عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 1444

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

حرف "که" در کتاب های دستور فارسی از جایگاه ویژه ای برخوردار است و در جملات انواع گوناگون و کاربرد های متنوعي دارد، از اين رو شناسایی معادل های آن و ترکیبات حاصل از آن در زبان عربی تأثیر به سزایی در ترجمه درست آن ها توسط دانشجویان دارد و در کاهش بسیاری از خطاهای شایع آنان در انتخاب معادل برای این حروف کمک می کند. در نتيجه به دلیل اهمیت و نقش عمده و تأثیر معنایی این حرف و ترکیبات حاصل از آن در پیوند جمله ها و به ویژه جمله های مرکب، جا دارد ترجمه این حروف به زبان عربی و خطاهای د ...

ادبیات مهجر یکی از بخشهای مهم ادبیات معاصر عربی است که با مهاجرت ادبای عرب از کشورهای لبنان و سوریه به آمریکا شکل گرفت. علت مهاجرت این ادبا، افزایش فشارهای اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی در کشورهای عربی بر اصحاب تفکر و ادب بود. در پایان قرن نوزدهم و ابتدای قرن بیستم ادبای مذکور هجرت را آغاز کردند و در آنجا فعالیتهای ادبی و هنری خود را از سر گرفتند . مجلات و نشریاتی را چاپ کردند و در نهایت با تأسیس « الرابطه القلمیه » در آمریکای شمالی و « العصبه الأندلسیه » در آمریکای جنوبی ، رسالت ...

از موضوعات مورد پژوهش در ادبیات تطبیقی بین دو ادبیات به طور عام و ادبیات عربی و ادبیات فارسی به طور خاص، جلوه‌های عرفانی است که به بررسی مصادر، الفاظ و مفاهیم عرفانی بین اثر دو ادیب می پردازد، نقاط اشتراک و افتراق، تأثیر و تأثر دو ادیب و ادبیات آنها بررسی می‌شود، ادبیات ملی یک کشور را غنی می‌کند، باعث تبادل افکار و توسعه فرهنگی می‌شود و اینگونه ادبیات یک ملت را بر جهان عرضه میدارد لذا در این جستار، سعی شده است جلوه‌های عرفانی دو شاعر معروف عربی و پارسی - ابن فارض مصری و خو ...

با دقت در تاریخ ادبیات از گذشته تا بحال درمی یابیم که نوگرایی منحصر به زمان خاصی نمی شود و از آغاز همراه بشر و ادب و تاریخ او بوده است. ما در این پژوهش، به دنبال چیستی نوگرایی و همچنین روشن ساختن اینکه سرعت روند مدرنیسم در عصر معاصر در پی چه اتفاقاتی بوده است و مهم ترین عوامل سیاسی و اجتماعی موثر بر مدرنیسم و مخصوصا ادبیات عرب و فارسی کدام است؟آیا نوگرایی عصر معاصر که تمام جنبه های زندگی بشر را در برگرفته به طور کامل سنت ها را در هم می شکند یا اینکه بنیان آن بر پایه هایی از ...

با توجه به کاستی های موجود در آموزش زبان عربی با روش های جدید در دانشگاه های ایران، در پژوهش حاضر تدریس ادبیات معاصر عربی را با رویکرد ارتباطی پیشنهاد داده و تأثیر آن در رشد توانش ارتباطی نمونه آماری را بررسی نموده ایم. بنابراین هدف این پژوهش، بررسی تأثیر این رویکرد در تدریس ادبیات معاصر عربی به دانشجویان ایرانی است. سوال‌های پژوهش عبارتند از: 1ـ گنجاندن ادبیات معاصر عربی در برنامه آموزش زبان عربی به دانشجویان ایرانی چه فایده‌ای دارد؟ 2ـ چگونه می‌توان ادبیات معاصر عربی را ...

اوحدالدّین ‌محمّد بن ‌محمّد‌ انوری از شاعران بی بدیل فارسی در قرن ششم هجری به شمار می‌آید. این شاعر برجسته در دو عرصه‌ی زبان فارسی و عربی، استادی کم نظیر بوده است. آگاهی او از زبان و ادبیّات عربی، تصویری آشکار از داد و ستد و پیوند زبان فارسی و عربی در روزگار شاعر و همچنین نشان از چیرگی وی بر ادب عربی است. بهره‌گیری انوری از زبان عربی بیشتر درحوزه‌ی قرآن و احادیث و امثال تازی و تأثیرپذیری ازبرخی شاعران عرب، بویژه شاعران عصر عباسی، دیده می‌شود. یافته‌ی اساسی این پژوهش، چنین اس ...

کتاب‌های عربی علوم انسانی دوره‌ی دبیرستان دارای اشکالاتی در بخش صرف و نحو و بلاغت می‌باشند که به بعضی موضوعات صرفی و یا نحوی بسیار پرداخته شده است و در بعضی موارد هم دارای اشکالاتی است که کار تفهیم و آموزش را برای معلّم و دانش‌آموزان مشکل می‌کند و گاهی مواقع به علت عدم توجّه به بعضی قواعد صرفی و نحوی دانش‌آموزان را در کنکور دچار مشکل می‌کند که به علت عدم کاربرد قواعد صرفی و نحوی و بلاغی در متن درس‌ها و تمارین می‌باشد بنابراین عدم توجه به متن درس‌ها و تمرین‌ها باعث بی‌علاقه بو ...

شاعران در طول تاریخ به اقتضای زمان ، محیط ، شرایط جامعه ی خود از زبانی خاص برای بیان اهداف خود و هدایت جامعه بهره برده اند . با توجه به تنش های عصر معاصر و حوادث تلخ آن و محیط خفقان در کشورهای عربی بهترین ابزار برای بیان اهداف ، زبان رمزی می باشد که این نوع گرایش دارای زبانی منتقد اما پنهانی و رمز گونه می باشد و رمز همان بیان سخن به روش غیر صریح و اشاره ای است که کاربردآن در میان شاعران معاصرعرب بسیار مشهود است . از پیشگامان این مکتب ادبی در ادبیات عرب می توان به «ادیب مظه ...

این رساله پژوهشی موضوعی در شعر بولس سلامه شاعر مسیحی لبنانی است که در آن دیوان حماسه عیدالغدیر او مورد بررسی قرار گرفته است .این رساله شامل پنج فصل می‌باشد که در فصل اول آن اوضاع سیاسی، اجتماعی و فرهنگی دوران زندگی شاعر مورد بررسی قرار گرفته که خود شامل سه بخش اوضاع سیاسی، اوضاع اجتماعی و اوضاع فرهنگی است. فصل دوم شامل پنج بخش است که در آن به ترتیب زندگینامه بولس سلامه، تحلیل شخصیت شاعر، دیدگاه اجتماعی وی، تأثیر بیماری بر دیدگاه و ادب او و بخش آخر آن نیز به معرفی آثار و بررسی ...