عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 57

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

در این مطالعه به شناسایی الگوهای متفاوت شخصیتی و نشانگان شایع بالینی در بیماران مبتلا به بیماریهای عروق کرونر در دوگروه مبتلایان به بیماری حاد عروق کرونر و مبتلایان به آنژین مزمن پایدار در مقایسه با هم و نیز در مقایسه با گروه غیر مبتلایان به بیماریهای عروق کرونر پرداخته شده است. بمنظور انجام این تحقیق تعداد 90 بیمار مبتلا به بیماری حاد عروق کرونر (55 مرد و 35 زن) و تعداد 50 بیمار مبتلا به آنژین مزمن پایدار (25 زن و 25 مرد) به روش نمونه گیری غیر احتمالی و به صورت تمام شماری از ...

رژیم غذایی و به ویژه انواع چربی ها از عوامل مرتبط با بیماری های عروق کرونر می باشند. از آنجا که برخلاف پلاسما، تاثیر رژیم غذایی بر روی اسیدهای چرب موجود در بافت چربی به سرعت ظاهر نشده و الگوی اسیدهای چرب موجود در بافت چربی منعکس کننده نوع چربی های مصرفی در دراز مدت است، لذا این مطالعه به منظور مقایسه ساختار اسیدهای چرب موجود در بافت چربی افراد مبتلا به بیماری های عروق کرونر (CAD) با افراد غیر مبتلا طراحی شد. تعداد 25 بیمار که بر مبنای آنژیوگرافی به CAD مبتلا بوده و به منظور ا ...

همان طوری که می‌دانیم در اکثر بیماران قلبی زمانی تظاهرات کلینیکی باعث تشخیص بیماری می‌گردد که اختلال پاتولوژیک مهمی ایجاد شده باشد. مطالعات اخیری که درباره اثرات کلسترول در ایجاد توسعه و پیشرفت بیماری عروق کرونر شده نشان می‌دهد که اقدامات درمانی زودتر در بیماران می‌تواند احتمال بروز ضایعاتی ناشی از این اختلال را کاهش دهد. علاوه بر آن امروزه با توجه به اقدامات درمانی بیماران مبتلا به انفارکتوس به وسیله داروهای ترومبولی‌تیک و PTCA، شناخت و آگاهی متخصص قلب از اثرات این درمان و چ ...

این مطالعه ،‌پژوهشی از نوع کار آزمایی بالینی است که با هدف بررسی تأثیر مدل مشاوره مراقبت پیگیر بر کیفیت زندگی مددجویان مبتلا به اختلال عروق کرونر در شهر تهران اجرا گردید. ابزار گردآوری اطلاعات در این پژوهش پرسشنامه جمعیت شناختی و فرم کوتاه پرسشنامه کیفیت زندگی می باشد. این پرسشنامه در دو مرحله قبل و بعد از مداخله در دو گروه مورد استفاده و تجزیه تحلیل واقع شد. بر اساس برآورد انجام شده تعداد نمونه های مورد مطالعه هفتاد نفر در نظر گرفته شد که با روش تخصیص . تصادفی به دو گروه آزم ...

کنترل بیماریهای قلب و عروق خصوصا عروق کرونر یکی از مهمترین معضلات بهداشتی جهان بشمار می رود. بطوریکه حدود یک چهارم جهان کل مرگ و میر در دنیا ناشی از مشکل قلبی عروقی است . ...
نمایه ها:
طراحی | 
کنترل | 

چکیده ندارد.

با توجه به اهمیت روش درمانی پیوند عروق کرونری قلب و امکان استفاده بهینه از این روش درمانی با استفاده از پیش بینی مرگ و میر و ناتوانی حاصل از آن 504 بیمار که از سال 77-1371 در بیمارستان دکتر شریعتی توسط یک جراح تحت عمل جراحی CABG قرار گرفته بودند انتخاب و اطلاعات مربوط به ایشان جمع آوری گردید. پس از تقسیم بیماران به دو گروه مشخص گردید که این دو گروه از نظر میزان مرگ و میر پس از عمل تفاوت دارند. همچنین با تقسیم بیماران به شش روش و آنالیز به روش Independent samples T Test مشخص ش ...

بیماری عروق کرونر (CAD) یکی از علل اصلی مرگ و میر و ناتواني در سراسر جهان است . بر هم كنش بين فاكتور هاي ژنتيكي و محيط ، مستعد بودن افراد براي توسعه CAD را تعيين مي كند ، كه يكي از آن ها ژن ليپوپروتئين ليپاز است. لیپوپروتئین لیپاز (LPL) نقش مهمی در متابولیسم HDL-C , LDL-C و تری گلیسرید بازی مي كند. اختلال در عملکرد LPL با خطر ابتلاCAD همراه است. واریانتهای ژنتیکی ژن لیپوپروتئین لیپاز با بیماری عروق کرونر در ارتباط است . هدف از مطالعه اخير بررسي ارتباط بين ريسك ابتلا به بي ...

بیماری عروق کرونر که اپیدمی قرن اخیر نام گرفته است یکی از علل عمده مرگ و میر و ناتوانی در جهان می باشد در ایران هم اپیدمی این بیماری شکل گرفته است و تعداد مبتلایان به بیماری عروق کرونر در حال افزایش است. با توجه به افزایش روزافزون تعداد جراحی های بای پس انجام شده تعداد بیمارانی که باید مورد مراقبت قرار گیرند تا انسداد مجدد در آنها بررسی و پیشگیری شود افزایش می یابد. شناخت فاکتورهای خطر مربوط به انسداد مجدد پس از جرای بای پس عروق کرونر اولین قدم در راه پیشگیری از انسداد مجدد ا ...