عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 24

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

1ـ میزان مطلوبیت برنامه درسی دوره دکترای اخلاق پزشکی دانشگاه‌های علوم پزشکی ایران با توجه به عناصر ده‌گانه اکر به چه میزان است؟ 2ـ تفاوت بین دیدگاه استادان و دانشجویان در مورد کیفیت درونی برنامه درسی دوره دکترای اخلاق پزشکی دانشگاه‌های علوم پزشکی ایران چقدر می‌باشد؟ 3ـ کیفیت درونی برنامه درسی واحد‌های درسی رشته اخلاق پزشکی دانشگاه‌های علوم پزشکی ایران چگونه است؟ در راستای پاسخگویی به سوالهای پژوهش به جمع آوری اطلاعات به صورت میدانی پرداخته شده است. در جمع‌آوری اطلاعات ...

رساله حاضر به روش ترکیبی (توصیفی، تحلیلی و نقدی) و میان رشته ای از طریق جستجو و تتبع در آثار پزشکان معروف دوره اسلامی (از قرن اول تا قرن چهاردهم هجری)، همچون علی بن ربّن طبری، رُهاوی، زکریای رازی، ابن الجزار، مجوسی اهوازی، ابن سینا، جرجانی، عقیلی خراسانی، عساف، ابن میمون و محمود اعتمادیان، اصول هشتگانه‌ای را در آموزه‌های اخلاقی آن‌ها شناسایی و بیان می کند که عبارت است از: اصل توکل به خدا، سود رسانی، عدم آسیب‌رسانی، امانت‌داری، عدالت، احسان، شفقت و احترام به استقلال فرد و خود‌ ...

اخلاق در حرفه پرستاری نقش اساسی در حفظ وارتقای سلامت فرد وجامعه دارد .از آنجایی که پیامبر اسلام یکی از مهمترین فلسفه بعثت خودش را تکمیل مکارم اخلاق عنوان کرده و اسلام سلامتی انسان در حیطه های مختلف را بالاترین نعمت دانسته است، شایسته ولازم است در متون دینی چگونگی حفظ وارتقای این نعمت بزرگ الهی توسط پرستار ان، مورد بررسی و پژوهش قرارگرفته وتبیین شود . دراین نوشتارسعی شده ، اهمیت وجایگاه پرستار دراسلام تبیین شده ،اصول اخلاق وآداب آن در متون اسلامی تدوین ،آثاروپیامد های رعای ...

یکی از موارد بسیار مهمی که از لحاظ شرعی و عرفی و قانونی توجه متفکران را جلب نموده و دراخلاق پزشکی از آن یاد می‌شود درخصوص تولد جنینی است که دچار ناهنجاری بوده و تولد او ممکن است مشکلات برای فرد و خانواده او فراهم آورد. در این پایان‌نامه بر اساس مفهوم معنای زندگی در سه دیدگاه سودگرایی، وظیفه‌گرایی و اسلام به عنوان دیدگاهی فضیلت‌گرا در مورد چگونگی جواز و یا عدم جواز سقط «جنین ناهنجار» بحث شده است. در دیدگاه سودگرایی و با تکیه به نظر پیتر سینگر سقط جنین معلول مطلقاً آزاد است. ...

درمیان مباحث علمی، پزشکی؛ علمی منحصر به فرد است؛ چرا که مستقیماً با جسم و روح آدمی سروکار دارد؛ از این رو اخلاق جزء لاینفک علم پزشکی تلقی می شود. در تقابل دو دیدگاه جدایی اخلاق از حقوق و ارتباط و پیوستگی این دو بدون شک باید پذیرفت، اخلاق جزء جدا نشدنی حقوق است و یا لااقل نباید از آن جدا باشد. قطعاً رسیدن به اجماعی جهانی در زمینه اخلاق پزشکی با مشکلاتی روبه رو است؛ به ویژه به این سبب که تحمیل چارچوب های اخلاقی واحد بر جوامعی که دارای خاستگاه های فرهنگی، اجتماعی و مذهبی متفاوتن ...

اخلاق پزشکی از موضوعات مهم حوزه بهداشت و سلامت در امر آموزش، پژوهش و درمان است. تقویت فضایل اخلاقی پزشکان از دیرباز مورد توجه حکیمان بوده و همواره در نگاشته های طبی و فلسفی خود، بخشی را به آن اختصاص می داده اند. رشد و گسترش فناوری در حوزه های زیستی و درمانی، مسایلی فراتر از رابطه پزشک و بیمار را پیش روی جامعه پزشکی قرار داده، که حل مطلوب آنها بدون درک درست از رویکردهای فلسفی و دینی در حوزه اخلاق، امکان‌پذیر نیست. در این میان، رویکرد اصول‌گرایی، چهار اصل اتونومی، سودمندی، ...

در جامعه پزشکی طرح بحث فلسفه اخلاق به دلیل اهمیت حرفه پزشکی از جایگاه ویژه‌ای برخوردار است. لذا در این پایان نامه سعی برآن است که به طور عمومی بر مباحث اخلاق پزشکی، مطالب متعارف این علم بررسی و آشانایی پایه‌ای از اخلاق پزشکی و موضوعات آن فراهم شود و بر این اساس شناخت صحیح و کامل از موضوع راهکارهای علمی و قابل قبول مباحث اخلاق در کردستان عراق شناسایی و مورد تجزیه و تحلیل قرار گیرد. بنابراین انتخاب این موضوع (تبیین و تحلیل اخلاق پزشکی با تأکید بر مسأله‌های مبتلا به در کردستان ...

پژوهش حاضر، به دنبال پاسخ به این پرسش است که انسان‏شناسی قرآنی چه تأثیری بر اخلاق پزشکی می‏گذارد. در این راستا، به بررسی مهم‏ترین مبنای اخلاق پزشکی یعنی انسان‏شناسی می‏پردازد. این پژوهش، در نظر دارد نشان دهد که تعریف ما از انسان و نوع نگاه ما به او، در چگونگی تعامل با او تأثیر می‏گذارد. اگر نگاه ما به انسان، نگاهی مادی باشد، انسان صرفاً موجودی خواهد بود در کنار سایر موجودات و مرگ و زندگی او، ارزشی یکسان خواهند داشت؛ اما اگر انسان را به جز جسم مادی، دارای روحی الهی و خدایی بدا ...

تحقیق حاضر به دید هدف از نوع کاربردی و از نظر جمع آوری داده های تحقیق توصیفی از شاخه ی پیمایشی محسوب شده که به شیوه ی مقطعی به انجام رسیده است. جامعه آماری در این تحقیق بیمارستانهای استان سمنان شامل چهار گروه پزشکان، پرستاران، ماماها و بهیاران است. همچنین نمونه آماری بصورت طبقه ای – تصادفی تعیین شده است. جهت جمع آوری داده های تحقیق از پرسشنامه ی محقق ساخته ای که روایی و پایایی آن مورد تایید قرار گرفته است بهره برداری شد. سوالات پرسشنامه 22 سوال با 6 مولفه و در دو حوزه ی وضعیت ...