عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 831

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

واژگان کلیدی اخلاق، دوستی و محبت، رفتار، اجتماع، تقوی، رابطه. برخورداری از محبت اساسی‌ترین نیازهای روانی انسان، به شمار می‌رود دوستی و دوست‌یابی نوعی تلاش در جهت تأمین این نیاز یاد شده است. در فصل نخست پژوهش حاضر، مفاهیم و معانی موضوع در لغت و در معارف دینی بررسی شد و در ادامه جایگاه دوستی و محبت در قرآن و سنت و در اخلاق و عرفان مورد بررسی قرار گرفت. فصل دوم، اقسام دوستی و محبت، محبت خدا، محبت اهل بیت^، محبت به دنیا و .... حول این محور مورد بررسی و کاوش قرار گرفت که اگر ت ...
نمایه ها:
اخلاق | 
رفتار | 

در فصل اول؛ این تحقیق به کلیات پرداخته می شود که شامل پروپروزال به صورت بسط یافته تر می باشد، در ادامه به بررسی اصلاحات در جوامع مختلف پرداخته می شود. ضمنا" جایگاه بحث در فلسفه اخلاق را بررسی کرده و این که در پایان این فصل به پیشینه ی تحقیق و منابعی که استفاده شده توجه شده است. در فصل دوم؛ که اشاره ای به پیدایش و ظهور پروتستانتیسم دارد و نقش کلیسا را در آن نشان می دهد، به بررسی اصطلاح «رِفرُم» و کسانی که نقش مهمی در پیدایش این نهضت داشته اند، می پردازد ؛ مانند «مارتین ...

اخلاق پزشکی تابعی از اخلاق کلی جامعه است و در جامعه ای که مبانی اخلاقی در همه ابعاد به فعلیت نرسند نمی توان انتظار تحقق صد درصد آن را داشت رعایت اخلاق پزشکی حافظ و ارتقاء دهنده منزلت گروه پزشکی تقویت کننده نظام پزشکی تقویت کننده نظام بهداشتی و تامین کننده منافع بیماران، خانواده های آنها عموم افراد جامعه بوده بر توان اقتصادی سازمانها بیمه گر در حیطه درمان تاثیر قابل توجهی دارد. با این حال همچون بسیاری از مسائل اجتماعی برقراری اخلاق پزشکی به عوامل مختلفی بستگی دارد. آموزش اخلاق ...

سهروردی پیوندی بین اندیشه ایران باستان و اندیشه اسلامی ایجاد کرده است. و در تلفیق فلسفه ودین و نیز فلسفه یونانی و حکمت ایران باستان کوشید. روش : این مقاله با هدف بررسی اخلاق تربیت از منظر سهروردی در پاسخ به نیازهای ویژه امروز عقل وعشق و معرفت شناسی و نوجویی در فلسفه سهروردی و همسویی فلسفه ایشان با نظام کیهانی و دلالت های تربیتی از دید سهروردی؛ توجه به ابعاد جسمی و روحی و بویژه بعد عاطفی و عقلانی که در تربیتلحاظ نموده و تکیه بر معیار برهان و پرهیز از تقلید صرف و استقلال فکر و ...
نمایه ها:
اخلاق | 

چکیده این نوشتار به تعیین حدود ومرزهای اخلاق فردی واجتماعی و رابطه آن ها با یکدیگر و همچنین چکیده ای از تاریخ خوارج و اخلاق فردی واجتماعی آنان می پردازد. در این راستا اخلاق فضیلت و عدالت، به عنوان مقدمه ای ضروری برای درک بهتر مباحث فوق، مورد واکاوی قرار گرفته است. با توجه به تقسیم فضایل به فضایل فردی واجتماعی و نیز تقسیم عدالت به عدالت فردی و اجتماعی، اخلاق به دو قسم فردی و اجتماعی تقسیم می شود. با در نظر گرفتن تعاریف و تقسیمات گوناگون از اخلاق فردی و اجتماعی، در این پژوهش،ن ...

چکیده: یکی ازمهمترین مباحث فلسفه اخلاق، بحث رابطه دین واخلاق است.این بحث از با سابقه ترین مباحث فلسفه اخلاق به شمار می رود و شاید بتوان آن را ازنخستین مسائل فلسفه اخلاق در یونان باستان به شمار آورد. نیز می توان در میان اندیشمندان مسلمان مسئله دین واخلاق را از کهن ترین و پرنزاع ترین مسائل فلسفه اخلاق به شمار آورد، گرچه به این عنوان نبوده بلکه تحت عنوانی چون حسن و قبح افعال مطرح بود.به طور کلی همه دیدگاه های مطرح شده را می توان تحت سه دیدگاه کلی تباین ، اتحاد ، تعامل فرض کرد، ...

تحقیق حاضر با این پرسش آغاز می‌شود که «چالش‏های فردی و اجتماعی امانت‏داری در اخلاق اسلامی با روی‌کرد اخلاق کاربردی» کدام است؟ این پژوهش به منظور شناسایی چالش‌های فضیلت اخلاقی امانت داری و جستجوی راهکارهایی برای ترویج ونهادینه کردن این فضیلت اخلاقی در فرد و جامعه تدوین شده است. در این تحقیق با به کارگیری روش تحلیلی- توصیفی در کنار استفاده از روش نقلی به بررسی پرداخته شده است. با عنایت به اهمیت و ضرورت اخلاق کاربردی در جوامع فعلی؛ سازمان‌ها، نهادها و شرکت‌ها سعی کرده‏اند تا در ...

در هر سازمانی مجموعه‌ای از اصول و بایدها و نبایدهای اخلاقی وجود دارد که اخلاق حرفهای نام دارد. دانشگاه نیز نوعی سازمان است و اساتید دانشگاه که عناصر اصلی این سازمان محسوب میشوند باید از این اصول آگاهی داشته و به آن پایبند باشند. چرا که رعایت اخلاق حرفه‌ای در آموزش عالی موجب رشد و تعالی و ارتقاء کیفیت در آن میگردد. پژوهش حاضر با هدف بررسی اهمیت مولفه‌ها و شاخصهای اخلاق حرفهای در آموزش عالی در دانشگاه مازندران انجام شد. جامعه‌ی آماری این پژوهش از دو گروه از خبرگان آموزش عالی دا ...

اخلاق در جنگ نمود اخلاق است در عرصۀ پیکار، عبارت از: بروز و شکل‌گیری رفتارهای نیکو و پسندیده در صحنۀ کارزار و بر پایۀ نیتی خالص و بینشی عمیق و دقیق با بهره گیری از بسترهای مناسب. اخلاق در جنگ از منظر امیر مؤمنان (علیه السلام) جلوه‌ای است از اوج انسانیت و شکوه اخلاق آن حضرت، در عرصه‌ای که جز رنج و خشونت از آن انتظار نمی‌رود. در کشاکش صحنه‌ای چنین خونین نگاه ایشان متکی است بر اصل کرامت و ارزش‌های والای انسانی و مبتنی است بر نگرشی الهی. از همین روی آن حضرت نگرش رزمندگان نسبت ب ...