کاستیهای آنها ترمیم گردد و کارهای جامع ارائه شود. مهمتری ...

مطالب مورد بحث و بررسی در این رساله عبارت است از : بحثی مختصر پیرا ادبیات - اسلام و ادبیات - ناصرخسرو - ناصر خسرو و علم - ناصرخسرو و آزاد اندیشی - ناصر خسرو و مدح - سعدی - سعدی و عدالت - سعدی و مدح - مولوی - مولوی و اسلام - مولوی و پیامبران الهی - مولوی و علی علیه‌السلام . ...

پایان‌نامه حاوی پیشگفتار و پنج فصل است . فصل اول حج و قرآن در این فصل آیات حج بررسی و تحلیل شده است . فصل دوم حج و تاریخ در این فصل به 22 کتاب تاریخ مراجعه و حوادث و اتفاقات و تحولات حج و کعبه و تجدید بناهای آن و دیگر امکان متبرکه که در طول تاریخ رخ داده فحص و بحث شده است . فصل سوم حج و سفرنامه‌ها در این فصل با مطالعه و دقت در 16 سفرنامه مهم که درباره سفر حج و مشاهدات حج‌رفتگان نوشته شده به نقل و نقد نظریات آنها پرداخته شده است . فصل چهارم حج در آینه شعر فارسی این فصل مفصل‌تر ...
نمایه ها:
حج | 
قرآن | 
شاعر | 

چکیده ندارد.

رساله حاضر، تلاشی است مقدماتی در جهت شناخت مفاهیم"ابهام"، "نامفهومی" و "ایهام" در زبان و ادبیات فارسی. ابهام یک خاصیت زبانی است که بر اثر آن یک واژه و یا ساخت زبانی در بافت خود بیش از یک تعبیر پیدا می‌کند. یک واحد زبانی وقتی نامفهوم و نارساست که برای آن موارد میان مرزی وجود داشته باشد، یعنی مواردی وجود داشته باشد که نتوان حکم قطعی برای اتلاق واژه یا ساخت به آنها، صادر کرد. ایهام در لغت یعنی به وهم و گمان افکندن و در اصطلاح یعنی آوردن یک لفظ یا یک تعبیر لفظی که از آن چند معنی‌ ...

هدف از تحقیق حاضر بررسی نقش آموزش با کمک شبکه های اطلاع رسانی بر پیشرفت تحصیلی درس ادبیات فارسی دانش آموزان دختر سال اول راهنمایی منطقه چهارده آموزش و پرورش شهر تهران می باشد. با توجه به اهداف تحقیق، پژوهش حاضر به صورت شبه تجربی انجام گرفت. بدین صورت که 170 دانش آموز دختر پایه اول مدرسه راهنمایی تربیت که توسط دفتر تکنولوژی مجهز به سیستم کامپیوتر و شبکه های اطلاع رسانی شده بود به عنوان گروه آزمایش انتخاب گردید. همچنین 170 دانش آموز دخترپایه اول راهنمایی هاجر که از نظر سابقه تد ...