عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 73

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

هدف از نگارش اين پايان نامه مقايسه تطبيقي ساختار و محتواي اخبار ورزشي خبرگزاري ايرنا در زمستان 1388 با زمستان 1389 مي باشد . براي اين منظور اخبار ورزشي خبرگزاري ايرنا در دو بازه زماني 1/10/88 الي 29/12/88 و 1/10/89 الي 29/12/89 به عنوان جامعه آماري انتخاب و از اين جامعه آماري به روش تصادفي منظم يك هفته آماري از هر ماه انتخاب گرديد كه در نهايت از اين 6 ماه تعداد 2780 خبر كه شامل 1353 خبر در زمستان 1388 و 1427 خبر در زمستان 1389 به عنوان حجم نمونه استخراج شد . سپس براي مقايسه ت ...

به علت آمیخته شدن اخبار سره و ناسره در بیان واقعه عظیم عاشورا، اظهارنظر در این خصوص سخت دشوار گشته و لذا تحقیق در مورد آن را ضروری می سازد؛ با توجه به آنکه در طول تاریخ آثار متعددی درباره آن نوشته شده، تعدادی از آن ها از بین رفته و تعدادی هم که موجود هستند بر اثر عوامل متعددی دچار آسیب گردیده اند. در این رساله سعی شده است با مطالعه روشمند پیرامون اخبار و روایات تاریخی حادثه عاشورا ، ضمن شناخت، نقد و بررسی منابع اصلی این اخبار و روایات، آسیبهایی که تاکنون اخبار و روایات عاشورا ...

هدف از این پژوهش بررسی مقایسه‌ای میزان مراجعه و اعتماد به اخبار و یافتن رابطه بین عوامل موثر بر میزان اعتماد به اخبار دو رسانه تلویزیون (بخش‌های خبری سیمای جمهوری اسلامی) و اینترنت (وب‌سایت‌های خبری) است. با توجه به پیچیدگی و گستردگی موضوع، ضریب نفوذ کم اینترنت در ایران، و لزوم مقایسه‌ای منطقی بین اخبار این دو رسانه، دانشجویان تحصیلات تکمیلی دانشگاه‌های وابسته به وزارت علوم شهر تهران، به عنوان جامعه آماری انتخاب شده‌اند که به نوعی مخاطب نخبه نیز، محسوب می‌شوند. هرچند روش تحقی ...

این تحقیق با هدف "مقایسه میزان رضایتمندی روزنامه نگاران روزنامه‌های سراسری صبح کشور از اخبار دو خبرگزاری ایسنا و فارس" انجام گرفته است. روش این تحقیق پیمایشی و ابزار اندازه گیری پرسشنامه بوده است و پس از پرشدن پرسشنامه ها، جداول توصیفی و استنباطی از طریق نرم افزار spss بدست آمده و تحلیل شد. جامعه آماری در این تحقیق روزنامه نگاران اعم از خبرنگاران، دبیران و سردبیران حرفه‌ای روزنامه‌های سراسری می باشد و روش نمونه گیری در این تحقیق به صورت نمونه‌گیری هدفمند است. بررسی‌های انج ...

اين تحقيق با هدف "بررسی تطبیقی گرایش مردم تهران به اخبار شبکه‌های ماهواره‌ای فارسی زبان (B.B.C، V.O.A و من و تو) و سیمای جمهوری اسلامی ایران" انجام گرفته است. روش این تحقیق پیمایشی و ابزار اندازه گیری پرسشنامه بوده است و پس از پرشدن پرسشنامه‌ها، جداول توصیفی و استنباطی از طریق نرم افزار spss به دست آمده و تحلیل شد. جامعه آماری این تحقیق شامل شهروندان تهران می‌شود که تعداد آنها ۸،۴۲۹،۸۰۷ نفر است و از روش نمونه گیری خوشه‌ای چند مرحله‌ای استفاده شده است. بررسی‌های انجام شده د ...

هدف از پژوهش حاضر بررسی نقش اخبار 20:30 بر میزان اعتماد مردم به عملکرد دولت بود. این پژوهش با روش پیمایش انجام شد. جامعه آماری شهروندان تهرانی 15 ساله و بالاتر بودند و بر اساس فرمول کوکران حجم نمونه 344 نفر با روش نمونه گیری تصادفی ساده به عنوان نمونه انتخاب شدند. ابزار جمع آوری اطلاعات پرسشنامه محقق ساخته بود که روایی و پایایی آن به تأیید رسید. نتایج این پژوهش نشان داد 57 درصد پاسخگویان به میزان زیاد و خیلی زیاد از اخبار 20:30 استفاده می کردند و 60 درصد به میزان زیاد و خیل ...

واکنش های بازار سهام به آگهی ها واخبار متفاوت است. انتظارات افراد تابع پیش بینی های آنها می باشد که گاهی از ناکارآمدی هایی برخوردار است. فهم منبع این ناکارآمدی ها، می تواند کاربردهای مهمی برای مطالعه در زمینه عقلانیت سرمایه گذاران و کارایی بازار داشته باشد. زمینه معمول برای تحلیل ریسک و مدیریت آن، مسئله تصمیم گیری در شرایط عدم اطمینان می باشد. عدم اطمینان به این معنی است که در یک موقعیت معین یک فرد نمی تواند اطلاعات را بطور کمی و کیفی به گونه ای مناسب برای تشریح، پیش بینی و ا ...

تحقیق حاضر با عنوان تحلیل محتوای اخبار شبکه آینس در مورد مسائل ایران ازنگاه جنگ نرم رسانه ای به بررسی اخبار شبکه آینس در طول یک ماه از(21تیر تا 21 مرداد) سال 1391 می پردازد. هدف اصلی تحقیق بررسی محتوای اخبار شبکه آینس از نگاه جنگ نرم رسانه ای ودستیابی به نگرش ها، باورها و طرز تلقی شبکه آینس پیرامون پدیده ها و اتفاقات ورخدادهای سیاسی، اقتصادی، نظامی، دینی و فرهنگی ایران می باشد. در اين پژوهش از روش‌هاي تحليل محتوا و اسنادي استفاده شده است. نمونه مورد نظر براي تحليل اخبار، اخب ...

نشانه های گفتمان یا عوامل انسجام بخش مهم هر گفتمانی می باشد و عامل انسجام و معنادار بودن گفتمان می باشد. هدف این تحقیق بررسی ویژگی های گرامری از قبیل پیچیدگی (نوع جمله)، جهت فعل (معلوم و مجهول بودن) و عوامل انسجام گرامری بر اساس مدل هالیدی و حسن (1976) درگزارشات انگلیسی اخبار جهان در شبکه های جام جم 1 ایران و بی بی سی بریتانیا می باشد. از میان انواع مختلف اخبار مثل اخبار سیاسی، اخبار اجتماعی و غیره اخبار اجتماعی انتخاب شده است. 15 گزارش خبری از هر شبکه تلویزیونی ضبط شده و سپس ...