عبارت جستجو:

تعداد نتایج: 159

مرتب سازی بر اساس: به صورت:

سیاستهای خبرگیری و خبررسانی تلویزیون ایرانی عبارتند از: 1- سیاست القاء (القاء سیاست‌ها و مبانی ایدئولوژیک نظام)، توان القای سیاست‌ها و ارزشها پذیرفتنی است ولی باید برای آن محدودیت قائل شد. -2 ایمنی در برابر رسانه‌های خارجی: مدیران رسانه‌ها، اصرار خاصی بر عدم استفاده از رسانه‌های خارجی دارند که این خود بجای کاهش تمایل داخلی توجه به آن را افزایش می‌دهد. -3 اصالت سیاست : در برنامه‌های خبری تلویزیون، اخبار اجتماعی منفک از دولت تولید و پخش نمی‌شود. -4 عدم اصالت وقت ، صح ...

در بررسی میزان اعتماد مردم به صحت و درستی اخبار اطلاعات رادیو و تلویزیون، نظرات پاسخگویان در مورد اخبار و کیفت تهیه و ارائه دقیق و خالی از سوی‌گیری آن ارزیابی شد. اکثر پاسخگویان، اخبار صدا و سیما را دارای دو ویژگی عمده بموقع بودن یا به عبارتی تازه و به فاصله کوتاهی پخش شدن و انعکاس درست واقعیات ایران و جهان می‌دانستند و در مقایسه با رسانه‌های خارجی به اخبار منتشره از صدا و سیما اعتماد بیشتری داشتند. بیش از 1 به 3 پاسخگویان هیچوقت میزگردهای کارشناسی تلویزیون را که ب ...

هدف شناخت عناصر تشکیل‌دهنده اخبار شبکه اول و به عبارتی تجزیه و ترکیب عوامل و اجزا سازنده برنامه، راهی جهت دستیابی به سیمای اخبار سراسری می‌باشد. واحد پخش اخبار: از حساسیت خاصی برخوردار است و جدای از واحد برون‌مرزی، از دو واحد -1 خبرگیری (واحد مرکزی خبر) -2 پخش اخبار تشکیل شده است . خبرنگاران حساسترین کارمندان واحد پخش محسوب می‌شوند. سیاست پخس خبر منظور انعکاس مواضع و نقطه‌نظرهای جمهوری اسلامی ایران در رابطه با خطوط سیاسی است . این مسئله دو وجه دارد -1 اصول کلی سی ...

تحلیل محتوایی اخبار ساعت 2 رادیو، در 2 بخش نظری و عملی انجام گرفت ، در این تحقیق واحد تحلیل هر خبر بود، و متغیرهایی که در این تحقیق مورد بررسی قرار گرفت عبارتند از طبقه‌بندی موضوع، نوع اخبار، شیوه ارائه اخبار، منابع خبری، منطقه رودیداد، لید خبر، زمان اختصاص داده شده به هر موضوع، عناصر خبری، ارزشهای خبری. جهت‌گیری اخبار - فرآیند مدار، رویداد مدار بودن موضوعات اخبار، بررسی نتایج نشان می‌دهد که موضوعات نظامی بیشترین زمان را در اخبار به خود اختصاص داد... در این بررسی اخبار داخلی ...

یکی از وظایف و کارکردهای اساسی وسایل ارتباط جعی، اطلاع‌رسانی و پخش اخبار است این وظیفه از نیاز همیشگی انسانها به کسب اطلاعات و اخبار ناشی می‌شود، مرکز تحقیقات صدا و سیما در راستای تحقیق اهداف خود هر ساله نظر مردم را در مورد اخبار صدا و سیما جویا می‌شود. علاوه بر این جمع‌بندی پژوهشهای انجام شده در دوره‌های زمانی مشخص امکان مقایسه دستاوردهای صدا و سیما را فراهم می‌آورد. در گزارش حاضر به جمعبندی از نظرسنجی‌های انجام شده در مورد اخبار سیما، پرداخته شده است . جمعبندی حاضر ...

تصور و ذهنیت مردم از کشورهای خارجی ، عمدتا بر گرفته از وسایل ارتباط جمعی ، به ویژه تلویزیون و آن هم اخبار خارجی این رسانه است بیش تر مردم معمولا از پنجره ای که اخبار خارجی به سوی سایر کشورها می گشاید ، دنیا را نظاره می کنند و می شناسند . اخبار خارجی نیز در هر کشور تابعی از سیاست خارجی است و بازتاب بیش تر رویداد های خارجی همراه با جهت گیری صورت می پذیرد ، بدین معنی که رویداد کشورهایی که دوست تلقی شوند با جهت گیری مثبت و رویداد کشورهایی که دشمن و مخالف تلقی می شوند ، با جهت گیر ...

مقاله حاضر خلاصه ای از پایان نامه کارشناسی ارشد نگارنده است که در آن ، اخبار شبکه اول سیما به روش تحلیل محتوا مورد بررسی قرار گرفته است . هدف اصلی پژوهش ، شناخت ساختار و شیوه انعکاس رویدادهای سیاسی به لحاظ رعایت بی طرفی یا جانبداری در ارائه اخبار است. در این پژوهش ، به منظور رئیس بخش خبری ساعت 21 سیما و به طور عام تر ، سیستم اطلاع رسانی صدا و سیما ، هم از نظریه های علوم ارتباطات بهره گیری شده است هم از نظریه های علوم سیاسی . در عصر حاضر ، تصور مخاطبان از واقعیات بی واسطه شکل ...
نمایه ها:
اخبار | 

در زمینه شناخت علمی ساختار اخبار سیمای جمهوری اسلامی ایران، سوالهای زیادی وجود دارند که دریافت پاسخ دقیق آنها، فهم شکل و محتوای اخبار این رسانه را میسر می‌سازد و می‌تواند مقدمه و مبنائی برای برنامه‌ریزی الگوی مناسب اطلاع‌رسانی در شرایط خاص کنونی باشد. سوال اساسی و بسیار مهم تحقیق بررسی ساختار اخبار سیمای جمهوری اسلامی ایران این است که شبکه‌های تلویزیونی ایران چه و چگونه می‌گویند؟ این سوال خود به دهها سئوال کوچکتر در همین زمینه قابل تفکیک است که بخشی از این سئوالات در ...

هدف پژوهش ، بررسی میزان و نحوهء انعکاس اخبار و مطالب مربوط به نماز در روزنامه‌های کثیرالانتشار سال 1373 است . این تحقیق محتوای روزنامه‌ها را ارزیابی می‌کند و برای جمع‌آوری اطلاعات آن از روش تحلیل محتوا استفاده شده است . جامعهء آماری کلیهء روزنامه‌های کثیرالانتشار صبح و عصر سال 1373 است . از این تعداد 9 عنوان روزنامه و از هر کدام 12 شماره انتخاب شدند. روزنامه‌های مورد بررسی کیهان، اطلاعات ، رسالت ، سلام، همشهری، جهان اسلام، جمهوری اسلامی، کار و کارگر و ابرار هستند. یافته‌ها نش ...
نمایه ها:
اخبار | 
نماز | 
واکنش |