عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 534

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

کی‌یرکگور، فیلسوف اگزیستانس قرن نوزدهم داستان حضرت ابراهیم علیه السلام را در مهمترین کتاب خود، یعنی ترس و لرز مطرح می‌کند و از طریق این داستان، به بررسی رابطه‌ی میان اخلاق و ایمان می پردازد. حضرت ابراهیم به عنوان شه‌سوار ایمان، اخلاق را به تعلیق در می آورد و وارد قلمروی ناشناخته و آزموده نشده‌ی ایمان می‌‌شود. او برای اطاعت از امر الهی، مسئولیت اخلاقی خود در برابر دیگران را وا می‌گذارد و فرزندش را یه عنوان قربانی به کوه موریه می‌برد. او برای حفظ راز خود مجبور به سکوت است و ن ...
نمایه ها:
ایمان | 
اخلاق | 
دریدا | 

اخلاق و سیاست دو ساحت جدی از عرصه زندگی بشری هستند که تاثیر شگرفی بر گذشته،حال و آینده بشریت داشته و دارند.در این تحقیق به دنبال بررسی نسبت اخلاق جهانی و سیاست جهانی از دیدگاه هانس کونگ فیلسوف آلمانی هستیم.وی می گوید :صلح در میان دولت ها و ملت ها بدون صلح میان ادیان ممکن نیست، هیچ صلحی میان ادیان بدون گفتگوی میان ادیان ممکن نیست، هیچ گفت و گویی میان ادیان بدون معیارهای اخلاق جهانی ممکن نیست، پس بقای کره خاکی بدون اخلاق جهانی ممکن نیست.کونگ با تلقی ای انجیلی _ارسطویی به دنبال ...

اخلاق فضيلت‌ در کنار وظيفه‌گرايي و فايده‌گرايي از زير شاخه‌هاي اخلاق هنجاري به شمار مي‌روند. اخلاق فضيلت به دليل تأکيد بر شخصيت و منش اخلاقی افراد از دو رويکرد ديگر متمايز مي‌گردد. بدين معنا که رويکرد فايده‌گرا درستي يا ارزش عمل را بر حسب خير و منفعتي می‌داند که پيامد آن فعل تلقي مي‌گردد و وظيفه‌گرا درستي يک عمل را نه به دليل نتايج برآمده از فعل، بلکه خود فعل را به مثابه يک ارزش مستقل مي‌پذيرد، اما در اخلاق فضيلت درستي و نادرستي عمل، ناظر بر فاعل و ارزش‌هاي اخلاقي وي است. در ...

چکیده: یکی ازمهمترین مباحث فلسفه اخلاق، بحث رابطه دین واخلاق است.این بحث از با سابقه ترین مباحث فلسفه اخلاق به شمار می رود و شاید بتوان آن را ازنخستین مسائل فلسفه اخلاق در یونان باستان به شمار آورد. نیز می توان در میان اندیشمندان مسلمان مسئله دین واخلاق را از کهن ترین و پرنزاع ترین مسائل فلسفه اخلاق به شمار آورد، گرچه به این عنوان نبوده بلکه تحت عنوانی چون حسن و قبح افعال مطرح بود.به طور کلی همه دیدگاه های مطرح شده را می توان تحت سه دیدگاه کلی تباین ، اتحاد ، تعامل فرض کرد، ...

موضوع این پایان نامه تحلیل وبررسی سودگرایی از منظر اخلاق اسلامی میباشد که بر اصل واحد در تعیین روایی وناروایی افعال معتقد است فلسفه اخلاق در تقسیم بندی اوّلی به اخلاق کاربردی و اخلاق هنجاری و فرا اخلاق تقسیم می شود و اخلاق هنجاری در یک تقسیم بندی دیگر به اخلاق نتیجه گرا، وظیفه گرا و فضیلت گرا تقسیم می شود. نتیجه گرایان معتقد هستند که درستی و نادرستی یک فعل وابسته است به نتایج حاصل از آن فعل است که منجر به افزایش لذّت و خیر می شود. ایشان در جواب سئوال »سود و لذات چه کسانی را ب ...

تحقیق حاضر با این پرسش آغاز می‌شود که «چالش‏های فردی و اجتماعی امانت‏داری در اخلاق اسلامی با روی‌کرد اخلاق کاربردی» کدام است؟ این پژوهش به منظور شناسایی چالش‌های فضیلت اخلاقی امانت داری و جستجوی راهکارهایی برای ترویج ونهادینه کردن این فضیلت اخلاقی در فرد و جامعه تدوین شده است. در این تحقیق با به کارگیری روش تحلیلی- توصیفی در کنار استفاده از روش نقلی به بررسی پرداخته شده است. با عنایت به اهمیت و ضرورت اخلاق کاربردی در جوامع فعلی؛ سازمان‌ها، نهادها و شرکت‌ها سعی کرده‏اند تا در ...

اخلاق در جنگ نمود اخلاق است در عرصۀ پیکار، عبارت از: بروز و شکل‌گیری رفتارهای نیکو و پسندیده در صحنۀ کارزار و بر پایۀ نیتی خالص و بینشی عمیق و دقیق با بهره گیری از بسترهای مناسب. اخلاق در جنگ از منظر امیر مؤمنان (علیه السلام) جلوه‌ای است از اوج انسانیت و شکوه اخلاق آن حضرت، در عرصه‌ای که جز رنج و خشونت از آن انتظار نمی‌رود. در کشاکش صحنه‌ای چنین خونین نگاه ایشان متکی است بر اصل کرامت و ارزش‌های والای انسانی و مبتنی است بر نگرشی الهی. از همین روی آن حضرت نگرش رزمندگان نسبت ب ...

پایان‌نامه حاضرکوششی برای ارائه گزارشی روشن ازقاعده حد وسط در اخلاق ارسطو است. قاعده حد وسط به عنوان رویکرد مهم در اخلاق ارسطو، یک پژوهش با ریشه‌های عامی و سنتی در حیطه فلسفه اخلاق است. ارسطو، این نظریه را در تقابل با اخلاق مثالی افلاطون مطرح کرده است. این نظریه، این را که فضیلت چیزی جدای از طبیعت انسان و طبیعت دیگر چیزها نیست، به ما می-نمایاند. از اینروی، برای دستیابی به فضیلت، ما باید برطبق طبیعتمان عمل کنیم. حد وسط به ما کمک می‌کند تا همچون انسان رفتار کنیم و نیز انسان خوب ...

بررسی نقش اخلاق در سیاست امام علی (علیه السلام) و جایگاه این دو ساحت نسبت به هم موضوع این پایان نامه بوده که سبب شناسایی راهی جهت برپایی حکومتی برپایۀ سیاست اخلاقی خواهد گشت. دامنۀ این پژوهش فرمایشات امام علی (علیه‌السلام) در کتاب شریف نهج البلاغه می‌باشد و در پاره‌ای از موارد به بخشی از کلام یا سیرۀ آن حضرت در خارج این کتاب شریف اشاره شده است. اکثر منابع این پژوهش مکتوب بوده و در پاره‌ای از موارد از نرم افزارهای "مکتبة اهل بیت (علیهم‌السلام)" و "دانشنامۀ علوی" یاری گرفته شده ...