عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 177

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

ادبیات تطبیقی آنطور که از اسمش بر می آید نحوه مقایسه و تطبیق ادبیات و زبانها را ارائه داده و پیوند ادبی را با دیگر ادب روشن می کند و شیوه تاثیر و تاثر ادبیات و زبانهای مختلف را بیان می دارد ، اهمیت و نقش ادبیات تطبیقی بر همگان روشن است. دکتر طه ندا در این زمینه کتابی تدوین کرده است که بیشتر متوجه ادبیات تطبیقی اسلامی در میان ادبیات فارسی، عربی و ترکی است و موضوعات آن در این زمینه با هم رابطه تنگاتنگ دارند. این کتاب اهمیت ادبیات تطبیقی را در دو زمینه قومی و جهانی بیان می کند و ...

ادبیات تطبیقی شیوه ی است که به بررسی شباهت ها،تفاوت ها وتأثیر پذیری ها،وتأثیرگذاریها می پردازد هم چنین تلاش دارد تا ادبیات ملت هارا بهم نزدیک کند.کوتاه سخن اینکه ادبیات تطبیقی در پی آن است که بین پدیده ها ومتون ادبی پیوند برقرار کند، جدای از این که این پدیده ها ازهم دور باشند یا از لحاظ زمانی ومکانی به هم نزدیک ومرتبط باشند وهدف آن شناخت وتبیین دقیق پدیده هاست. ادبیات پایداری داری صبغه ی حماسی وانقلابی است ؛ چون این نوع از ادبیات به مسائل هستی ومفاهیمی همچون مبارزه وجنگ برای ...

زبان و ادب عربی همواره در طول تاریخ، از راههای مختلف، متأثّر از فرهنگ و تمدّن ایرانی بوده است. پیش از اسلام، فرهنگ ایرانی به سبب عوامل متعددی از جمله، تجارت، رفت و آمد شاعران جاهلی به دربار ساسانی، نفوذ سیاسی و نظامی ایرانیان به یمن، استقرار در منطقه حیره و... به فرهنگ و ادب عربی سرایت کرد. پس از اسلام نیز، به دلیل عواملی چون نفوذ تشکیلات اداری ایرانیان به دربار خلفای عرب، آشنایی عرب با حکمت‌های ایرانی و ابراز علاقه فراوان نسبت به آنها، ترجمه بسیاری از آثار ایرانی از پهلوی به ...

مناظره شیوه ای از سخنوری است که هدف گوینده از آن اثبات اعتقاد یا نظری خاص است و به دو نوع واقعی و تخیلی تقسیم می‌شود؛ مناظره‌های تخیلی- که از نظر ادبی دارای اهمیت ویژه‌ای هستند- به تقلید از مناظره های واقعی نوشته می‌شوند و نویسندگان در آنها به بیان مقاصد خود از زبان انواع موجودات جاندار و بیجان و حتی مفاهیم انتزاعی می‌پردازند. این نوع مناظره‌ها در ادبیات همه ملت‌ها، از جمله در ادبیات فارسی و عربی به صورت منظوم یا منثور وجود دارد. هدف این پژوهش بررسی و تطبیق مناظره‌هایی است ...

ادبیات تطبیقی یکی از کاربردی ترین گرایش های ادبیات نوین است که در یکی از شاخه های خود به بررسی و مطالعه ی آثار ادبی فرهنگ های گوناگون می پردازد و سبب تعامل متقابل و گسترش مرزهای ادبی کشورهای مختلف می گردد. پژوهش حاضر کوششی تطبیقی است در بازیابی نحوه ی به کارگیری مضامین و مبانی مکتب رمانتیسم و بیان وجوه تفاوت و تشابه آن در اشعار سهراب سپهری شاعر فارسی زبان و بدر شاکرالسیاب شاعر عرب. البتّه به نظر نمی رسد که سپهری در نوشته ها و اشعارش هیچ گونه آشنایی با ادبیات معاصر عرب ...

بنابر باور «مکتب آمریکایی» ادبیات تطبیقی مقایسه‌ی یک ادبیات با ادبیات‌های دیگر و همچنین مقایسه‌ی ادبیات با سایر حوزه‌های اندیشه، ذوق و دانش بشری است و ادبیات پدیده‌ای جهانی و کلیّتی است که اجزای آن، یعنی: ادبیات‌های ملّی، از وحدتی اندام‌وار و انسجامی یگانه برخوردارند. بازتاب این اتحاد در حماسه‌‌های اساطیری، هم به دلیل همسانی در محتوای حماسی و هم به خاطر برخورداری از بن‌مایه‌ها و ژرف‌ساخت‌های اساطیری و خوانش‌پذیر، بسیار چشم‌گیر است. شاهنامه‌ی فردوسی و بهشت‌گمشده‌ی میلتون نیز ...

بی گمان شریف رضی را باید یکی از شاعران برجسته ی عرب در عصر زرین فرهنگ و تمدن اسلامی یعنی قرن های چهارم و پنجم هجری به شمار آورد. آن چه شعر او را از شعر سایرین متمایز می کند طبع عربی و بدوی اوست به خصوص حجازیات او که در نجف و حجاز آن را به نظم کشیده است. حجازیات او شاهکار غزلی او به شمار می آید و نمونه ای از شعر نو و ابتکاری اوست که در آن به خلق تصاویر و مضامین منحصر به فردی پرداخته است. سعدی یکی از نادره های شعر فارسی است که با ظرافت و صراحت ویژه ای به بیان غزل های عاشقانه د ...

ادبیات تطبیقی یکی از مقوله‌های مهم تحلیل آثار ادبی ملل مختلف است که اخیراً ذهن برخی از منتقدان معاصر را به خود مشغول داشته است. منتقدان برای بررسی تطبیقی آثار از روش‌های مختلف نقد ادبی بهره برده‌اند. یکی از این روش‌ها نقد در حوزه‌ی لایه‌ی ایئولوژیک است. نقد ایدئولوژیک، فرصت مناسبی برای تحلیل پدیده‌هایی است که از طریق شناخت و تأثیر پذیری ذهنیتی نویسندگان از یکدیگر در یک اثر ادبی به دست. می‌آید. بررسی تطبیقی آثار نویسندگان ادبیات روسیه و نویسندگان ادبیات معاصر ایران این امکان ر ...

ادبیات تطبیقی باهم‌سنجی شاخه‌ای از نقد ادبی است که از روابط ادبی ملل و زبان‌های مختلف و از تعامل میان ملّت‌ها با یکدیگر سخن می‌گوید و به دیگر سخن ادبیات تطبیقی بازشناخت خود از زبان دیگری است. براساس این تعریف در این پژوهش سعی شده است تشابه و تفاوت طرز تفکر و اندیشه‌های دو شاعر معاصر ایرانی و آمریکایی یعنی محمدحسین بهجت تبریزی و رابرت لی فراست بررسی‌شده تا هم نوعی ارتباط فرهنگی میان ادبیات معاصر ایران و آمریکا برقرار کرده و هم تأثیر هریک بر دیگری را مورد بررسی قرار دهد. و به ا ...
نمایه ها:
فلسفه |