عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 5

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

در این مقاله بخش غربی اداره پست تهران بعنوان موزه پست و مخابرات معرفی گردیده و از دیدگاه معماری، تاریخی و . . . مطالبی ارائه گردیده و کلیه مسائل و مباحث در خصوص بنای موزه از پلان و نقشه، تصاویر، تاریخچه و معماری آورده شده است . ...

این پژوهش به بررسی رابطه بین دورکاری و کیفیت زندگی کاری پرداخته و پس از تشریح مفاهیم و اقسام مختلف آن عوامل موثر بر کیفیت زندگی کاری را بیان مینماید. در این پژوهش از مدل نیلز (1970) و ریچارد (1993) استفاده گردیده است. هدف از این تحقیق شناسایی رابطه بین دورکاری کارکنان و کیفیت زندگی کاری آنان در اداره پست شهرستان شاهرود می باشد. سوال اصلی تحقیق آیا بین وضعیت دورکاری کارکنان و کیفیت زندگی کاری آنان رابطه وجود دارد؟ فرضیه تحقیق بین دورکاری کارکنان و کیفیت زندگی کاری آنان راب ...

همه سازمان‌ها برای رشد ، توسعه و پایداری در عرصه رقابتی امروز، به سیستم ارزیابی عملکرد اثربخش نیاز دارند تا در قالب آن بتوانند برنامه‌های سازمان، فرایند و نیروی انسانی خود را مورد سنجش قرار دهند.. مدل تحلیل پوششی داده‌ها با استفاده از داده‌های موجود در سازمان به ارزیابی عملکرد می‌پردازد. در این مدل با استفاده از نقطه نظرات و پرسشنامه می‌توان مهمترین شاخص‌ها را تعیین کرد. مدل تحلیل پوششی داده‌ها بیشتر اوقات برای ارزیابی کارایی موسسات تولیدی استفاده شده است، در حالی که در سازما ...
نمایه ها:

این تحقیق ترجمه تحقیقی انجام شده در اتحادیه جهانی پست است . از آنجا که نیمی از فعالیتهای پست در گروه آگاهی‌های ایجاد شده، از خدمات انجام شده در پست ، توسط مردم می‌باشد، آگهی و پیامهای تبلیغاتی علاوه بر شناخت به استفاده‌کنندگان، این امکان را به پست می‌دهد که در محیطهای عمومی (سینما) به تبلیغ بپردازد. در نهایت نیز تاثیر تبلیغات بر حجم فعالیتهای شرکتهای پست توضیح داده می‌شود. ...

پیدایش اولین تمبر در دنیا: در زمانهای قدیم گرچه هر نامه ای مهر می خورد ولی از تمبر خبری نبود و بعدها صورت هایی از تکه کاغذهای چاپی بکار گرفته شد ولی آنها تمبر نبودند . اولین تمبر را به این صورتی که امروز به آن تمبر می گویند و یک طرفغ آن چسب و طرف دیگر رقم قیمت را بار خود دارد به پیشنهاد یررولاندهیل ‏‎Sirrowland hill‎‏ انگلیسی به سال 1840 میلادذی در روز اول ماه مه به نام پنی سیاه black‎‏ ‏‎Penny در انگلستان منتشر گردید . که بعدها دو پنی آبی آن نیز به چاپ رسید . پیدایش تمبر در ...
نمایه ها:
تمبر | 
ایران |