عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 44

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

موضوع انواع ادبی شامل سه نوع حماسه، تمثیلی و غنایی می باشد که در این میان نوع غنایی قدیمی ترین و در عین حال گسترده ترین نوع ادبی به شمار می آید. مهمترین ویژگی های شعر غنایی عبارتند از درونی بودن، احساسی بودن، پرداختن به مَنِ گوینده، و توصیفی بودن. این ویژگی ها باعث شده که از طرفی در شعر غنایی به شعر ناب نزدیک تر شویم و از طرفی مشاهده کنیم که اکثر قریب به اتفاق شاعران ما به نوعی با آن سروکار دارند. شعر غنایی در انواع قوالب شعری سروده میشود امّا آینه ی تمام نمای آن غزل میباشد ...

اسکندرنامۀ نظامی یک منظومۀ داستانی از نوع حماسۀ تاریخی است. سرایندۀ این داستان در پدیدآوردن این اثر به فردوسی نظر داشته، امّا به اذعان خود شاعر از تکرار آنچه فردوسی پیشتر در باب اسکندر گفته پرهیز کرده و به مقوله‌هایی پرداخته است که تازگی دارد. اسکندرنامه نیز همچون هر اثر داستانی دیگر شامل حوادث و رویدادهای گوناگون و حضور شخصیّت‌های مختلف است که بروز این حوادث و رفتار شخصیّت‌های داستانی در موارد مختلف چه بسا زمینه را برای پرداختن به مقوله‌هایی که رنگ غنایی دارند برای شاعر فراه ...

موضوع این پایان نامه مقایسه تجلی حالات عاطفی عاشق در غزلیات سعدی و دیوان حافظ است. ابتدا نگاهی کوتاه به تاریخچه‌ی شعر و تعاریف مختلف آن شده‌است. سپس ضمن اشاره به ادبیات غنایی و توضیح مختصری درباره عشق و عاشق ، قالب غزل به عنوان مهم‌ترین قالب نمود احساسات و عواطف معرفی ‌شده‌است. پس از آن به معرفی سعدی و غزلیات او و نیز حافظ و غزلیاتش پرداخته‌شده‌است. بدنه‌ی این پژوهش بررسی حالات عاطفی عاشق در غزلیات سعدی و دیوان حافظ به صورت جداگانه ‌است. محصول این پژوهش به اختصار این است که ...

ادبیات حماسی که قسمت عمده ای از ادبیات فارسی را دربرگرفته ، همواره بستری بوده است تا برخی نویسندگان با استفاده از آن، هویت ملی و اعتقادات و آداب و رسوم خود را به تصویر بکشند. حال در بین این آثار حماسی، موضوع غنایی، مطلبی است که به چشم می خورد و می توان گفت که بدون استثناء در همۀ آثار حماسی ملی، نشانی نیز از ادبیات غنایی می توان یافت. باتوجه به توضیحات فوق، رسالۀ حاضر سعی دارد تا در آثار حماسی ملی تا قرن هشتم، آن داستان هایی را که حالت غنایی دارند و از عشق دو شخصیت داستانی به ...

چکیده ادب غنایی دربردارند? اشعاری است که شاعر در آن به توصیف احساسات، هیجان ها و اندیشه‌های شخصی خود می‌پردازد، این احساسات و اندیشه‌ها می-تواند عاشقانه، مذهبی، فلسفی یا اجتماعی باشد، از آن جا که بیشتر این اشعار در شرح عوامل عاشقانه و هیجان‌های عاطفی شاعر است در زبان فارسی گاهی تغزلی و بزمی خوانده شده است و چون این اشعار در یونان باستان به همراه سازی به نام «لیر» خوانده می‌شد، آن را « لیریک»می‌گفتند. در این پژوهش نگارنده سعی کرده به بررسی اجمالی ادب غنایی در ادبیات جهان ...

منظومه های بزمی و عاشقانه، بارزترین جلوه های ادبیات غنایی است. این پژوهش به بررسی ساختار داستانی و سبکی مثنوی های غنایی معروف در سه دوره ی خراسانی(منظومه بیژن و منیژه، ویس و رامین)، عراقی(لیلی و مجنون، یوسف و زلیخا)و هندی(نل و دمن، محمود و ایاز)، بر اساس شگردهای داستان نویسی معاصر می پردازد.این پژوهش، ضمن بررسی عناصر این ساختار، به جستجوی ویژگیهای این منظومه ها پرداخته و با ارائه شواهدی، به این نتیجه دست یافته است که داستانها از ساختاری پیوسته و نظام مند، مبنی بر شروع از وضعی ...

آثار ادبی به لحاظ شکل و محتوا در گروه‌های متعدد طبقه بندی می شوند. یکی از انواع این طبقه-بندی، نوع ادب غنایی است که شامل اشعاری است که اغلب در قالب غزل، بیانگر احساسات و عواطف شاعر می باشند و وسیع ترین حوزه معنایی شعر فارسی را در بر می گیرند. شعر غنایی، زاده احساسات و عوالم درونی انسان است و اوج احساسات آدمی در عشق نمود می یابد، از این رو در ادب فارسی، نوع غنایی بیشتر به اشعار عاشقانه اطلاق می شود که اغلب در منظومه های بلند روایی در قالب مثنوی هویت می یابند. در این منظومه ها ...

تحقیقات ادبی جایگاه مهمی درعرصه دانشگاهها ومراکزآموزش عالی به خود اختصاص داده است،با این حال هنوز زوایای بسیاری درعرصه گسترده ادبیات ناشناخته مانده است .گردآوری وطبقه بندی مقالات وتحقیقاتی که تاکنون درمجلات وفصلنامه های متعددبه چاپ رسیده است ،می تواندبه استادان ودانشجویان درانتخاب موضوعات جدیدوانجام پژوهشهایی که تکراری نباشدکمک شایانی بکند.یکی ازاین فصلنامه های معتبر،پژوهشنامه ادب غنایی است که تاکنون دربیست ودوشماره دردانشگاه سیستان وبلوچستان به چاپ رسیده است.این پژوهش حاصل ...

گفتگو به طور کلی و گفتگو در ادبیات داستانی، به ویژه ادبیات غنایی (نظامی گنجوی)، مسأله‌ای است که بررسی و تحلیل ابعاد، زوایای آن نیاز به تأمل و کاوش دارد. روش تحقیق در این پژوهش، رسیدن از کل به جزء بوده است. به این صورت که برای رسیدن به بررسی‌های مربوط به گفتگوهای داستانیِ داستان‌های نظامی، ابتدا چیستی و ماهیت خود گفتگو را بررسی کرده‌ایم. سپس به انواع گفتگو در ادبیات فارسی پرداخته و پس از آن نیز در کتاب‌های داستان‌نویسی و نمایشنامه‌نویسی کاوش کرده، وظایف و ویژگی‌های گفتگو را ...