عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 134

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

رادیو رسانه‌ای فراگیراست که حفظ اعتماد مخاطبانش به اطلاع‌رسانی دقیق و صحیح اطلاعات در کوتاهترین زمان ممکن، وابسته است. برنامه‌سازان رادیویی با توجه به رسالت عظیم این رسانه سعی می‌کنند مفاهیم متعدد و پیامهای سازنده و موضوعات متعدد و متنوع را در ساختارهایی خلاقانه انتقال دهند اما، در کنار وظایف حرفه‌ای خود باید ضمن احترام به عقاید مخاطبان، حریم خصوصی افراد را حفظ کنند و مرتکب خطاهای حقوقی نشوند. به همین خاطر است که در این رسانه ضمن جلب نظر و حمایت مخاطبان باید به اخلاق حرفه‌ای ...

در مبحث ارتباط بین سازمان و مشتریان، اعتماد سازمانی موضوع بسیار پیچیده ای است که از مجموعه سیاستها، رفتارها و استراتژی های سازمان متأثر است. اعتماد، کلید اصلی برای توسعه روابط بین فردی به شمار می رود و سطوح بالاتر اعتماد، منجر به تعهد بیشتر مشتریان خواهد شد، همانطور که عدم وجود اعتماد سازمانی از دیدگاه مشتریان، سوء ظن و بدگمانی را نسبت به سازمان ایجاد می کند. از آنجایی که اعتماد سازمانی مشتریان ، یکی از عوامل وابسته به اخلاق حرفه ای کارکنان است، بررسی ارتباط بین این دو عامل ا ...

اخلاق حرفه ای، به منزله شاخه ای از دانش اخلاق به بررسی تکالیف اخلاقی در یک حرفه و مسائل اخلاقی آن می پردازد و در تعریف حرفه، آن را فعالیت معینی می دانند که موجب هدایت فرد به موقعیت تعیین شده همراه با اخلاق خاص است.در مقابل عوامل متعددی کارایی افراد در سازمان را تحت تاثیر قرار می دهند یکی از عامل هایی که رفتار سازمانی هر فرد را به شدت تحت تاثیر قرار می دهد هوش هیجانی است.پژوهش حاضر به منظور بررسی رابطه ی اخلاق حرفه ای و هوش هیجانی مدیران متوسطه شهر تهران ،انجام گرفته است. این ...

عموماً از پرستاران انتظار می‌رود که مراقبت اخلاقی انجام دهند. اما هنوز در خصوص مراقبت اخلاقی سوالات مهمی بدون پاسخ مانده است. به نظر می‌رسد دانش اخلاقی پرستاران نتوانسته است نیاز آنها را در پاسخ به این سوالات برطرف کند. با اینکه اخیراً به موضوع اخلاق در مراقبت‌های پرستاری توجه زیادی شده، اما هنوز در زمینه آموزش اخلاق که موجب تقویت صلاحیت پرستاران بشود، اطلاعات زیادی در دسترس نبوده و مدل آموزش بومی در این زمینه تدوین نشده است لذا این مطالعه با هدف طراحی مدل ارتقاء صلاحیت اخلاق ...

راهبردهای شناخته‌شده اصول اخلاق حرفه‌ای، تأثیر مثبت خود در رویارویی با چالش‌های حرفه‌‌ای را اثبات ‌کرده‌ است. کانون توجه پژوهش حاضر، تبیین موانع ارتقاء اخلاق حرفه‌ای کتابداری است. به ‌منظور انجام این پژوهش، 45 نفرازکتابداران کتابخانه‌های دانشگاهی و عمومی شهر کاشان، به‌عنوان جامعه‌آماری انتخاب شدند. با درنظرگرفتن چهار فرضیه بین شرایط اداری، اقتصادی-اجتماعی، علمی-آموزشی، فردی،فرهنگی،شغلی، حقوقی با میزان رعایت اصول اخلاق حرفه‌ای کتابداری به تفکیک شرایط فردی(سن،جنس،تحصیلات) کتابد ...

چکیده هدف از پژوهش حاضر تبیین رابطه‌ی اخلاق حرفه ای و هوش اخلاقی با رفتار شهروندی سازمانی در دبیران زن دوره متوسطه ناحیه 2 آموزش و پرورش شهر شیراز در سال تحصیلی 92-1391 بوده است. روش تحقیق، توصیفی از نوع همبستگی بود. جامعه‌ی آماری شامل دبیران زن دوره متوسطه ناحیه 2 برابر با 470 نفر بودند. و نمونه آماری شامل214نفر بودند. به منظور نمونه‌گیری از روش خوشه ای مرحله ای استفاده شده و به جهت جمع‌آوری اطلاعات، از این سه پرسشنامه که از روایی و پایایی قابل قبولی برخوردار بودند، استفاد ...

قرآن و حدیث، همواره دو منبع بنیادین برای زندگی، اخلاق و معیشت مسلمانان بوده است. آموزه‌های قرآنی و حدیثی، پدیدآورنده نوعی خاص از مبانی و اصول اخلاق و آداب حرفه‌ای در عرصه صناعت، کسب و کار هستند. از سوی دیگر اخلاق حرفه‌ای و آداب صناعات در متون صنفی به‌ویژه آداب نامه ها و فتوت نامه‌های صنفی انعکاس یافته است. پژوهش حاضر با عنوان "بررسی اصول و قواعد اخلاق حرفه‌ای و فتوّت اصنافی بر پایه ی قرآن و حدیث"، یک پژوهش کیفی در حوزه قرآن و حدیث است و در پی این مسئله اصلی سامان یافته است که ...

پژوهش حاضر با هدف بررسی میزان رعایت اصول اخلاق حرفه‌ای کتابداران مرجع کتابخانه‌های مرکزی دانشگاه‌های دولتی تحت پوشش وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ایران با تکیه بر دیدگاه مدیران این کتابخانه‌ها انجام شد. روش پژوهش پیمایشی (توصیفی – تحلیلی) است. با استفاده از مطالعات کتابخانه‌ای، اصول اخلاق حرفه‌ای کتابداران مرجع استخراج شدند و براساس تقسیم بندی پیش نویس اصول اخلاقی کتابداران و اطلاع رسانان ایران که توسط انجمن کتابداری و اطلاع رسانی ایران (شاخه قم) تدوین شده است، به شش دسته تقس ...

هدف از پژوهش حاضر، بررسی رابطه اخلاق حرفه ای و اثربخشی در بین مدیران آموزشی مدارس متوسطه دخترانه شهر مشهد می باشد. جامعه آماری این پژوهش کلیه معلمان و کارکنان مدارس متوسطه دخترانه شهر مشهد بود، که تعداد 220 نفر از آن ها برای این پژوهش انتخاب شدند تا ادراک آن ها از سطح اخلاق حرفه ای و اثربخشی مدیران سنجیده شود. روش پژوهش، توصیفی از نوع همبستگی بود. داده ها به وسیله دو نوع پرسشنامه ی محقق ساخته، که یکی اخلاق حرفه ای و دیگری اثربخشی را اندازه گیری می کرد؛گردآوری شد. نتایج ...