عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 7

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

سقوط اخلاق علمی و نمایش غیر حقیقی یافته های علمی به ویژه در چاپ و انتشار مقالات علمی رو به فزونی است. بسیاری از دانشمندان و محققان جامعه که تصور ارتکاب اعمال غیر اخلاق علمی از آنها نمی رود، با زیرپا گذاشتن اخلاق علمی، مرتکب اعمالی می شوند که در یک عبارت کلی باید آن را تقلب علمی نامید. تقلب علمی، به شیوه های مختلفی انجام می گیرد که این شیوه ها و انعکاس آنها در این مقاله بررسی می شود. ...
نمایه ها:
دانش | 
تقلب | 
مولف | 
مترجم | 
مقاله | 

تحقیق حاضر به منظور بررسی پایبندی به اخلاق علمی در بین دانشجویان دانشگاه فردوسی صورت گرفته است جامعه آماری تحقیق، دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد در سال تحصیلی 90-91 و نمونه گیری بصورت سهمیه ای با تخصیص متناسب و با حجم 312 نفر می باشد. در این تحقیق همانند اغلب تحقیقات پیمایشی، ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه محقق-ساخته است که شخص دانشجو تکمیل نموده است. در این پژوهش فرض شده است که تعامل سرمایه های سه گانه بوردیو و فرهنگ دانشگاهی عواملی هستند که بر پایبندی دانشجویان به اخلاق علمی ...

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.
نمایه ها:
علم | 
تقلب | 
خطا | 

چکیده ندارد.

چکیده ندارد.