عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 27

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

فلسفه طب مشتمل بر سه نوع مسئله است : -1 مسائل اخلاقی -2 مفاهیم پایه پزشکی -3 مسائل معرفت شناختی. در قسمت اول این طرح تاریخچهء اخلاق پزشکی، روشهای حل مسائل اخلاقی پزشکی، رابطهء اخلاق و حقوق و اخلاق و دین، و مسائل اخلاقی آغاز و انجام حیات از زمرهء مسائل اخلاق پزشکی مورد تحقیق می‌باشند. نیز از مفاهیم پایهء پزشکی تعریف "انسان"، "حیات " و "مرگ " مورد بررسی قرار می‌گیرند. در صورت تهیهء منابع لازم برای مسائل معرفت شناختی طب ، بررسی مسائلی چون علیت در طب ، تبیین در طب ، منطق تشخیصهای ...

دیرزمانی است که اخلاق پزشکی به عنوان اصلی مهم در علوم پزشکی مورد بحث قرار می گیرد . در سال های اخیر این مباحث به ویژه در برابر مسائلی چون مرگ مغزی، پیوند اعضاء، سقط جنین، مهندسی ژنتیک، رضایت بیمار از ارائه خدمات پزشکی، توزیع امکانات بهداشتی و درمان بیماران ایدزی، سرطانی و ... آنچنان قابل توجه و غیرقابل انکار است که از نظر علوم پزشکی شاید بتوان این دهه را دهه توجه به اخلاق پزشکی و قانون نام نهاد . آنچه در پی می آید نگاهی اجمالی به اخلاق پزشکی است که در نشریه طب و تزکیه شماره 2 ...

در نیم قرن گذشته رعایت اخلاق در تحقیقاتی که بر روی انسان انجام می گردیدمورد توجه قرار گرفته است. مسئولیت حفظ جان و سلامت سوژه در کلیه فرآیندهای تحقیق بعهده محقق می باشد. این مطالعه با هدف بررسی میزان رعایت اخلاق پزشکی در پایان نامه ها و طرح های پژوهشی در دانشگاه علوم پزشکی بابل انجام گردید.اصول اخلاق پزشکی در مطالعات کارآزمائی بالینی بصورت جدی رعایت نگردیدو این ممکن است از عدم توجه محققین در رعایت اصول اخلاق پژوهش باشد. وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی و دانشگاههای علوم پزشکی ...

اخلاق زیستی برای اولین بار در سال 1971 از سوی ون رنسلر پاتر در کتابی تحت عنوان اخلاق زیستی پلی بسوی آینده با مضمونی درباره ضرورت چهارچوب جدید برای حفظ و نگاهداشت محیط زیست مطرح شد. اخلاق زیستی در ابتدا در گرایشهای علمی زیست پزشکی بکاربرده شد، اما با گذشت زمان از سوی دانشمندان مختلف دیگری مورد توجه قرار گرفت و گستره کاربرد آن وسعت یافت، به گونه ای که امروزه این واژه همپوشانی زیادی با اخلاق زیست- محیطی یافته است. اخلاق زیستی شامل سه ساحت اخلاق زیست محیطی، جنبه های اخلاقی زیست ف ...

غربیها از نظر آیین "اخلاق زیستی" بر این باورند که تبعیت افراد از مکتب "علائق فردی" نهایتا در مقیاسی وسیع به نفع "علائق اجتماعی" تمام خواهد شد. اما از دیدگاه آسیاییها، منافع و علائق فردی ممکن است در بسیاری از موارد ناقض خود باشد، و حتی از نظر اخلاقی هم آن را پسندیده نمی‌دانند. ...
نمایه ها:
آسیا | 
انسان | 

محققین به عنوان کاشفان و فاتحان قله های رفیع علم که دارای ارزش والایی می باشند معمولا به عنوان الگو برای سایر افراد هستند. به دلیل همین ارزشی که دارند می بایست بیش از دیگران به فضایل اخلاقی آراسته باشند. از طرف دیگر چون در محیط اطراف خود دخل و تصرف می کنند آشنایی آنها با اصول اخلاق در پژوهش چه موضوع تحقیق آن انسان، حیوان و یا هر موجود دیگری باشد بسیار ضروری است و اینکه محقق در راستای تحقیق خود و دخالتی که در محیط می کند چگونه باید باشد و چه محدودیتهایی را می بایست در نظر داشت ...

روش‌شناسی بحثی است که در میانه دو بحث «روش تحقیق» و «معرفت‌شناسی تحقیق» قرار می‌گیرد و در آن، در مقام نقد روش‌های تحقیق، از مبانی و پیش زمینه‌های فکری آنها سخن می‌رود. در این رساله از روش‌های موجود در اخلاق کاربردی معاصر بحث می‌کنیم و آنها را به قصد رسیدن به رهیافتی اسلامی، به بوته نقد می‌گذاریم. این روش‌ها به طور کلّی عبارتند از: قیاس‌گرایی، استقراءگرایی، و اصل‌گرایی. این روش‎ها برای رویارویی با مسائل دشوار اخلاقی پیشنهاد شده‎اند. ...

یکی از موارد مهمی که در حین آموزش دانشجویان گروه پزشکی پیش می آید، برخورد با خطای ناشی از آموزش است ، یعنی خطایی که در اثر عدم وجود تجربه کافی دانشجویان پیش می آید و متضمن وقوع خسارات مادی یا جانی به بیماران است. این مساله که یکی از مشکلات بیمارستانهای آموزشی می باشد همواره با مقاومتهایی از سوی بیماران ، همراهان آنها و برخی پرسنل مواجه بوده و هست . عدم وجود یک سیستم منظم و دقیق آموزشی و مشخص نبودن جایگاه پرسنل آموزشی در سیستم درمانی موجب تشدید این واکنشها و سر در گمی دانشجویا ...
نمایه ها:

رشد مداوم جمعیت و تخریب محیطی دو مشکل مهم کنونی ما هستند. توسعه داروهای جدید، تشخیصهای پزشکی، و درمان بر زندگی روزانه ما اثر گذاشته، و اهمیت دانش مولکولی در آینده بیش تر خواهد شد. با کاربرد دانش مولکولی در تولید غذا، تعیین الگوهای ژنتیکی، و پزشکی قانونی موضوعات اخلاقی سر بر می آورند. بیوتکنولوژی هرگونه کاربرد تکنولوژیکی سیستمهای زیستی، موجودات زنده، و یا مشتقات وابسته به آن ها در ساخت و بهبود محصولات یا فرآیندها برای استفادههای خاص تعریف شده است. با وجود مسایل سیاسی و اجتماعی ...