عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 423

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

هدف این پژوهش بررسی وضعیت سلامت روان افراد 15 سال و بالاتر ساکن در مناطق روستایی و شهری استانهای کشور در سال 1378 بود. به این منظور 35014 نفر به روش نمونه گیری تصادفی خوشه ای از بین افراد 15 سال و بالاتر خانوارهای کشور انتخاب و پرسشنامه 28 سوالی سلامت عمومی به عنوان ابزار بررسی سلامت روان و غربالگری اختلالات روانی بر روی آنها تکمیل گردید. در این مطالعه نمره برش، بر اساس مراجعه مجدد به یک زیرگروه 879 نفری از افراد با مصاحبه بالینی روانپزشکی طبق ملاکهای ‏‎DSM-IV‎‏ انجام گرفت. ...

به منظور بررسی شاخص‌های اپیدمولوژیک موارد اختلال روانی پس از زایمان بستری شده در م.آ.د فارابی طی سالهای 1370-79 و مقایسه شیوع این اختلال براساس نوع زایمان (C/S,NVD) طی یک مطالعه مقطعی، توصیفی، گذشته‌نگر اقدام به بررسی پرونده این بیماران نمودیم.از روی پرونده‌های موجود، چک لیست تهیه شده که شامل موارد سن، محل سکونت ، سطح تحصیلات ، شغل، سابقه اختلال روانی پس از زایمان، تعداد زایمان و نوع زایمان بود، پر شد.در این مطالعه از 83 مورد اختلال روانی پس از زایمان، 23 مورد سابقه ق ...

تامین سلامتی فرد و اجتماع یکی از اساسی‌ترین مسائل نوع بشر است که می‌باید جامع و از دیدگاه جسمی، روانی و اجتماعی و نیز سازنده و مولد بودن فرد مورد توجه قرار گیرد. (WHO1948/1997) (1) روشن است که جسم سالم و رفتار منبعث از آن مرهون روان و اندیشه سالم است . بدون تامین سلامتی روانی هیچ تضمینی برای سلامتی جسمی وجود ندارد. زیرا نیروی محرکه جسم، روان آدمی است و بنابراین سلامتی روان انسان در اولویت قرار می‌گیرد. بیمار روانی به سلامتی جسمی خود توجه چندانی ندارد و در بسیاری از موارد با ا ...

شیوع بالای اختلالات روانی در بین معتادین گزارش شده است که در برخی از پژوهشهای حتی تا 80% می باشد. از سوی دیگر شیوع اعتیاد در بیماران روانی بیش از جمعیت عادی است و معلوم نیست که آیا اختلال روانی زمینه ساز اعتیاد است یا برعکس. بنظر می رسد بروز این دو پدیده در فرد بیمار باعث ایجاد یک چرخه معیوب و وخامت وضعیت بیمار می گردد و درمان اختلال و ترک اعتیاد را با مشکل مواجه می سازد. پژوهش حاضر جهت تعیین میزان شیوع و شدت اختلالات روانی در مقایسه با گروه افراد غیر معتاد انجام شد. همچنین د ...

این پژوهش به منظور بررسی وضعیت بهداشت روانی آموزگاران آموزش و پرورش استثنایی در شهر کرمان صورت گرفته است و در آن مقایسه سطوح اختلالات روانی بر اساس پرسشنامه ‏‎SCL-90-R‎‏ با جامعه و در بین آموزگاران زن و مرد در پاییز و زمستان 1379 انجام شده است. 235 نفر از گروه مورد مطالعه به شکل سرشماری در پژوهش شرکت داشتند (20 نفر حذف از مطالعه) و در نهایت 215 پرسشنامه مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد که 8/42 درصد از هر دو گروه زن و مرد درجاتی از اختلال روانی داشتند که 1/38% خفیف، 3/3% م ...

تحقیقات در زمینه روانشناسی کودک نشان می‌دهد حدود 8درصد از کودکان زیر شش سال از این اختلالات رنج می‌برند و اینکه کودکان در محیطهای پر از تحریکات و تنشها زندگی می‌کنند لذا بر آن شدیم تا میزان شیوع اختلالات روانی رفتاری را در کودکان 5-8 ساله سمنان تعیین نموده و اینکه چه عواملی در بروز این اختلالات موثر هستند. ...

هدف از این مطالعه تحقیق و بررسی معیارهای تشخیصی DSM-III-R در افراد مبتلا به PTSD در شهر کرمانشاه بود. روش تحقیق به این صورت بود که از جامعه مصدومین عصبی روانی بنیاد جانبازان شهر کرمانشاه و تعدادی از پرونده‌های موجود در بیمارستان فارابی شهر کرمانشاه 130 مورد PTSD انتخاب شده و از طریق مصاحبه با بیماران و اطلاعات موجود در پرونده‌های مورد بررسی برای هر نفر پرسشنامه‌ای که سوالات آن براساس معیارهای تشخیصی DSM-III-R طرح گردیده بود، تنظیم شده و سپس اطلاعات استخراج شده از پرسشنامه‌ها ...

هدف این بررسی همه‌گیری شناسی بیماریهای روانی در جنعیت شهری 15 سال و بالاتر شهر کرمانشاه بود. روش : در این پژوهش 501 نفر (270 زن و 231 مرد) که با روش نمونه‌گیری خوشه‌ای-تصادفی برگزیده شده بودند. به کمک پرسشنامه خوسنجی و فهرست وارسی نشانه‌ها بر پایه معیارهای تشخیصی DSM-IV مورد بررسی قرار گرفتند. یافته‌ها: نتایج شنان داد که 25/15 دزرصد آزمودنیها دچار بیماریهای روانی هستند. اختلالهای اضطرابی با شیوع 16/6 درصد و اختلالهای خلقی و شبه جسمی هر یک با 7 درصد از شایعترین اختلالها بودند. ...

در جامعه بشری افراد از موقعیتهای اجتماعی متفاوت برخوردار بوده و متعاقبا خود را موظف به ادای وظایف خود در نقشهای اجتماعی خاص خود می‌دانند. ناتوانی‌ها معلولیتهای و شرایط محیطی می‌توانند موانعی بر سر راه شخص قرار دهند تا نتواند در اجرای همان نقشهایی که در وضعیت طبیعی عهده‌دار بود به درستی عمل نماید. در این میان ابتلای به بیماری روانی مشکلات اجتماعی و شخصیتی خاص را به همراه دارد. عملکرد شخص مبتلا در ابعاد زندگی از جمله خانواده کار و اجتماع دچار اختلال می‌گردد بیماری روانی پدیده‌ا ...