عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 11

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

در بررسی علل اختلافات ثبتی می توان گفت: 1-اختلافات ثبتی بین افراد و اداره ثبت در جریان عملیات مقدماتی ثبت، بر سر قبول یا عدم قبول تقاضای ثبت یا به صورت اعتراض بر نظریه رئیس ثبت ایجاد می شود. 2- در مواقعی که در اثر حوادث غیر مترقبه که آثار اعیان املاک و مدارک ثبتی از بین رفته، بین اشخاص در تصرف یا مالکیت اختلاف حاصل شود. 3-موقع تعیین وضع ثبتی اعیان املاکی که اشخاص تا تاریخ 1/1/1370 بر روی زمینها ایجاد کرده و نتوانسته اند به واسطه موانع قانونی سند رسمی دریافت دارند، بین اشخاص د ...

به دلالت بند سوم از اصل دوم منشور سازمان ملل متحد دولتها مکلف هستند اختلافات بین ا‌لمللی و دعاوی خود را به شیوه های مسالمت آمیز به صورتی که صلح و امنیت بین‌لمللی و عدالت به خطر نیافتد حل و فصل نمایند از توسل به زور جهت حل اختلافات خوداری نمایند. از آنجایی که بروز مناقشات فی مابین کشورها به دلائل عدیده امری حتمی و اجتناب ناپذیر می باشد حقوق بین‌الملل و جامعه بین‌المللی مساعی خود را همواره بر یافتن شیوه‌های مسالمت آمیز جهت حل و فصل بکار می‌برد که حاصل آن تدوین و تصویب عهدنامه ...

قوانین مالیاتی با هدف وصول مالیات جهت تامین نیازمندی های عمومی وضع گردیده و برای اینکه دستگاه مالیه و مامورین آن بتوانند این وظیفه خطیر را به نحو مطلوبی انجام داده و وجوهی را که برای حفظ و بقای حکومت لازم است تامین کنند،قانونگذار وظایف و اختیارات ویژه ای را به آنان اعطاء کرده و به نظر می رسد که نظام مالیاتی ایران در عین حال که به موضوع فوق توجه داشته تمهیداتی را در مقام حمایت از مؤدیان در جهت حفظ حقوق ایشان و رعایت وظایف محوله مقرر نکرده باشد. از آنجا که در فرایند ،تشخیص و ...

پس از انعقاد عقد وکالت، وکیل و موکل تعهداتی پیدا می کنند که این تعهدات از جمله آثار عقد وکالت به شمار می آید. از جمله تعهدات وکیل اجرای موضوع وکالت، رعایت غبطه و مصلحت موکل، رد اموال موجود در ید وی، دادن حساب دوره ی وکالت و مواردی از این قبیل است. در مقابل موکل نیز دارای تعهداتی است؛ اما تعهدات وی نسبت به وکیل اندک است و محدود به دادن هزینه ها و اجرت و مواردی از این قبیل می باشد. به تبع وجود این تعهدات ممکن است میان ایشان اختلافاتی به وجود بیاید.در صورت بروز اختلاف میان وکیل ...

نکاح یکی از عقود است که احکام راجع به شرایط ضمن عقد درباره آن جاری است. لذا شرایط ضمن عقد نکاح واجد همان خصوصیاتی است که در احکام کلی مقرر می‌باشد. برخی از این شروط از دیدگاه مشهور فقها صحیح و برخی باطل می‌باشند. برخی از این شروط نیز مورد اختلاف است. این پژوهش ضمن بررسی مختصر شروط ضمن عقد نکاح، به بررسی و تجزیه و تحلیل موارد اختلافی شروط ضمن عقد نکاح، از دیدگاه فقهای امامیه و عامه می‌پردازد. برخی از این شروط مورد اختلاف، عبارتند از: شرط عدم ازدواج مجدد زوج، شرط انتخاب مسکن و ...

منظور از حل و فصل اختلافات شغلی درون سازمان های بین المللی چیست؟ این پژوهش به دنبال ارائه تصویری کامل و منطقی از فرآیند حل و فصل اختلافات شغلی درون سازمان های بین المللی از مراحل آغازین شکل گیری روابط شغلی میان سازمان های بین المللی و کارمندان آنها تا پایان می باشد. روابط شغلی درون سازمان های بین المللی در چارچوب حقوق سازمان های بین المللی، حقوق بین الملل اداری و حقوق کارمندان بین المللی قابل بحث و بررسی می باشند. تصمیم اداری، داوری و شیوه قضایی، در زمان بروز اختلافات شغلی می ...

نظرات فقهی شهیدین به دلیل توجه خاص دانش پژوهان در طول تاریخ به آثار و تالیفات این دو، و نیز به جهت جایگاهی که در قانون مدنی ایران دارد از اهمیت ویژه ای برخوردار است. تا حدود یک قرن و نیم بعد از شهید اول ، تلاش های علمی به شرح کتب و آثار او معطوف بود. شهید ثانی نیز، مکتب رجالی خاصی را بنیان نهاد و به دلیل هجمه احادیث جعلی به مراکز علمی، به بررسی رجالی حدیث، توجه فراوان داشت. اهمیت نکاح و مسائل متفرع بر آن و اختلافات فقهی شهیدین در این باب و موضوعات پیرامون آن و کاستی های قان ...

نظام حقوقی حاکم بر دادرسی در ورزش فوتبال در ایران از وضعیت پیچیده و مبهمی برخوردار است. مرجع بدوی و تجدیدنظر تظلم و دادخواهی به صراحت معین نشده است و دادگاه‌های دادگستری و مراجع قضاوتی فدراسیون فوتبال، هریک خود را صالح به رسیدگی در این دعاوی می‌دانند. براساس مقررات فدراسیون جهانی فوتبال و اساسنامه فدراسیون فوتبال ایران، اقامه دعوی در دادگاه های عمومی برای بازیکنان، مربیان، باشگاه ها و به طورکلی، دست اندرکاران ورزش فوتبال، ممنوع است، ولی بسیاری از بازیکنان و مربیان و... دعاوی ...

قواعد تعیین صلاحيت دارای اهمیت بسیاری است تا آن‌جا که، آگاهی و اشراف بر این قواعد، می‌تواند منجر به موفّقيت يا شکست طرفین در دعوی شود و شرط اوليه شروع رسيدگی ماهوی برای دستگاه قضايی است. صلاحیت در اصطلاح حقوقی، به طور کلّی « اختیار و شایستگی شخص در پرداختن به امری مشخص» است. اصلی‌ترین و اساسی‌ترین مبنای قواعد صلاحیت، قانون است. حفظ نظم و آرامش در دستگاه و تشکيلات قضایی و به تبع آن در جامعه، بر قراری عدالت و احقاق حق و در نهایت، تسهيل و تسريع در دادرسی به ترتيب اولويت، سه هدف ...