عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 3

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

رژیم غذایی و به ویژه انواع چربی ها از عوامل مرتبط با بیماری های عروق کرونر می باشند. از آنجا که برخلاف پلاسما، تاثیر رژیم غذایی بر روی اسیدهای چرب موجود در بافت چربی به سرعت ظاهر نشده و الگوی اسیدهای چرب موجود در بافت چربی منعکس کننده نوع چربی های مصرفی در دراز مدت است، لذا این مطالعه به منظور مقایسه ساختار اسیدهای چرب موجود در بافت چربی افراد مبتلا به بیماری های عروق کرونر (CAD) با افراد غیر مبتلا طراحی شد. تعداد 25 بیمار که بر مبنای آنژیوگرافی به CAD مبتلا بوده و به منظور ا ...

این مطالعه ،‌پژوهشی از نوع کار آزمایی بالینی است که با هدف بررسی تأثیر مدل مشاوره مراقبت پیگیر بر کیفیت زندگی مددجویان مبتلا به اختلال عروق کرونر در شهر تهران اجرا گردید. ابزار گردآوری اطلاعات در این پژوهش پرسشنامه جمعیت شناختی و فرم کوتاه پرسشنامه کیفیت زندگی می باشد. این پرسشنامه در دو مرحله قبل و بعد از مداخله در دو گروه مورد استفاده و تجزیه تحلیل واقع شد. بر اساس برآورد انجام شده تعداد نمونه های مورد مطالعه هفتاد نفر در نظر گرفته شد که با روش تخصیص . تصادفی به دو گروه آزم ...

این پژوهش یک مطالعه توصیفی است که با هدف "بررسی مشکلات بیماران مبتلا به اختلالات عروق کرونر در طی یکماه پس از ترخیص از بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی کرمان در سال 1376" انجام گرفته است . نمونه پژوهش مشتمل بر 120 نفر از بیماران مبتلا به اختلالات عروق کرونر بود که طی مدت 3 ماه از بیمارستانهای کرمان درمان و شفا در شهر کرمان مرخص شده، ساکن شهر کرمان بودند. ابزار گردآوری داده‌ها پرسشنامه پژوهشگر ساخته حاوی دو بخش بود. بخش اول شامل ویژیگیهای فردی واحدهای پژوهش بود ک ...